islampattana.pantown.com : อิสลามพัฒนา
[ลูกบ้านSignIn][เจ้าบ้านSignIn]
โรงเรียนอิสลามพัฒนา จังหวัดภูเก็ต
สมเด็จพระเทพฯ เสด็จฯเยี่ยม
แก่นแท้ของความสามัคคี
โรคภายในกับยาเสพติด
ลักษณะของผู้นำตามแบบรอซูล
มัสยิดในอดีตกับปัจจุบัน
การมุบัซเซ็ร
มั๊วะยีซาต
นี่คือแนวทางของเรา
หัวใจที่หลงลืมพระเจ้า
แด่เยาวชน
ความรักต่อพระเจ้าคือกุญแจไขปัญหาทั้งมวล
ยืนหยัดความรักซึ่งกันและกัน
หนังสือลำนำนาซีดอิสลาม
ยืนหยัดความรัก
ความยิ่งใหญ่ของการละหมาด
เพื่อเตือนความจำสำหรับลูกๆ ของฉัน
อ้อยที่ที่ไมหวาน
ฝากข่าวประชาสัมพันธ์
ตลาดซื้อขายแลกเปลี่ยน
MAWADDAH
ภาพโรงเรียน
ห้องสนทนา
khutbah idil fitri
อาวุธที่ทรงพลัง
การศึกษาที่ผิดพลาด
มาดูรูปนี้
มูลนิธิเพื่อภราดรภาพ
ซายะ
เอกซ์โปรที่สตูล
ห้องภาพ
[72597]


muslimthairadio

  

เพื่อเตือนความจำสำหรับลูกๆ ของฉัน
โอ้ลูกๆ ที่รักของฉัน พ่อต้องการเล่าหากพวกเจ้าเต็มใจจะฟัง
โอ้ลูกๆ ของฉัน เรื่องนี้จงนำมาเตือนสติ หากต้องการความปลอดภัย
โอ้ลูกๆ ของฉัน การพิจารณาสิ่งหนึ่งสิ่งใดมันไม่เหมือนกัน มันแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง
วิธีคิดของเรามันแตกต่างกันมาก มันไกลกันเสมือนฟ้ากับดิน
ความต้องการ, ความรู้สึก, การพิจารณา ในสิ่งหนึ่งสิ่งใดของเราไม่เหมือนกัน มันแตกต่างกันมากราวฟ้ากับดิน
คล้ายๆ กับว่าคนหนึ่งไปทางเหนือ อีกคนหนึ่งไปทางใต้
คนหนึ่งต้องการขึ้นเขา คนหนึ่งต้องการลงทะเลแล้วมันจะพบกันเมื่อไหร่
ความหมายของฉันก็คืความแตกต่างในรูปแบบภายใน
การไม่พบกันในรูปแบบภายในมันอันตรายกว่ารูปแบบภายนอก
อะไรที่กำลังเกิดขึ้นและที่เกิดขึ้นผ่านมาแล้ว
อะไรที่เกิดขึ้นระหว่างเรา โอ้ลูกๆ ของฉัน
อะไรที่ดีสำหรับพ่อ แต่สำหรับเจ้าถือว่าไม่ดี
อะไรที่เป็นความปลอดภัยสำหรับพ่อ แต่สำหรับเจ้าไม่ปลอดภัย
มันเป็นเช่นนั้นไม่ใช่หรือลูกๆ ของฉัน
อะไรที่มันให้ความสุข ความบันเทิงสำหรับฉัน แต่สำหรับเจ้าน่าเบื่อหน่าย
อะไรที่มันเป็นผลกำไรสำหรับฉัน แต่สำหรับเจ้าเป็นการขาดทุน
สำหรับพ่อ พระเจ้า อีมาน อิสลาม เอี๊ยะซาน นบี อาคีรัต การต่อสู้ อิบาดะห์
เป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่และประเสริฐมาก
สำหรับพ่อสิ่งที่กล่าวมาข้างต้น ไม่มีอะไรมาแลกเปลี่ยนได้
มันคือความบันเทิงสำหรับฉัน มันคือความสุขสำหรับฉัน
มันคือชีวิตของฉัน สิ่งที่มาแลกเปลี่ยนคือ ชีวิตของฉัน
แต่สำหรับเจ้ามันคือ อาหารการกิน เครื่องดื่ม เสื้อผ้า ที่อยู่อาศัย การเที่ยวแตร่ มันเป็นสิ่งสำคัญมาก
มันถูกมองเป็นเรื่องใหญ่ในชีวิตความเป็นอยู่ของพวกเจ้า
มันถูกถือว่าเป็นความสุขสำหรับเจ้า
หากพ่อไม่ให้สิ่งต่างๆ ทั้งหมด เจ้าถือว่าพ่อไม่รักเจ้า เกลียดเจ้า
พ่อไม่มีในจิตใจของเจ้าอีกแล้ว
เจ้ายอมเอาชีวิตมาแลกเพื่อให้ได้สิ่งเหล่านั้นมา
พระเจ้าจะมีหรือไม่? ไม่มีความหมายสำหรับเจ้า
นบี อีมาน เอี๊ยะซาน อิสลาม อาคีรัต การต่อสู้เพื่อพระเจ้า นั่นถือว่าสร้างความลำบากให้กับเจ้า
มันเป็นสิ่งที่น่าเบื่อหน่าย สร้างความอ่อนเพลีย และขาดทุน