dspn.pantown.com : เครือข่าย ผปค. เทพศิรินทร์
[ลูกบ้านSignIn][เจ้าบ้านSignIn]

   ทันโลกกับข้อมูล วิชาการ วิชาชีพ การศึกษา...

สาระทางวิชาการ การศึกษา และเส้นทางความเป็นเลิศทางวิชาการ

-รายละเอียดเกี่ยวกับ GAT / PAT 53
ไฟล์แรก : https://www.ziddu.com/download/8610184/GAT_PAT_RAC_1.pdf.html
ไฟล์ที่สอง : https://www.ziddu.com/download/8610345/GAT_PAT_RAC_2.pdf.html

-ข้อมูลวิชาการของเทพศิรินทร์ประจำปีการศึกษา 2551 ที่ท่านผู้อำนวยการพรีเซ้นท์เมื่อการประชุมผู้ปกครองวันที่ 26-27 กันยายน ที่ผ่านมา https://www.ziddu.com/download/6775221/Vichakarn51DS.pdf.html

-ข้อสอบ สอวน.คณิตศาสตร์ ปี 2547 https://www.ziddu.com/download/6211444/Math2547.pdf.html
ข้อสอบ สอวน.คณิตศาสตร์ ปี 2548 https://www.ziddu.com/download/6211459/Math2548.pdf.htmlข้อสอบ สอวน.คณิตศาสตร์ ปี 2549 https://www.ziddu.com/download/6211478/Math2549.pdf.html


- คลังข้อสอบและแบบทดสอบ ทบทวนความรู้สำหรับนักเรียนระดับ ม.1 - 3 ไฟล์ใหญ่ใช้เวลาโหลดนานนิดนึง ขนาดประมาณ 15 MB ครับแต่ขอบอกว่าคุ้มค่าครับ มีให้เลือกโหลดได้ 2 ที่เผื่ออันไหนช้าก็เปลี่ยนไปอีกที่นึง แต่ไฟล์เหมือนกันทั้งสองที่ครับ
Server 1 : https://upload.one2car.com/download/download.aspx?pku=4B129B8D5V5C24N83RZIQWW66MWCJ
Server 2 : https://www.ziddu.com/download/5993068/EXam_M1_3.exe.html

- รวมข้อสอบเข้าเตรียมอุดมวิชาคณิตศาสตร์ 10 ปี (2534-2543) ไม่มีเฉลยครับ แต่ถ้าทำได้แล้วมีคำตอบก็แสดงว่าถูกต้องครับ เชิญที่ https://www.ziddu.com/download/5993325/MathforTriem.exe.html

- เป้าหมายเชิงคุณภาพในการจัดการศึกษาของประเทศสิงค์โปร์ https://www.ziddu.com/download/5893403/SG_ed_goal.pdf.html

- รายละเอียด ระเบียบการ พร้อมใบสมัคร สอวน. รุ่นที่ 10 ปีการศึกษา 2552 ทุกสาขาวิชา เอามารวมในที่เดียวกันเชิญโหลดได้ที่ https://www.ziddu.com/download/5761410/preOlympic.pdf.html

- สโมสรนักศึกษาแพทย์ศิริราช จัดโครงการ ค่ายเส้นทางสู่หมอศิริราช ครั้งที่ 11 ทั้งหมด 2 รอบ รอบละ 250 คน รอบแรก ระหว่างวันที่ 3 – 4 ตุลาคม 2552 และรอบสอง ระหว่างวันที่ 17 – 18 ตุลาคม 2552 โดยเปิดรับสมัครนักเรียนที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทยาศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 13 กรกฎาคม – 10 สิงหาคม 2552 รายละเอียดที่ https://www.si.mahidol.ac.th/th/sic/admin/news_files/1420_7_1.pdf

-มีข่าวดีสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่กำลังเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย โดยนิสิตคณะวิศวฯ จุฬาฯ ได้จัดให้มีการทดสอบวัดความรู้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (E-NET) ขึ้น ปิดรับสมัครวันที่ 15 สิงหาคม 2552 นี้ การจัดสอบครั้งนี้ไม่ได้จัดขึ้นเพื่อน้องๆที่จะเข้าวิศวะเพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่จัดขึ้นเพื่อน้องๆ อยากเรียนต่อสายวิทยาศาสตร์ทุกคน ไม่ว่าจะเป็น หมอ บัญชี เศรษศาสตร์ เภสัช ครุ ทันตะ ฯลฯ เพราะ การสอบครั้งนี้ น้องๆ จะสามารถเลือกได้ว่าจะวิชาความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ หรือ สอบวิชาวิทยาศาสตร์ ซึ่งประกอบไปด้วย ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ และ วิทยาศาสตร์ทั่วไป ซึ่งแน่นอนว่าวิชาเหล่านี้ น้องจะต้องพบเจอในการสอบจริงอย่างแน่นอน สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.enet.in.th

-สรุปเนื้อหาการสัมมนา"ก้าวทันแอดมิชชั่น" บรรยายโดย นพ.ภิรมย์ กมลรัตนกุล ประธานที่ประชุมอธิการบดี แห่งประเทศไทย (ทปอ)
และ กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา https://www.ziddu.com/download/5544391/readyforAdmission.pdf.html

-สรุปเนื้อหาการสัมมนา"ก้าวทันแอดมิชชั่น" บรรยายโดย ศ.ดร.ละออศรี เสนาะเมือง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประธานที่ประชุมคณบดีคณะวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยhttps://www.ziddu.com/download/5544415/readyforAdmission2.pdf.html

-วิธีป้องกันในกรณีเส้นเลือดในสมองแตก https://www.ziddu.com/download/5348416/brainattach.pdf.html

- คู่มือการเดาความหมายของศัพท์ภาษาอังกฤษ https://www.ziddu.com/download/4930399/englishMeaninngGuess.pdf.html
- สรุปคะแนนต่ำสุด-สูงสุดในคณะวิศวกรรม 5 อันดับแรกของประเทศ ในสาขาต่างๆ ของ Admission 52 เชิญที่ https://www.ziddu.com/download/4891738/engineer52.pdf.html

- รายละเอียดจำนวนนักเรียนสมัครแอดมิชชั่น 52 แยกเป็นจำนวนคน อันดับที่เลือก จำนวนที่รับ และมหาวิทยาลัย เชิญที่
https://www.ziddu.com/download/4852027/admission52.pdf.html

- แบบทดสอบวัดความถนัดของนักเรียน แม่นมากๆ ครับ ท่านประธาน น สพ. กิจ สุนทร นำมาฝากครับ ที่
https://www.ziddu.com/download/4692376/attitudeTEST.pdf.html

- ความรู้ และรายละเอียดเกี่ยวกับ GAT และ PAT เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการทำความเข้าใจ และนักเรียนทุกระดับชั้น ขอบคุณข้อมูลจากคุณ p_sommana@hotmail.com ครับ เชิญเลยครับที่
https://www.ziddu.com/download/4545322/gatpat.pdf.html

- ของฟรีๆ มีสาระ ไม่เสียสตางค์ บทความที่มีประโยชน์สำหรับการใช้ชีวิตของจิตแพทย์ชื่อดัง ส่งมาให้เครือข่ายเทพศิรินทร์อ่านกันฟรีๆ เจ้าเก่า นพ.ธิติวัฒน์ ประชาธำรงพิวัฒน์ ขอเชิญโหลดไปอ่านกันเลยครับ
https://www.ziddu.com/download/4424641/.pdf.html

- ข้อมูล GAT/PAT ล่าสุด ด่วนครับ
https://www.ziddu.com/download/4400538/GAT_PAT2552.pdf.html

- เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการเตรียมตัวสำหรับผู้ปกครอง และนักเรียน ในการศึกษาต่อ และเป็นข้อมูลในเส้นทางวิชาการ จึงขอรวบรวมข้อมูลมาเสนอเพื่อเป็นประโยชน์ โดยเฉพาะการรับตรงของมหาวิทยาลัย ที่มีแนวโน้มจะรับในสัดส่วนที่มากขึ้นกว่าแอดมิชชั่น

- มารู้จักธรรมศาสตร์ให้ดีกว่าที่เรารู้กัน
https://www.uploadd.com/download.aspx?pku=230905AAD0[YZ1SS[JSQR[LS7VOS[R

- ข้อมูลการรับตรงของจุฬาฯ
https://www.uploadd.com/download.aspx?pku=1068A6BDC0QSQLD1Z[FWOI[JERLASN

-ธรรมศาสตร์
https://www.uploadd.com/download.aspx?pku=1068A6BF30CD[[RHQ27PXUL55OZIRN

- มหิดล (ปี 2551 เพื่อเป็นแนวทางปีต่อไป)
https://www.uploadd.com/download.aspx?pku=1068A6BFAF5PBX[IR2QMNSJ8[N781H

- แนวทางการรับเด็กที่ได้โควต้าเรียนจากการผ่านการคัดเลือกเข้า สอวน ค่าย 2 ของ ม.ขอนแก่น และ ม.สุรนารี
https://www.uploadd.com/download.aspx?pku=1068A6C0DBCTVNDG[P5VHB8JCKYRUC
https://www.uploadd.com/download.aspx?pku=1068A6C0DB5LOAYYVA4KMR7EHDRKSF

- แนวทางการรับนักเรียน สอวน เข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัยต่างๆ
https://www.uploadd.com/download.aspx?pku=1068A6C198VL6BEV9B19X2KV6TXTKO

- เส้นทางสู่การคว้าเหรียญโอลิมปิกวิชาการ
https://www.uploadd.com/download.aspx?pku=12BCAF15C9GT6YSS5SY3YMTBUT5QHL

Pantown.com ใช้คุกกี้ (cookies) หรือไฟล์ข้อมูลขนาดเล็กเพื่อจดจำการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา จดจำความชอบและความสนใจเพื่อการแสดงผลให้สอดคล้องกับความชอบและความสนใจของผู้เข้าใช้งาน เพื่อเร่งความเร็วในการแสดงผลของข้อมูล เพื่อวิเคราะห์และนำเสนอโฆษณา รวมถึงเพื่อความสะดวกในการให้บริการต่างๆในเว็บไซต์ของเรา โดยคุกกี้นี้จะถูกดาวน์โหลดเก็บไว้ในอุปกรณ์ของผู้เข้าใช้งานเพื่อระบุอุปกรณ์การใช้งานของผู้เข้าใช้ แต่จะไม่ระบุตัวบุคคลผู้เข้าใช้งาน ทั้งนี้การวิเคราะห์อาจทำโดยบุคคลอื่นที่ให้บริการหรือได้ รับมอบหมายให้กระทำการแทนในนามของ Pantown.com เช่น Google Analytics เป็นต้น