Welding-Inspector.pantown.com : สมาคมผู้ตรวจสอบ
[ลูกบ้านSignIn][เจ้าบ้านSignIn]

   ยินดีต้อนรับสู่สังคมผู้ตรวจสอบงานเชื่อม

ปัจจุบันอุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้า ได้มีการขยายตัวทางภาคอุตสาหกรรมอย่างรวดเร็วในทุกอุตสาหกรรม ทั้งระบบขนส่งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ ระบบสาธารณูปโภค การก่อสร้างอาคาร และระบบอุตสาหกรรมการผลิตขนาดใหญ่ ซึ่งภาคอุตสาหกรรมเหล่านี้จำเป็นต้องใช้เหล็กมาแปรรูปและต่อประกอบเป็นชิ้นส่วนโครงสร้างต่างๆ ที่ต้องมีความแข็งแรง ทนทาน และใช้ประโยชน์ได้เต็มประสิทธิภาพ โดยไม่เป็นอันตรายต่อชีวิต และทรัพย์สิน ซึ่งส่วนสำคัญของอุตสาหกรรมการผลิตขนาดใหญ่คือ การเชื่อม (Welding) ดังนั้นบุคคลากรในด้านการเชื่อม (Welding Personal) ไม่ว่าจะเป็น วิศวกรการเชื่อม (Welding Engineer) และผู้ตรวจสอบงานเชื่อม(Welding Inspector) จะต้องมีความรู้ความสามารถที่ได้มาตรฐานตามหลักสากลซึ่งต้องเป็นที่ยอมรับเชื่อถือได้

ทางผู้จัดทำมีจุดประสงค์ให้เวบไซต์นี้เป็นสื่อกลางในการติดต่อและรวมกลุ่มกันเพื่อพัฒนาศักยภาพแรงงานทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพให้ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและระดับสากลรองรับความต้องการของตลอดแรงงานมาอย่างต่อเนื่อง พยายามสร้างมาตรฐานฝีมือเพื่อส่งเสริมการประกอบการของภาคเอกชน ภายใต้กรอบความพึงพอใจระหว่างลูกจ้างซึ่งจะได้รับประโยชน์จากการฝึกยกระดับทักษะฝีมือ นั่นคือ ได้อัตราเงินเดือนขั้นต่ำที่สูงกว่าแรงงานที่ไม่มีฝีมือ และนายจ้างซึ่งจะได้ประโยชน์จากการใช้แรงงานที่มีฝีมือ นั่นคือ การใช้แรงงานที่มีฝีมือจะได้ชิ้นงานที่มีคุณภาพได้มาตรฐานมากขึ้น สามารถสนองความต้องการของลูกค้าในแง่ของราคาและประโยชน์ใช้สอย

ทางผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เวปไซต์นี้คงจะมีประโยชน์ไม่มากก็ไม่น้อยสำหรับไว้เป็นสื่อกลางในการติดต่อและหางานของสังคมผู้ตรวจสอบงานเชื่อมทุก ๆ ท่าน.....


Web master :

Nakarin Potidokmai
Rayong - Thailand
E-mail: nakarin_welding@hotmail.com
Website : https://www.welding-inspector.pantown.com
Mobile:+ 66 (0) 87 140 8287


Pantown.com ใช้คุกกี้ (cookies) หรือไฟล์ข้อมูลขนาดเล็กเพื่อจดจำการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา จดจำความชอบและความสนใจเพื่อการแสดงผลให้สอดคล้องกับความชอบและความสนใจของผู้เข้าใช้งาน เพื่อเร่งความเร็วในการแสดงผลของข้อมูล เพื่อวิเคราะห์และนำเสนอโฆษณา รวมถึงเพื่อความสะดวกในการให้บริการต่างๆในเว็บไซต์ของเรา โดยคุกกี้นี้จะถูกดาวน์โหลดเก็บไว้ในอุปกรณ์ของผู้เข้าใช้งานเพื่อระบุอุปกรณ์การใช้งานของผู้เข้าใช้ แต่จะไม่ระบุตัวบุคคลผู้เข้าใช้งาน ทั้งนี้การวิเคราะห์อาจทำโดยบุคคลอื่นที่ให้บริการหรือได้ รับมอบหมายให้กระทำการแทนในนามของ Pantown.com เช่น Google Analytics เป็นต้น