islampattana.pantown.com : อิสลามพัฒนา
[ลูกบ้านSignIn][เจ้าบ้านSignIn]
โรงเรียนอิสลามพัฒนา จังหวัดภูเก็ต
สมเด็จพระเทพฯ เสด็จฯเยี่ยม
แก่นแท้ของความสามัคคี
โรคภายในกับยาเสพติด
ลักษณะของผู้นำตามแบบรอซูล
มัสยิดในอดีตกับปัจจุบัน
การมุบัซเซ็ร
มั๊วะยีซาต
นี่คือแนวทางของเรา
หัวใจที่หลงลืมพระเจ้า
แด่เยาวชน
ความรักต่อพระเจ้าคือกุญแจไขปัญหาทั้งมวล
ยืนหยัดความรักซึ่งกันและกัน
หนังสือลำนำนาซีดอิสลาม
ยืนหยัดความรัก
ความยิ่งใหญ่ของการละหมาด
เพื่อเตือนความจำสำหรับลูกๆ ของฉัน
อ้อยที่ที่ไมหวาน
ฝากข่าวประชาสัมพันธ์
ตลาดซื้อขายแลกเปลี่ยน
MAWADDAH
ภาพโรงเรียน
ห้องสนทนา
khutbah idil fitri
อาวุธที่ทรงพลัง
การศึกษาที่ผิดพลาด
มาดูรูปนี้
มูลนิธิเพื่อภราดรภาพ
ซายะ
เอกซ์โปรที่สตูล
ห้องภาพ
[72604]


muslimthairadio

  

แนะนำ
ในทุกวันนี้ปัญหาวิกฤตเกิดขึ้นทั่วโลก ปัจจุบันโลกกำลังเผชิญกับปัญหาวิกฤตการ ต่างๆ ถือได้ว่าเป็นโรคร้ายอั้นหนึ่งที่แสนอันตราย เช่นเดียวกันกับประเทศไทย ไม่ได้ถูกยกเว้นในโรคร้ายอันนี้ที่ถูก คุกคามจนกระทั้ง อุปนิสัย ใจคอของบรรดาวัยรุ่น ยิ่งวันยิ่งเสื่อมเสีย ส่วนหนึ่งจากสาเหตุที่ทำให้มารยาทวัยรุ่นเสื่อมเสีย คือ ปัญหาความยากจน ไม่มีความรู้ในเรื่องศาสนาและคุณธรรม ในความพยายามจะช่วยเหลือสังคม ที่โชคร้าย ดังนั้นเราจึงมีมูลนิธิหนึ่งที่จะช่วยเหลือในด้านสังคมสงเคราะห์ คือ มูลนิธิเพื่อภราดรภาพ ด้วยเหตุนี้เอง มูลนิธิเพื่อภราดรภาพสาขาภูเก็ตถือโอกาสนี้รับบรรดาเด็กๆส่วนหนึ่งจากสังคม เพื่อมาทำการอบรม เลี้ยงดู ให้การดูแล เพื่อที่จะเป็นผู้หนึ่งที่จะไปช่วยเหลือสังคม เชื้อชาติ ศาสนา และประเทศชาติ ต่อไป
มูลนิธิ ภราดรภาพ ได้เลือกเอาโรงเรียนอิสลามพัฒนาที่บ้านแหลมพันวา จ ภูเก็ต เป็นโรงเรียนซึ่งที่ให้การช่วยเหลือในมุมของสิ่งปลูกสร้าง อุปกรณ์สำนักงาน อุปกรณ์การเรียน สิ่งจำเป็นต่อชีวิตประจำวันของนักเรียน ในด้านการเงินเพื่อสมทบทุนในด้านการเรียนและค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันของนักเรียน และที่สำคัญอย่างยิ่งมูลนิธิพร้อมให้ความรู้ให้การอบรมแก่นักเรียน
โรงเรียนได้รับเด็กตั่งแต่ เนิสรี่ ตาดีกา ประถม และรุ่นมัธยม ปัจจุบันเรามีนักเรียน ๖๐ คน และมีผู้ดูแล ๑๐ คน
กิจกรรมนักเรียน ที่อยู่ในการดูแลของเรา ตั่งแต่ตื่นนอนจนกระทั่งเข้านอน นอกเหนือจากภาคปฏิบัติแล้ว นักเรียนจะได้รับการอบรมอีกมุมหนึ่ง คือการอบรมทางด้านจิตวิญญาณ และการอบรมในด้านจิตวิญญาณนี้ เพื่อให้มนุษย์ได้เชื่อฟังและปฏิบัติตามบทบัญญัตของศาสนา นอกจากนี้นักเรียนที่อยู่ในกลุ่มวัยรุ่นทางโรงเรียนจะมอบหน้าที่ให้รับผิดชอบ เช่นเบอกรี่ มินิมาร์ท ร้านอาหาร แม่บ้าน เป็นครูฝึกสอน ช่างต่างๆ ค้าขาย และการเข้าสังคม เป็นต้น เพื่อฝึกให้พวกเขาได้มีความรู้ในการดำเนินชีวิตต่อไปในวันข้างหน้า

จำนวนนักเรียนโรงเรียนอิสลามพัฒนาปัจจุบันที่อยู่ภายใต้การดูแลของมูลนิธิฯ
นัสรี อายุตั้งแต่ แรกเกิด จนถึง 3 ปี 8 คน
อนุบาล อายุ 4-6 ปี 8 คน
ประถม อายุ 7-12 ปี 38 คน
วัยรุ่นหญิง อายุ 13-18 ปี 7 คน
วัยรุ่นชาย อายุ 13-18 ปี 2 คน
ครู และผู้ดูแล 6 คน
ฝ่ายโรงอาหาร 2 คน
ฝ่ายธุรการ 2 คน
รวมทั้งหมด 73 คน
ความจำเป็นพื้นฐานของโรงเรียน และหอพัก ของมูลนิธิ
รถตู้จำนวน ๒ คัน
เตียงนอน นักเรียนจำนวน ๕๐ ตัว
หมอนจำนวน ๕๐ ใบ
ผ้าห่มและผ้าปูเตียงจำนวน ๕๐ ชุด
ตู้เสื้อผ้าจำนวน ๕๐ ใบ
ชั้นวางของจำนวน ๕๐ ตัว
โต๊ะครูพร้อมเก้าอี้จำนวน ๖ ชุด
โต๊ะ นักเรียน พร้อมเก้าอี้ ๕๐ ชุด
ของเด็กเล่น
เครื่องซักผ้าขนาด ๑๔ กิโล จำนวน ๒ เครื่อง
พัดลมสไลด์ Hatari - รุ่น HC S16M5 16 นิ้ว สีฟ้า จำนวน ๕ ตัว
ชุดห้องสำนักงาน ดังนี้
โต๊ะประชุมจำนวน ๑ ชุด,
เก้าอี้เบาะ จำนวน ๕๐ ตัว
,โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้จำนวน ๓ ชุด

ค่าใช้จ่าย ต่อเดือน
ค่าอาหาร ๒๐,๐๐๐ บาท
ค่าน้ำ ค่าไฟ ๑๕,๐๐๐ บาท
ค่าน้ำมันรถ ๕,๐๐๐ บาท
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ๒๕,๐๐๐ บาท
สวัสดิการเจ้าหน้าที่ ผู้ดูแล ๑๐ คน ๙๐,๐๐๐ บาท
ค่าซ่อมแซ่มอาคาร สถานที่ และพาหนะ ๕๐๐๐ บาท
รวมค่าใช้จ่าย ๑๖,๐๐๐๐ บาท


ติดต่อให้การสนับสนุน โรงเรียนอิสลามพัฒนา
ชื่อบัญชี โรงเรียนอิสลามพัฒนา ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด
สาขาเทสโก้ โลตัส ภูเก็ต
เลขที่บัญชี 554 823 7350 บัญชีเงินฝากออมทรัพย์
อ สมาพล และซัน โทร ๐๘๖๖๘๒๑๓๑๓
อ สุรัตน์ มูฮัมมัด โทร ๐๘๐๕๓๕๓๐๓๑
ทางโรงเรียนและมูลนิธิ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการสนับสนุนจากท่าน ไม่ว่าจะในด้านใดก็ตาม เพื่อร่วมมือร่วมใจในการช่วยเหลือชุมชนและสังคมของเรา เพื่อเป็นบุคลากรที่มีเกียรติ และเป็นบุคลากรของประเทศชาติต่อไป
รายชื่อเด็กกำพร้า
๑.มูฮัมมัดมูซำมิ้ล อายุ ๒ ปี ๒.อับดุ้ลยับบัร อายุ ๓ ปี
๓.อาบูอูบัยดะห์ อายุ ๖ ปี ๔.อารอนิฟ อายุ ๘ ปี
๕.มูฮัมมัดฮีซาม อายุ ๑๐ ปี ๖.มูฮัมมัด รอฟิก อายุ ๑๓ ปี
๗.ซัยยิดะห์ อายุ ๑๕ ปี ๘.ฮับดา อายุ ๑๔ ปี
๙.ฟิดะห์อุ้ลเลาะห์ อายุ ๑๘ ปี ๑๐.อูบาดะห์ อายุ ๑๖ ปี
๑๑.ฮูซาม อายุ ๑๒ ปี ๑๒.อิควาน อายุ ๑๐ ปี
๑๓.วาดูร อายุ ๙ ปี ๑๔.ฟาเด้ล อายุ ๖ ปี
นาง ป๊ะ ยุคูณธร ผู้หนึ่งที่ให้การสนับสนุน และยังให้การดูแลเด็กกำพร้าและแม่ม่ายและใช้บ้านของท่านเอง ดูแลเด็กกำพร้าอีกเช่นกัน รายชื่อแม่ม่าย ๑. ซัยนับ หาทรัพย์