joojoob.pantown.com : จูจุ๊บ
[ลูกบ้านSignIn][เจ้าบ้านSignIn]

   เจตนาการตั้งชมรมจูจุ๊ป

เพื่อเป็นการรวมรุ่นชาวหอวังทุกรุ่น โดยการริเริ่มจากรุ่น15
ด้วยวิธีการรวมกลุ่มจากกลุ่มเล็กๆที่มีการพบปะกันบ้างให้ขยายไปสู่เพื่อนห้องอื่นในรุ่นเดียวกันและต่างรุ่นกัน จากแนวความคิด รวมเพื่อนเก่า มาเล่าเรื่องใหม่ สาธยายกัน แซวกัน บอกข่าวสารพัน ในหน้ากระทู้ทั่วไป หรือจะแยกไปตามกลุ่มย่อยที่มีความชอบแบบเดียวกัน ก็สามารถทำ weblink เข้าหากัน เพื่อให้บ้านจูจุ๊ปใหญ่ขึ้นภายใต้ชายคาเดียวกันไม่ทะเลาะกัน รักกันจุ๊ป จุ๊ป

Pantown.com ใช้คุกกี้ (cookies) หรือไฟล์ข้อมูลขนาดเล็กเพื่อจดจำการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา จดจำความชอบและความสนใจเพื่อการแสดงผลให้สอดคล้องกับความชอบและความสนใจของผู้เข้าใช้งาน เพื่อเร่งความเร็วในการแสดงผลของข้อมูล เพื่อวิเคราะห์และนำเสนอโฆษณา รวมถึงเพื่อความสะดวกในการให้บริการต่างๆในเว็บไซต์ของเรา โดยคุกกี้นี้จะถูกดาวน์โหลดเก็บไว้ในอุปกรณ์ของผู้เข้าใช้งานเพื่อระบุอุปกรณ์การใช้งานของผู้เข้าใช้ แต่จะไม่ระบุตัวบุคคลผู้เข้าใช้งาน ทั้งนี้การวิเคราะห์อาจทำโดยบุคคลอื่นที่ให้บริการหรือได้ รับมอบหมายให้กระทำการแทนในนามของ Pantown.com เช่น Google Analytics เป็นต้น