islampattana.pantown.com : อิสลามพัฒนา
[ลูกบ้านSignIn][เจ้าบ้านSignIn]
โรงเรียนอิสลามพัฒนา จังหวัดภูเก็ต
สมเด็จพระเทพฯ เสด็จฯเยี่ยม
แก่นแท้ของความสามัคคี
โรคภายในกับยาเสพติด
ลักษณะของผู้นำตามแบบรอซูล
มัสยิดในอดีตกับปัจจุบัน
การมุบัซเซ็ร
มั๊วะยีซาต
นี่คือแนวทางของเรา
หัวใจที่หลงลืมพระเจ้า
แด่เยาวชน
ความรักต่อพระเจ้าคือกุญแจไขปัญหาทั้งมวล
ยืนหยัดความรักซึ่งกันและกัน
หนังสือลำนำนาซีดอิสลาม
ยืนหยัดความรัก
ความยิ่งใหญ่ของการละหมาด
เพื่อเตือนความจำสำหรับลูกๆ ของฉัน
อ้อยที่ที่ไมหวาน
ฝากข่าวประชาสัมพันธ์
ตลาดซื้อขายแลกเปลี่ยน
MAWADDAH
ภาพโรงเรียน
ห้องสนทนา
khutbah idil fitri
อาวุธที่ทรงพลัง
การศึกษาที่ผิดพลาด
มาดูรูปนี้
มูลนิธิเพื่อภราดรภาพ
ซายะ
เอกซ์โปรที่สตูล
ห้องภาพ
[72588]


muslimthairadio

   อาวุธที่ทรงพลัง

อาวุธที่ทรงพลัง
ประชาชาติอิสลามทุกวันนี้ ไม่มีความสามารถอีกแล้ว ในการที่จะแสวงหาความสำเร็จ
พวกเขาไม่รู้อีกแล้ว ว่าจะทำอย่างไรเพื่อให้ได้มาซึ่งการช่วยเหลือจากพระเจ้า
ประชาชาติอิสลามมีความความเข้าใจว่า
ความช่วยเหลือและความสำเร็จนั้น ได้มาด้วยความรู้ทางโลกดุนยาและการสร้างความเจริญ
ใช้ความพยายามอย่างสุด ๆ ใช้สติปัญญา
ความคิดเช่นนั้นเหมือนกับไม่ใช่คนอิสลาม
อิสลามพิจารณาว่าความพยายามภายนอกนั้นเป็นเพียงแค่เรื่องปลีกย่อยไม่ใช่เรื่องหลัก
อะไรคือสิ่งที่สำคัญกว่านั้น
เพื่อให้ได้มาซึ่งความสำเร็จ ยิ่งไปกว่านั้นเพื่อให้ได้ความยินดีจากอัลเลาะห์
จงเอาพระเจ้าเป็นเพื่อน แล้วพาพระองค์ไปทุกหนทุกแห่ง
จงเป็นผู้ที่ตักวาตลอดระยะเวลา

จงทำการปรับปรุงตัวเองด้วยการปรับปรุงการละหมาดห้าเวลา
จงทำความสะอาดจิตวิญญาณจากคุณลักษณะที่ไม่ดี(มัซมูมะห์)
จงมีความรักซึ่งกันและกัน,พร้อมใจกัน และช่วยเหลือเกื้อกูลกัน
นี่แหละเป็นอาวุธโดยปริยาย และเป็นอาวุธลับ
ซึ่งประชาชาติอิสลามทั่วโลกได้ปล่อยปะละเลยกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรดาอุลามาอ์
อาวุธโดยปริยายนี้เองที่มีแสนยานุภาพสูงสุด
อาวุธลับนี่เองที่ทรงพลังอย่างยิ่ง เพื่อสร้างความพ่ายแพ้ให้กับศัตรูของเขา
อาวุธภายนอกที่ประชาชาติอิสลามขวนขวายมานั้นเหมือนกันกับอาวุธที่ศัตรูมี
ยิ่งไปกว่านั้นอาวุธที่ศัตรูมีนั้นประชาชาติอิสลามไม่สามารถเทียบได้
ก็เนื่องจากว่าเราเองได้เอาศัตรูอิสลามมาเป็นครู อยู่เบื่องหลังจนกระทั่งถึงทุกวันนี้
ความสำเร็จและความช่วยเหลือยังไม่มาอีก
เนื่องจากว่าเรานั้นยังคงใช้ข้อมูลจากศัตรูเพื่อสู้กับศัตรู
แต่ทว่าอาวุธโดยปริยายและอาวุธลับที่ว่านั้นศัตรูไม่มี
อาวุธดังกล่าวนั้นเราได้มาโดยสายตรงจากพระเจ้า
หากว่าเราสามารถเป็นเจ้าของอาวุธดังกล่าวนั้น หมายความว่าเราเป็นคนของพระเจ้า
ในเมื่อเราได้เป็นคนของพระเจ้า
เราก็จะได้รับการป้องกันจากพระเจ้าที่มหาเอกะ
พระเจ้าสามารถทำให้ศัตรูพ่ายแพ้ได้ตลอดเวลา