islampattana.pantown.com : อิสลามพัฒนา
[ลูกบ้านSignIn][เจ้าบ้านSignIn]
โรงเรียนอิสลามพัฒนา จังหวัดภูเก็ต
สมเด็จพระเทพฯ เสด็จฯเยี่ยม
แก่นแท้ของความสามัคคี
โรคภายในกับยาเสพติด
ลักษณะของผู้นำตามแบบรอซูล
มัสยิดในอดีตกับปัจจุบัน
การมุบัซเซ็ร
มั๊วะยีซาต
นี่คือแนวทางของเรา
หัวใจที่หลงลืมพระเจ้า
แด่เยาวชน
ความรักต่อพระเจ้าคือกุญแจไขปัญหาทั้งมวล
ยืนหยัดความรักซึ่งกันและกัน
หนังสือลำนำนาซีดอิสลาม
ยืนหยัดความรัก
ความยิ่งใหญ่ของการละหมาด
เพื่อเตือนความจำสำหรับลูกๆ ของฉัน
อ้อยที่ที่ไมหวาน
ฝากข่าวประชาสัมพันธ์
ตลาดซื้อขายแลกเปลี่ยน
MAWADDAH
ภาพโรงเรียน
ห้องสนทนา
khutbah idil fitri
อาวุธที่ทรงพลัง
การศึกษาที่ผิดพลาด
มาดูรูปนี้
มูลนิธิเพื่อภราดรภาพ
ซายะ
เอกซ์โปรที่สตูล
ห้องภาพ
[72601]


muslimthairadio

  

จะเป็นอย่างไรเจ้าสองสามีภรรยา หลังจากสองถึงสามปีไม่หย่ากัน
แม้ว่าไม่หย่ากันแต่ทะเลาะกันตลอดเวลา
การทะเลาะกันเกิดขึ้นตลอดเวลาไม่มีความสุข
ก่อนที่เจ้าทั้งสองจะเป็นสามีภรรยากันอย่างถูกต้องเจ้าไปไหนมาไหนอิสระ
เจ้าทั้งสองได้ฮานีมูนเป็น ปี ๆ
เหมือนกับน้ำหวานของอ้อย เจ้าทั้งสองได้กินมันหมดแล้ว
หลังจากทำการนิกะห์แล้ว อ้อยนั้นเหลือแต่กาก
กินกากอ้อยแน่นอนมันติดคอบ่อย ๆ
กินกากอ้อยมันก็ไอบ่อย ๆ
เป็นไปได้ไหมสามี ภรรยาที่ไอบ่อย ๆ อยู่อย่างมีความสุข
ชีวิตการเป็นอยู่ที่ถูกต้อง ตามหลักชาริอัต เจ้าได้ใช้มันหมดแล้ว
หลังจากนี้ไม่มีความหมายอะไร เจ้าเพิ่งถูกจัดการอย่างเป็นทางการ
หลังจากอ้อยกลายเป็นกากเจ้าเพิ่งถูกจัดการอย่างเป็นทางการ
ตอนที่เจ้าได้เจอกันหลังจากถูกจัดการอย่างถูกชารีอัต
ความหวาดกลัวความสันสะท้าน มันไม่มีอีกแล้ว
คำถามว่าแบบไหนอย่างไรมันถูกตอบในเวลาที่ผ่านมา
เพราะคำถามเช่นนี้มันเกิดขึ้นในช่วงที่เจ้าอยู่ในสถานที่ ที่ฮาหร่าม
การมีชีวิตคู่ของเจ้าทั้งสองจะสุขและสงบได้อย่างไร
เพราะความสุขมันได้หมดไปในช่วงที่เจ้ายังไม่ถูกจัดการอย่างถูกต้อง
หลังจากถูกจัดการแล้วที่เหลือคือขยะ
แม้ว่าไม่หย่าร้างกันแต่ก็ทะเลาะกันตลอดเวลา
หากเป็นเช่นนั้นอันตรายอย่างยิ่งการแต่งงานที่เกิดขึ้น
มันเกิดขึ้นหลังจากได้พบปะกันเป็นเวลานาน