islampattana.pantown.com : อิสลามพัฒนา
[ลูกบ้านSignIn][เจ้าบ้านSignIn]
โรงเรียนอิสลามพัฒนา จังหวัดภูเก็ต
สมเด็จพระเทพฯ เสด็จฯเยี่ยม
แก่นแท้ของความสามัคคี
โรคภายในกับยาเสพติด
ลักษณะของผู้นำตามแบบรอซูล
มัสยิดในอดีตกับปัจจุบัน
การมุบัซเซ็ร
มั๊วะยีซาต
นี่คือแนวทางของเรา
หัวใจที่หลงลืมพระเจ้า
แด่เยาวชน
ความรักต่อพระเจ้าคือกุญแจไขปัญหาทั้งมวล
ยืนหยัดความรักซึ่งกันและกัน
หนังสือลำนำนาซีดอิสลาม
ยืนหยัดความรัก
ความยิ่งใหญ่ของการละหมาด
เพื่อเตือนความจำสำหรับลูกๆ ของฉัน
อ้อยที่ที่ไมหวาน
ฝากข่าวประชาสัมพันธ์
ตลาดซื้อขายแลกเปลี่ยน
MAWADDAH
ภาพโรงเรียน
ห้องสนทนา
khutbah idil fitri
อาวุธที่ทรงพลัง
การศึกษาที่ผิดพลาด
มาดูรูปนี้
มูลนิธิเพื่อภราดรภาพ
ซายะ
เอกซ์โปรที่สตูล
ห้องภาพ
[72593]


muslimthairadio

   ความรักคือกุญแจสู่สันติภาพ

“โอ้บรรดาสุภาพบุรุษและบรรดาสุภาพสตรีทั้งหลาย
มาเถิดเรามาทำการยืนหยัดเรื่องของความรัก เพราะมันเป็นสิ่งต้องการของมนุษย์
ความรักนำพามาซึ่งความเอกภาพ รู้สึกเหมือนกัน ทำงานร่วมกัน
ให้เรายืนหยัดความรักในทุกๆ หนทุกๆ แห่งที่เราอยู่ที่เราไป
มาเถิดเรายืนหยัดให้ได้มาซึ่งความรัก
ความรักนั้นนำพามาซึ่งเอกภาพ และความสามัคคี
ทุกวันความรักมันแห้งแล้ง
ความรักได้สูญหายไปจากทุกหนทุกแห่ง
กุญแจของความรักนั้นคือรักต่อพระเจ้า
เพราะรักพระเจ้านั้นเป็นรักที่มหายิ่งใหญ่
มาเถิดเรารัก อัลเลาะฮ์ซึ่งเป็นพระเจ้าของมนุษย์
หลังจากนั้น ความรักระหว่างมนุษย์ ก็จะเบิกบานขึ้น
โอ้ท่านทั้งหลายจงคิดเถิดว่า การต่อสู้เพื่อยืนหยัดการเมืองจะนำพาซึ่งความแตกแยก
นำพาซึ่งความทะเลาะเบาะแว้ง เป็นศัตรูกันทำให้เกิดสงคราม
การยืนหยัดเพื่อเศรษฐกิจแม้ว่าเพื่อนสนิทก็สามารถหักหลังกันได้
มนุษย์ในทุกวันนี้อยู่อย่างทุกทรมาน
ผลจากไม่มีความรักในระหว่างมนุษย์
เมื่อหนึ่งเมื่อใดความรักได้สูญหาย
ก็ทำไห้เกิดอิจฉาริษยา อคติ ทะเลาะ สงคราม
มาเถิดเรายืนหยัดให้ได้มาซึ่งความรัก ซึ่งกันและกัน