islampattana.pantown.com : อิสลามพัฒนา
[ลูกบ้านSignIn][เจ้าบ้านSignIn]
โรงเรียนอิสลามพัฒนา จังหวัดภูเก็ต
สมเด็จพระเทพฯ เสด็จฯเยี่ยม
แก่นแท้ของความสามัคคี
โรคภายในกับยาเสพติด
ลักษณะของผู้นำตามแบบรอซูล
มัสยิดในอดีตกับปัจจุบัน
การมุบัซเซ็ร
มั๊วะยีซาต
นี่คือแนวทางของเรา
หัวใจที่หลงลืมพระเจ้า
แด่เยาวชน
ความรักต่อพระเจ้าคือกุญแจไขปัญหาทั้งมวล
ยืนหยัดความรักซึ่งกันและกัน
หนังสือลำนำนาซีดอิสลาม
ยืนหยัดความรัก
ความยิ่งใหญ่ของการละหมาด
เพื่อเตือนความจำสำหรับลูกๆ ของฉัน
อ้อยที่ที่ไมหวาน
ฝากข่าวประชาสัมพันธ์
ตลาดซื้อขายแลกเปลี่ยน
MAWADDAH
ภาพโรงเรียน
ห้องสนทนา
khutbah idil fitri
อาวุธที่ทรงพลัง
การศึกษาที่ผิดพลาด
มาดูรูปนี้
มูลนิธิเพื่อภราดรภาพ
ซายะ
เอกซ์โปรที่สตูล
ห้องภาพ
[72600]


muslimthairadio

   นี่คือแนวทางของเรา

คนเคยได้รับสัจธรรมเคยติดตามผู้นำสัจธรรม เราะหมัตที่มีเขาปล่อยไป เพื่อให้เราเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ร่วมมือช่วยเหลือ จำเป็นต้องพึ่งพาต่อกัน มีอายัตหนึ่งในอัลกุรอาน
“วาลาตัซซาบีอูซซูบูลา ฝาตาฝัรรอกู บีกุมอันซาบีลิลลา”
“ สูเจ้าอย่าตามในหลายๆ แนวทาง แน่นอนสูเจ้าจะแตกแยกจากแนวทางของอัลเลาะฮ์”
อัลเลาะฮ์บอกให้รู้หากหลายแนวทาง เจ้าจะแยกแนวทางของอัลเลาะฮ์แนวทางของอัลเลาะฮ์ หนึ่งเดียว คือสัจธรรม หากแนวทางหนึ่งเดียว เขาจะเป็นเอกภาพ เมื่อไหร่ที่เป็นเอกภาพมีความรู้สึกคล้ายๆ กันทำให้อิสลามเข้มแข็ง เราสามารถเผชิญกับศัตรูได้ พัฒนาได้ สร้างความเจริญได้ เผชิญอะไรก็ได้ที่อยู่หน้าเรา อะไรคือความหมายของบรรดาแนวทาง จากคำกล่าวว่า “ซาบีลุล” มีความหมายใกล้เคียงคือ “ซาบีลุล” และ “ตอรีกุล” เมื่อไหร่กล่าวว่า “ตอรีกุล” นั่นคือทางทั่วๆ ไปที่มองเห็นด้วยสายตา ในรูปของวัตถุ เมื่อไหร่กล่าวว่า “ซาบีลุล” นั้นคอนแนวทางที่เป็นภายใน สายตามองไม่เห็น ในรูปของคำสอน ในรูปของวิชาความรู้ ความเข้าใจ ในที่นี้ “ซูบูลุล” ทางที่มากมาย แต่พระจ้าห้ามอย่าตาม แนวทางของพระเจ้ามีหนึ่งเดียว เพื่อให้เป็นเอกภาพ ที่มีมากมาย นั้นคือคำสอนมากมายหากเราตามมัน มันแตกแยก เราจะอธิบายถึงแนวทางอันมากมายหลายรูปแบบ
1. บางครั้งมันอยู่ในรูปของสติปัญญา เช่นแนวคิด ลัทธิ กาปีตาลิส (ทุนนิยม) สังคมนิยม คอมมิวนิสต์ ประชาธิปไตย เสรีนิยม แนวคิดต่างๆ มีผู้สร้างเช่น คานมาก คือผู้ก่อตั้งลัทธิคอมมิวนิสต์ นี่คือแนวทางที่พระเจ้าไม่ให้ตาม
2. มีอยู่ในรูปแนวคิด แต่เขาไม่กล่าวว่าแนวคิดหรือลัทธิ ปรามาติซัม มันคือ การใช้สติปัญญาเพื่อใช้ตามความจำเป็น เช่นเรื่องต่อต้านยาเสพติด เขาใช้สติปัญญาทั้งหมด เลยใช้แจกเข็มฉีดยาฟรี รวมถึงอูลามาอ์ที่ใช้สติปัญญา หรือผู้มีอำนาจ
3. แนวทางตามขนบธรรมเนียมประเพณี เพราะคนมีประเพณีของคนตะวันออก มีของคนมาลายู อาหรับ ฯลฯ บางครั้งคนที่เป็นอิสลาม เขาชอบทำตามประเพณีมากกว่าตามอิสลาม เช่นเดียวกับอาหรับที่สืบต่อกันมาเป็นพันๆ ปี เช่นเดียวกับคนจีน มีมากชอบปฏิมากกว่าตามอิสลาม อย่างนี้อย่าปฏิบัติตาม
4. แนวทางอารมณ์นัฟซู หากตามอารมณ์ของเรา เราก็อยากทำอย่างไรทำอย่างนั้น นั่นเป็นแนวทางมะนาวี ทางของอารมณ์ นัฟซูอย่าไปตาม นัฟซูจะเกิดความแตกแยก “อินนันนัฟซา ลาอัมมารอตุลนิซซู”
5. นอกเหนือจากนัฟซูแล้วคือแนวทางไซตอน เขาได้รับฟังคำกระซิบจากไซตอนเรานำไปปฏิบัติ เช่นเวลาเรามีความใฝ่ฝัน เฟ้อ ไซตอนเข้าสอน พูดคุย ไซตอนมองไม่เห็น เราคิดว่าเราพูดคนเดียว แต่เราพูดกับไซตอน ไซตอนเป็นมัคโลกที่ฉลาดที่สุดในโลก หากเอาคนเก่งในโลกมารวมกัน สู้ไซตอนไม่ได้ การพูดคุยของพ่อโปรเฟรเซอร์ หากแนวทางนี้เราตามไป ยิ่งลำบาก มันไม่ได้ให้ความรู้เรานอกจากสิ่งที่เหลงผิด ไม่ได้ให้ความคิดดีๆ เราเลย นอกจากหายนะ ทรยศต่อพระเจ้า บางครั้งน่ากลัวพาไปตกมุรตัด
6. แนวทางของศาสนา เราอยู่ในแนวทางอิสลามอยู่แล้ว เรายังเอาทางยาฮูดี คริศเตียน และแนวทางที่ไม่ถูกต้อง หากเป็นแนวทางที่อยู่ในศาสนายิ่งทำให้เราหลงทาง เพราะแนวทางจากไซตอน พระเจ้าเตือนคนอิสลาม “หากเราเป็นเอกภาพ เข้มแข็ง ต่อสู้ พัฒนา เรามีพลังที่เข้มแข็ง ต่อสู้กับนัฟซูได้ เราอย่าตามแนวทางอันมากมายนี้” เมื่อเราตามแนวทางนี้ สิ่งที่เกิดเราต้องเผชิญจากความแตกแยก ผู้ลำบากคือมนุษย์เอง เมื่อใดลำบาก ความแตกแยก
ธรรมชาติของมนุษย์รับไม่ได้ จึงเกิดวุ่นวายขึ้นนี่คือปัญหาสังคม เมื่อเกิดปัญหาสังคม แน่นอนเราคิดว่าจะแก้ไขได้อย่างไร ตามแนวทางอื่น หากเราต้องแก้ไขปัญหาทำให้เราหลงทางไปเรื่อยๆ ผลของมันคือแตกแยกเพราะไม่ตามมกุรอาน ติดกับดัก เกิดปัญหา การแก้ปัญหาเราใช้ปัญญา หากเราปฏิบัติดังกล่าว มันจะเกิดปัญหาตามมา ทำให้เกิดหลงทางมากขึ้น นรกที่เกิดในดุนยาก่อนไปพบนรกใครอาคีรัต พระเจ้ากล่าว่า “ทางต่างๆ อย่าตาม ตามนแนวทางฉัน แต่เราไม่สนใจ รวมถึงผู้รู้ด้วย คล้ายกับว่าไม่มีกุรอานอยู่ต่อหน้าเรา สุดท้ายรับความทุกยากลำบาก เขาไม่ย้อนไปหาพระเจ้า นั้นคือผลที่จะเกิดขึ้น