tidn1amulet-uthaithanee.pantown.com : ทิดหนึ่งพระเครื่อง,คนดนตรี
[ลูกบ้านSignIn][เจ้าบ้านSignIn]
ยินดีต้อนรับสู่เมืองอุทัยธานี
ประวัติสมเด็จพระวันรัตน(เฮง เขมจารี)
ประวัติ หลวงปู่พลอย วัดห้วยขานาง จ.อุทัยธานี
วัดห้วยขานาง(หลวงพ่อพลอย)ในปัจจุบัน
ประวัติหลวงพ่อเคลือบ วัดหนองกระดี่
ประวัติ พระราชอุทัยกวี (พุฒ สุทตฺตะเถระ) อดีตเจ้าคณะจังหวัดอุทัยธานี
พระครูอุทัยสังฆกิจ(หลวงพ่อรัง)วัดอมฤตวารี(หนองน้ำคัน)
หลวงพ่อเคน วัดดงเศรษฐี
ประวัติหลวงพ่อปลั่ง วัดห้วยรอบ
หลวงพ่อจู วัดดอนกลอย
วัตถุมงคลชุดหลวงพ่อพลอย
ให้บูชาวัตถุมงคลชุดหลวงพ่อสด,หลวงพ่อแอ๋ว,หลวงพ่อเคลือบ
ให้บูชาวัตถุมงคลคณาจารย์เมืองอุทัยธานี
พระเครื่องทั่วไป
ปรึกษา สนทนา เรื่องพระเครื่องเมืองอุทัยธานี
[63222]   ประวัติ หลวงพ่อพลอย ฐิติญาโณ วัดห้วยขานาง

บทนำเรื่อง
หลวงปู่พลอย ฐิติญาโณ ท่านมรณภาพเมื่ออายุได้ ๑๐๘ ปี ชีวิตของท่านยืนยาวข้ามศตวรรษได้อย่างน่าขบคิด ปริศนาแห่งชีวิตเบื้องต้น ในท่ามกลาง และในบั้นปลายของท่านน่าศึกษาอย่างยิ่ง
ท่านเป็นพระมหาเถระ ที่เป็นเกจิอาจารย์รูปหนึ่ง ของจังหวัดอุทัยธานี ถ้าจะไม่เขียนถึงจังหวัดอุทัยธานี ก่อนเห็นจะไม่ได้ เพราะผู้เขียนเองเคยถูกถามบ่อย ๆ ว่า จังหวัดอุทัยธานี อยู่ส่วนไหนของประเทศไทย และที่เป็นงงที่สุดคือ คนที่ถาม บ้านอยู่ อำเภอ เก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ ฉะนั้น จะขอชี้แจงแถลงไขว่า จังหวัดอุทัยธานีอยู่ตรงส่วนไหนของประเทศไทย และมีประวัติอย่างไร ถึงได้ขนานนาม จังหวัดอุทัยธานีว่า เป็น “เมืองพระชนกจักรี” จังหวัดอุทัยธานี เป็นเมืองเล็กๆ ซึ่งซ่อนตัวอยู่ในภาคเหนือ ตอนล่าง ภาคกลาง ตอนบน เป็นเมืองที่ค่อนข้าง สงบเงียบ และน้อยคนนักที่จะรู้จัก เพราะเป็นจังหวัดที่ถนนสาย เอเชีย ไม่ได้ตัดผ่านส่วนใดส่วนหนึ่งของจังหวัดอุทัยธานีเลย แต่จังหวัดอุทัยธานี ก็ถือได้ว่า เป็นเมืองแห่งประวัติศาสตร์หลาย อย่างเมืองหนึ่งที่เรียกว่าเมืองหน้าด่าน คอยสกัด ข้าศึกที่มาทาง ประเทศพม่า และสมัย กรุงธนบุรี พระเจ้าตากสินมหาราช พระองค์ท่านได้ยกทัพมาช่วยกรุงศรีอยุธยา ซึ่งเดินทางตอนกลางคืน และมารุ่งเช้าที่ ตำบลอุทัยเก่า และภายหลังได้สร้างวัดขึ้น ณ ที่แห่งนั้น และให้เชื่อว่า “วัดแจ้ง” ในปัจจุบันยังมีพระบรมรูปของพระองค์ท่าน ประดิษฐานอยู่ที่วัดแจ้ง เพื่อรำลึกนึกถึงคุณความดี ของพระองค์ท่าน ให้ชาวบ้าน อุทัยเก่าได้สักการบูชา และ เป็นเมืองมรดกโลกห้วยขาแข้งแล้ว ทำไมจังหวัดอุทัยธานี จึงได้ชื่อว่าเมืองพระชนกจักรี จึงจะขอกล่าวโดยย่อสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนก ท่านเป็นพระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ 1 "แห่งราชวงศ์ จักรี" ท่านมีพระนามเดิมว่า "ทองดี" เป็นบุตร ชายของพระยาราชนิกูล (ทองคำ) ประสูติที่บ้านสะแกกรัง ตำบลสะแกกรัง อำเภอเมืองอุทัยธานี ในสมัยแผ่นดินพระเจ้าอยู่หัวท้ายสระ (2251-2275) ได้รับราชการเป็น พระพินิจอักษร และต่อมาได้รับบรรดาศักดิ์เป็นพระอักษรสุนทรสาสน์ มีหน้าที่แต่งราชสาสน์ และท้องตราที่ไปมากับหัวเมืองฝ่ายเหนือ ทั้งเป็นผู้เก็บรักษาตราพระราชลัญจกร อันเป็นตราของแผ่นดิน พระอักษรสุทรสาสน์ได้แต่งงานกับสตรีงามชื่อ "หยก" (บางแห่งเรียกดาวเรือง) มีบุตร-ธิดา 5 พระองค์ คือ
1.สมเด็จเจ้าฟ้ากรมเทพสุคาวดี
2.ขุนรามณรงค์
3.สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสุดารักษ์
4.พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
5.สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาท
เมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ได้สถาปนา "พระบรมราชวงศ์จักรี" และได้สถาปนาพระราชบิดาเป็น "สมเด็จพระปฐมบรมมหาชนก" เมื่อ พ.ศ. 2338
อุทัยธานี เมืองพระชนกจักรี ปลาแรดรสดี ประเพณีเทโว ส้มโอบ้านน้ำตก มรดกโลกห้วยขาแข้ง แหล่งต้นน้ำสะแกกรัง ตลาดนัดดังโคกระบือ
ส่วนในเรื่องราวของพระภิกษุสงฆ์ ครูบาอาจารย์ผู้ประพฤติดี ปฏิบัติชอบผู้มีเมตตาธรรม และมีชื่อเสียงของจังหวัดอุทัยธานี ก็มีอยู่มากมายหลายท่านด้วยกัน ข้าพเจ้าเกรงว่าหากไม่มีการบันทึกเป็นอนุสรณ์ไว้ ประวัติและวัตรปฏิบัติของท่าน ครูบาอาจารย์ ที่อยู่ในจังหวัดอุทัยธานี ก็คงจะไม่เป็นที่รู้จักกันแพร่หลาย หรืออาจจะถูกลบเลือนไปตามกาลเวลาเป็นแน่ จึงได้ขอโอกาสนี้เผยแพร่เกียรติคุณ ของครูบาอาจารย์เมืองอุทัยธานี บพระภิกษุ ผู้ประพฤติดี ปฏิบัติชอบที่จะแนะนำผู้อ่านได้รับทราบในที่นี้ ก็คือ “หลวงปู่พลอย ฐิติญาโณ” อดีตเจ้าอาวาสผู้สร้างวัดห้วยขานาง หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองยาง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี สาเหตุที่นำประวัติพระเดชพระคุณ หลวงปู่พลอย ฐิติญาโณ ให้ท่านผู้อ่านได้รับทราบเป็นรูปแรกนั้น ก็เพราะว่า ท่านเป็นพระภิกษุ ที่ถือว่าเป็นครูบาอาจารย์ ของเกจิอาจารย์หลายท่านด้วยความปฏิบัติดีปฏิบัติชอบของหลวงปู่พลอย ท่านจึงมีลูกศิษย์ที่สำคัญของจังหวัดอุทัยธานีหลายองค์


ตำนานชีวิต ๑๐๘ ปี
หลวงปู่พลอย ฐิติญาโณ

ท่านเกิดที่บ้านจาร้า อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี ท่านมีพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน ๒ คน คือ
๑.หลวงปู่พลอย ฐิติญาโณ นามสกุลเดิม อ่ำสุพรรณ
๒.นางขำ อ่ำสุพรรณ
บิดามารดา ของท่าน มีอาชีพ ทำนา อยู่ในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี ครอบครัว ของหลวงปู่พลอยนั้นนับว่าเป็นครอบครัวที่อบอุ่นเรียบง่ายสงบ สมัยที่ท่านยังเป็นเด็กท่านได้ศึกษาหาความรู้จนจบโรงเรียนชั้นประถมปีที่ ๔ ในสมัยนั้นถือว่าดีแล้วที่ใครสามารถจบชั้นประถมปีศึกษาที่ ๔ได้ และเมื่อ ถึงฤดูทำนาถ้าท่านไม่ได้ไปโรงเรียน ท่านจะไปกับ บิดา มารดา เพื่อ คอยดูแลเลี้ยงน้อง เพราะเมื่อถึงหน้าน้ำๆจะหลากท่วมท้องทุ่ง เจิ่งนองไปหมด บิดาของท่านได้ปลูกห้างนาเล็ก ๆ ไว้บนจอมปลวกสูง และในวันหนึ่งเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดว่าจะเกิดก็เกิดขึ้นเมื่อในขณะที่ มารดา กำลังยุ่งกับการทำนาอยู่นั้น นางขำ ซึ่งกำลังเริ่มหัดคลานซุกซนมากและได้พลัดตกลงไปในสระน้ำ เด็กชายพลอยเมื่อเห็นน้องตกน้ำจึงร้องเรียกบอกแม่ว่า “แม่น้องตกน้ำ”เมื่อแม่ได้ยินเสียงเรียกจึงรีบ กระโดดลงไปงมหาลูกสาว หลวงปู่เองก็ยังเป็นเด็ก ก็ได้แต่ยืนจ้องดูแม่ ด้วยความห่วงใย เมื่อแม่ของท่านโผล่ขึ้นมาเพื่อหายใจครั้งหนึ่งท่านก็รีบถามว่า “ได้ไหมแม่” แม่ไม่ทันตอบก็ต้องรีบดำกลับลงไปใหม่ แม่ ดำผุด ดำโผล่อยู่อย่างนั้นถึง ๓ ครั้ง จึงได้ลูกสาวขึ้นมาเด็กหญิงขำ รอดตายอย่างไม่น่าเชื่อ จนกระทั้ง เด็กชายพลอย และ เด็กหญิงขำ อ่ำสุพรรณ ย่างเข้าสู่วัยรุ่น ด้วยความชราภาพ บวกกับการแพทย์ยังไม่เจริญ พ่อ แม่ ของท่านทั้งสองได้ล้มป่วยลงจากการทำงานหนักมาตลอดชีวิตของท่าน ๆ เพื่ออยากให้ลูกทุกคนมีความสุขสบาย แต่ความหวังของท่านทั้งสองยังไม่สมหวังดังที่ตั้งใจไว้ท่าน ก็เสียชีวิตลงทั้งคู่ ทิ้งให้นายพลอย และนางสาวขำอยู่ด้วยกันสองพี่น้อง นายพลอยจึงต้องรับภาระเลี้ยงดูน้องสาว ซึ่งเป็นเหตุให้ทั้งสองพี่น้องมีความรักผูกพันกันมาก นายพลอยจึงยึดอาชีพที่เป็นมรดกตกทอดจากพ่อ แม่มา คือการทำนา นายพลอยเป็นคนที่ขยันในการทำงานหาเลี้ยงดูแลน้องสาวมาจนกระทั้ง เมื่อท่านมีอายุ ๒๑ ปี ท่านก็ได้เข้าเป็นทหารเกณฑ์
การที่ท่านได้เป็นทหารเกณฑ์นี้เอง ทำให้ท่านได้มีโอกาส เรียนหนังสือเพิ่มเติม ฝึกฝนการอ่าน และการเขียนหนังสือ จนสามารถอ่านออกเขียนได้ดีพอสมควร ในช่วงที่ท่านเป็นทหารอยู่นี้เอง ท่านเป็นคนที่รักและห่วงน้องสาวเมื่อท่านไปเป็นทหารเกณฑ์ไม่เท่าไร ด้วยความที่ท่านเป็นห่วงน้องสาว กลัวน้องจะลำบาก ท่านจึงตัดสินใจที่จะหนีทหาร แต่ด้วยท่านมีความรับผิดชอบในหน้าที่ของชายไทย ท่านได้หนีออกมาหาน้องสาวของท่านถึง ๒ ครั้งและก็กลับเป็นทหารอีกและครั้งสุดท้าย ท่านก็ได้ตัดสินใจหนีทหารอย่างเด็ดขาด และได้ พาน้องสาวหนีจากสุพรรณบุรีมาอยู่กับญาติพี่น้องที่บ้านหนองโพ ซึ่งอยู่ในเขตจังหวัดชัยนาท ท่านพาน้องสาวมาอยู่ได้ไม่กี่ปี ด้วยเกรงว่า ทางจังหวัดสุพรรณบุรี จะรู้ที่อยู่ แล้วจะมาตามจับกลับไปเป็นทหารอีก ท่านจึงพาน้องสาวหนีจาก ชัยนาท มาอยู่ที่ บ้านเขาเชือก จังหวัดอุทัยธานี จนกระทั้งนางสาวขำ อ่ำสุพรรณ ได้มีครอบครัวได้สมรสกับ นายกุล วะชู ซึ่งเป็นคนบ้านวังน้ำขาว อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท และ นายพลอย ซึ่งกำลังเป็นหนุ่มฉกรรจ์ และนายพลอยเองก็ได้ผูกสมัครรักใคร่กับลูกสาวของหญิงหม้ายคนหนึ่ง (ไม่ทราบชื่อ) ในวันหนึ่งหญิงสาวคนรักได้นัดให้ นายพลอย ให้ไปขึ้นหาในตอนกลางคืน แต่แม่ของสาวคนรักนั้นซึ่งเป็นหญิงหม้าย ซึ่งแอบชอบนายพลอยอยู่ และคอยโอกาสอยู่ และวันที่รอคอยก็มาถึง เมื่อมารู้แผนการเรื่องที่ลูกสาว นัดให้ นายพลอยขึ้นหาในคืนนี้จึงเป็นโอกาสดีของหญิงหม้ายที่จะจับนายพลอยเป็นสามี จึงไล่ให้ ลูกสาว ซึ่งเป็นคนรักของนายพลอยไปนอนที่อื่น และหญิงหม้ายนั้นก็เริ่มแผนการนารีพิฆาต โดยเข้าไปนอนแทนที่ลูกสาว เพื่อจะเผด็จศึกนายพลอยในคืนวันนี้ ให้ได้ พอถึงเวลานัดหมายนายพลอยก็ขึ้นหาสาวคนรักตามสัญญา แต่กลับไม่เจอสาวคนรัก แต่เจอแม่ของสาวคนรักนอนรอการเผด็จศึกอยู่ ด้วยความมืดจึงไม่รู้ว่าใครเป็นใคร ก่อนที่สงครามสร้างเผ่าพันธุ์จะเกิดขึ้นในความมืด นายพลอยรู้ตัวเสียก่อน เพราะว่า ผิดสัมผัส พอหญิงหม้ายรู้ว่านายพลอยรู้ตัว จึงโวยวายขึ้นมา เพื่อจะจับนายพลอยไว้เป็นทหารเอกของนางเอง เมื่อผิดแผนการที่วางเอาไว้กับสาวคนรัก จากการที่จะได้เป็นสามี แต่กลับจะได้เป็นพ่อเลี้ยงแทน นายพลอย จะกระโดดหนีแต่ไม่ทันเสียแล้ว จึงเสียใจมากที่ไม่สมหวังในความรัก นายพลอย จึงต้องตัดสินใจจากสาวคนรัก ด้วยความอาลัยในรักและจะไม่ยอมเป็นพ่อเลี้ยงของสาวคนรัก นายพลอยจึงหนีกลับไปสุพรรณบุรี นายพลอย เมื่อผิดหวังจากความรัก ก็เหมือนกับหนุ่มวัยรุ่นทั่วไป แต่ด้วยสวรรค์ยังเมตตา ท่านจึงตัดสินใจสละทางโลกออกบวช เป็นพระภิกษุ ที่จังหวัดสุพรรณบุรี
เมื่อท่านบวชแล้วท่านได้ ทิ้งให้นางขำ วะชู ให้อยู่กับครอบครัว ที่ บ้านเขาเชือก นางขำ มีบุตรสาว ๑ คน คือนางพัน วะชู ต่อมาเกิดโรคห่าระบาดขึ้น “อหิวาตกโรค” ซึ่งการแพทย์ยังไม่เจริญ มีคนล้มตายเป็นจำนวนมาก นางขำ จึงพาครอบครัวอพยพไปอยู่ที่บ้านหนองมะสัง หรือหมู่บ้านทุ่งสาลีในปัจจุบัน และ นางพัน บุตรสาวได้ แต่งงาน กับนายมูล (ไม่ทราบนามสกุล) และ นาย กุล วะชู ผู้เป็นสามีนางขำได้เสียชีวิตลง นางขำจึงได้พาครอบครัวของบุตรสาวอพยพมาจับจองที่ทำกิน ที่บ้านห้วยขานาง ต่อมาสามีของนางพัน ได้เสียชีวิตลง และนางพันได้สมรสกับ นายเปล่ง ดวงหนองบัว ซึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้าน บ้านห้วยขานาง และ มีบุตรสาว ๑ คน คือ นางสะอาด ดวงหนองบัว นางขำใช้ชีวิตอยู่ที่บ้านห้วยขานาง กับลูกหลาน ตลอดชีวิตของท่าน

ผลงานของหลวงปู่พลอย ฐิติญาโณ

หลังจากที่หลวงปู่พลอยท่านได้อุปสมบทครั้งแรก ในราวปีพุทธศักราช ๒๔๕๐ ท่านได้ตั้งใจปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้า โดยได้เดินธุดงค์ไปในสถานที่ต่างๆแสวงหา ครูบาอาจารย์ที่มีความรู้ เพื่อจะศึกษาวิชาอาคมต่างๆ ท่านเล่าว่า ได้เดินธุดงค์ไปถึงเขตประเทศพม่า ท่านได้พบกับคนมอญ ท่านก็พูดมอญด้วย คนพวกนั้นเกรงว่าหลวงปู่จะรู้เรื่องที่คุยกัน จึงเปลี่ยนไปพูดภาษาพม่าแทน ท่านได้เดินธุดงค์อยู่หลายปี เมื่อท่าน
มีความรู้พอสมควรแล้ว ท่านได้เดินทางกลับและท่านได้มาจำพรรษา อยู่ที่วัดเนินเพิ่มอยู่ในเขต ตำบลหนองสรวง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี วัดเนินเพิ่ม มีเนื้อที่ ประมาณ ๗ ไร่เศษ แต่ในปัจจุบันได้ยกเป็นวัดร้าง ซึ่งที่ดินวัดในปัจจุบัน ไม่มีใครเข้าไปใช้ประโยชน์ จึงเป็นที่รกร้าง ไม่มีสิ่งก่อสร้างอื่นใดให้เห็นเป็นรูปวัด จะเหลือต้นโพธิ์ ให้เห็นว่าเป็นวัด และศาลพระภูมิเก่า ๆ ที่ชาวบ้านนำมาทิ้งไว้เท่านั้น แต่จะมีพระธุดงค์ แวะเวียนเข้ามาอาศัยพักค้างแรมเป็นประจำ ซึ่งในปัจจุบัน พื้นที่วัดถูกแบ่งออกเป็น ๒ ส่วน โดยมีถนนลาดยางตัดผ่านพื้นที่วัด แต่ยังคงความร่มรื่น สมกับคำว่าอาราม เป็นที่อยู่อาศัยชั่วคราวของพระภิกษุสงฆ์จากทิศทั้งสี่ที่แวะเวียนมาปักกรดปฏิบัติธรรม และเนื้อที่วัดทั้งสองฟากถนน จะมีสระน้ำ สระน้ำทางทิศเหนือ เมื่อครั้งในอดีตในราวปี พุทธศักราช ๒๔๕๐ คุณโยมที่อาศัยอยู่ติดกับที่วัด ได้เล่าให้ผู้เขียนฟังว่า เมื่อครั้งที่ท่านเป็นเด็ก แม่ของท่านเล่าให้ฟังว่าในสมัยที่หลวงปู่มาอยู่นั้นมีคนมาลักปลาในสระไปทำปลาร้ากิน เกิดเหตุที่จะคิดว่าไม่น่าจะ เกิดขึ้นได้คือ ไฟลุกอยู่ในไหปลาร้าเป็นคำบอกเล่า ผู้อ่าน ควรใช้วิจารญาณ เพราะเป็นความเชื่อส่วนบุคคล หลังจากนั้นไม่นาน ชาวบ้านทุ่งกองโพธิ์ที่มีความศรัทธาในตัวหลวงปู่พลอย ได้ร่วมใจกันมาอาราธนา หลวงปู่ท่านให้ไปช่วยสร้างวัด ซึ่งในสมัยนั้น หนทางการสัญจรมีความลำบากมาก และ ในละแวกบ้านนั้นก็ไม่มีวัดให้ชาวบ้านได้ทำบุญกัน จะทำบุญกันแต่ละทีก็ต้องเดินทาง มาทำบุญที่วัดเนินเพิ่ม หรือไม่ก็จะไปทำบุญที่วัดหนองขุนชาติ หลวงปู่พลอยท่านเห็นความลำบากของชาวบ้านจึงรับอาราธนา และ ท่านได้เดินทางมาสร้างวัดทุ่งกองโพธิ์ ในปี พุทธศักราช ๒๔๕๒ บนเนื้อที่ ๑๒ ไร่ ๒ งาน ๗๒ ตารางวา วัดทุ่งกองโพธิ์ ตั้งอยู่ที่ บ้านทุ่งกองโพธิ์ หมู่ที่ ๘ ตำบลทุ่งโพ อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี ระยะทางห่างจากอำเภอหนองฉาง ๘ กิโลเมตร เมื่อ วัดทุ่งโพ เจริญมั่นคงดีแล้ว “แต่แล้วอนิจจาชีวิตคนไม่แน่นอน”หลวงปู่ก็เช่นเดียว ในช่วงที่ท่านอยู่ที่ วัด ทุ่งกองโพธิ์นั้น ท่านได้พบรัก อีกครั้ง กับหญิงหม้าย นางหนึ่ง “ผู้เขียนคิดว่า คงจะงามมากเลยละ” ที่สามารถผูกใจของหลวงปู่พลอย ได้และ ท่านลาสิกขาออกมา สร้างครอบครัว กับ หญิงหม้ายผู้โชคดี ที่ชื่อว่า “เทียน”(ไม่ทราบนามสกุล) ที่ว่าโชคดี นั้นเพราะว่าหลวงปู่ท่าน เป็นคนขยัน หมั่นเพียรในการทำงานประกอบอาชีพ สร้างฐานะด้วยความอดทนจนครอบครัวของ ท่านมีความมั่นคง ในเวลาอันรวดเร็ว แต่ท่านไม่มีบุตร กับนางเทียน “อนิจจา ท่านต้องพบกับ ความพลัดพรากอีกครั้ง ” ชีวิตคู่ของหลวงปู่พลอย กำลังไปได้ดีมีความสุขกับครอบครัว ทั้งในด้านความรักและฐานะที่มั่นคง และแล้ว วันนั้นก็มาถึง เมื่อนางเทียน ได้ล้มป่วยลง จนหมอหมดทางรักษาและแล้ว นางเทียนก็ เสียชีวิตลงโดย ปัจจุบันทันด่วน หลวงปู่ท่านยังไม่ทันตั้งตัว ความเศร้าโศกเสียใจ ได้เกิดขึ้นกับท่าน เป็นครั้งที่สอง ดังคำโบราณที่กล่าวไว้ว่า “ที่ใดมีรัก ที่นั่นมีทุกข์” เมื่อท่านจัดงานศพนางเทียนเรียบร้อยแล้ว ท่านได้เดินทางกลับไปจังหวัดสุพรรณบุรีอีกครั้ง เพื่อทบทวนความเป็นมาเป็นไปของชีวิตของท่านและแล้วท่านก็สามารถเป็นผู้ชนะใจของท่านเองได้อย่างเด็ดขาดท่าน สละทุกสิ่งทุกอย่างอีกครั้งแล้วจึงออกบวช โดยไม่หันหลังกลับอีกต่อไป เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับหมู่ญาติและภรรยา และท่านได้เดินทางกลับมาจำพรรษาที่วัดทุ่งกองโพธิ์ ตามเดิม ขณะนั้นญาติพี่น้องของท่าน อยู่ที่บ้านสะเดาซ้าย อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ ได้มานิมนต์ท่านให้ไปสร้างวัดสะเดาซ้าย ด้วยความที่ท่านเป็นพระที่มีเมตตาและยึดมั่นในสัจจะธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่จะเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้เจริญตั้งมั่นและมีความเจริญบนผืนแผ่นดินไทย เพื่อเป็นมรดกของลูกหลาน ที่นับถือพระพุทธศาสนาให้มีสถานที่บำเพ็ญบุญกุศล ทำความดี ท่านจึงรับนิมนต์และไปได้สร้างวัดสะเดาซ้าย หลังจากท่านได้สร้างวัดสะเดาซ้าย จนมั่นคงแล้ว หลวงปู่พลอย ท่านก็ได้เดินทางกลับมาจำพรรษา และพัฒนาวัดทุ่งกองโพธิ์ ตามเดิม ในช่วงเวลานั้น นางขำ น้องสาวของท่าน ที่ตั้งครอบครัวอยู่ที่บ้านห้วยขานาง นางขำท่านเป็นคนที่มีน้ำใจ โอบอ้อมอารี ต่อผู้คนทั่วไป ท่านจึงเป็นที่เคารพนับถือของคนในหมู่บ้านห้วยขานางและหมู่บ้านใกล้เคียง ผู้คนจึงพากันเรียกท่านว่า “แม่แก่ขำ” แม่แก่ขำ ท่านมีจิตใจฝักใฝ่ในการทำบุญ ให้ทานด้วยความที่ท่านเป็นคนใจบุญ ท่านจะสั่งสอนและชักชวนลูกหลานให้ทำแต่ความดี และ แม่แก่ขำท่านจะพาลูกหลาน เดินทางไปทำบุญที่วัดทุ่งกองโพธิ์ทุกวันพระอยู่เสมอมิได้ขาด สาเหตุที่ท่านจะต้องเดินไปทำบุญที่วัดทุ่งกองโพธิ์ ก็เพราะว่าหมู่บ้านห้วยขานาง และหมู่บ้านใกล้เคียงโดยรอบยังไม่มีวัด และที่สำคัญคือ หลวงปู่พลอย ซึ่งเป็นพี่ชายคนเดียวของท่านจำพรรษาอยู่ที่วัดทุ่งกองโพธิ์ การที่จะเดินทางไปวัดทุ่งกองโพธิ์ในสมัยนั้นลำบากมากเพราะไม่มีรถยนต์ ใครมีเงินก็จะมีรถมอเตอร์ไซค์ หรือรถจักรยาน แต่ส่วนมากการเดินทางจะใช้เกวียนเป็นพาหนะในการเดินทาง ๆ ไปในตัวจังหวัดต้องใช้เวลาในการเดินทางเป็นวันๆคือจะต้องนอนค้างคืน กันเลยทีเดียว และระยะทางจาก บ้านห้วยขานาง กับวัดทุ่งกองโพธิ์ ไกลกันพอสมควร และเมื่อแม่แก่ขำ ชราภาพลง เห็นว่าการจะไปทำบุญแต่ละครั้ง ทั้งไกล และ ลำบาก ท่านจึงมีความคิดที่จะย้ายไปอยู่ที่วัดทุ่งกองโพธิ์กับหลวงปู่พลอย ท่านจึงได้เก็บข้าวของเพื่อจะเดินทางไปอยู่กับหลวงปู่ที่วัดทุ่งกองโพธิ์ แต่ไม่ทันที่จะเดินทางไป หลวงปู่พลอย ท่านได้ทราบเรื่องเสียก่อน ด้วยความสงสารและเป็นห่วงน้องสาวกลัวลำบากที่ต้องเดินทางไปกลับ ท่านจึงได้พูดกับน้องสาวว่า “มึงไม่ต้องมาหลอก อีกหน่อยกูจะไปอยู่กับมึงที่ห้วยขานางเอง” หลังจากนั้น ไม่นาน หลวงปู่ท่านก็ได้พาพระลูกวัดทุ่งกองโพธิ์ เดินทางมาที่หมู่บ้านห้วยขานาง เพื่อมาปรับปรุงที่บริเวณลำห้วยขานางซึ่งเป็นที่ป่ารกมาก เมื่อฉันเช้าแล้วท่านก็จะเดินทางมาและระยะทางระหว่าง วัดทุ่งกองโพธิ์ กับ บ้านห้วยขานาง ประมาณ ๑๐ กิโลเมตร ท่านจะเดินทางมา เป็นประจำทุกวัน ในราวปีพุทธศักราช ๒๔๘๔ ท่านได้สร้างกุฏิสงฆ์ และศาลาการเปรียญ พอจะเป็นที่อาศัยและบำเพ็ญสมณะกิจได้และให้ชาวบ้านอาศัยทำบุญได้ หลวงปู่พลอย ท่านได้ย้ายจากวัดทุ่งกองโพธิ์ มาอยู่จำพรรษา อยู่ที่วัดห้วยขานางตลอดชีวิตท่าน
วัดห้วยขานาง สร้างเป็นวัดเมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๔๘๔ มีเนื้อที่ดิน ๑๗ ไร่ ๑ งาน ๖๘ ตารางวา โดยมีผู้ใหญ่เปล่ง ดวงหนองบัว ซึ่งเป็นหลานเขยของหลวงปู่พลอย ถวายที่ดินให้ หลวงปู่พลอย ให้สร้างวัดห้วยขานางในช่วงนั้น และในปีเดียวกัน ผู้ใหญ่เปล่ง ดวงหนองบัว ได้ขออนุญาตทางการเพื่อสร้างโรงเรียนให้บุตรหลานหมู่บ้านห้วยขานางและหมู่บ้านใกล้เคียงได้มีที่เรียนหนังสือกัน โดยมีหลวงปู่ท่านเป็นคนสนับสนุน โรงเรียนวัดห้วยขานาง จึงเกิดขึ้น และได้ไปขอร้องให้ ครูหว้า
ภู่พงษ์ ย้ายมาจากโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งนาให้มาสอนที่โรงเรียนวัดห้วยขานาง และ ครูหว้า ภู่พงษ์ ก็ได้รู้จักกับหลวงปู่พลอย และขอฝากตัวเป็นลูกศิษย์ หลวงปู่พลอย ตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมา ซึ่ง ก่อนที่ จะสร้างโรงเรียนนั้น โรงเรียนวัดห้วยขานางยังไม่มีสถานที่ตั้งอาคารเป็นของตัวเอง ได้อาศัยศาลาพักร้อนในบริเวณ วัดห้วยขานางเป็นที่เรียนหนังสือของเด็ก ๆ ส่วนครูหว้า ท่านได้อาศัยอยู่ข้างกุฏิ โดยหลวงปู่พลอยท่านได้ปลูกพาไล ข้างกุฏิให้อยู่ต่างหาก หลวงปู่ท่านจะเรียกครูหว้าว่า “ไอ้ครู” ซึ่งในช่วงนั้นครูหว้า เองก็มีอายุ ราว 23 ปี และ หลวงปู่เองท่านก็มีอายุมากแล้ว ไม่สะดวกในการเดินทางไปไหนมาไหน ก็ได้อาศัยครูหว้า ช่วยถือบาตรออกไปรับอาหารบิณฑบาตจากชาวบ้านในละแวกบ้านห้วยขานาง และหมู่บ้านใกล้เคียงแทน หลวงปู่ พอตกกลางคืนหลวงปู่ท่านก็จะเล่าประวัติ และประสบการณ์ ของท่านให้ครูหว้า ฟังหลวงปู่พลอย ฐิติญาโณ ท่านมีปฏิปทาในการปฏิบัติมาก ทุกๆวันโกน วันพระท่านเดินทางไปที่ ถ้ำเขาปูนเพื่อปฏิบัติธรรมในถ้ำและในถ้ำนั้นจะมีสระน้ำอยู่ซึ่งมีปลาอาศัยอยู่มากมาย และมีช่องทางน้ำไหลออกไปได้ เคยมีคนเอาแกลบข้าวโรยลงไปในทางน้ำ แกลบ จะไหลไปตามทางน้ำ และไปโผล่ในกลางทุ่งนาของชาวบ้าน ในปัจจุบันยังมีอยู่ ซึ่งอยู่ไกลมากจากถ้ำเขาเตาปูน ในปัจจุบันมีการ ทำโรงโม่หิน จนเขาลูกที่หลวงปู่พลอยท่านเข้าไปปฏิบัติธรรมในถ้ำและเขาที่อยู่ในบริเวณนั้น โดนระเบิดเหลือครึ่งลูกเท่านั้น แต่ยังรักษาถ้ำไว้ แต่หินหล่นทับปากถ้ำไปครึ่งลูก พอลงไปในถ้ำได้ หลังจากนั้นมาชื่อเสียงของหลวงปู่พลอย ก็เป็นที่รู้จักทั่วไปของชาวอุทัยธานี และจังหวัดใกล้เคียง เรื่องวัตถุมงคลและวาจาสิทธิ์ ในสมัยนั้น วัดห้วยขานาง ถือว่าห่างไกลจากตัวจังหวัดมาก แ ละ อยู่ในถิ่นทุรกันดารหนทางที่จะไปวัดลำบากมาก แต่ก็มีประชาชนที่มีความเคารพศรัทธาเดินทางมาสักการะท่านและนิมนต์ท่านไปในงานพิธีต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นงานที่บ้านหรืองานวัดเป็นประจำ โดยเอาเกวียนมารับท่านไป เพราะถือว่าถ้ามีหลวงปู่ท่านอยู่ในงาน ๆ งานจะเรียบร้อยไม่มีเรื่องทะเลาะวิวาทกันเพราะทุกคนกลัววาจาสิทธิ์ของท่านครูหว้า ได้เล่าให้ผู้เขียนฟังว่า ตลอดเวลาที่ท่านได้อยู่ใกล้ชิดกับหลวงปู่พลอย นับวันก็ยิ่งประทับใจในคุณธรรมของหลวงปู่ และมีความเลื่อมใสศรัทธาในคุณงามความดีที่หลวงปู่ท่านได้กระทำต่อบุคคลทั่วไป ท่านเป็นที่พึ่งของคนทุกคน โดยไม่เลือกชั้นวรรณะ จะมีผู้คนมาจากทุกสารทิศมาหาท่านแทบทุกวันมิได้ขาดบ้างก็มาขอพรจากท่าน มาขอเครื่องรางของขลังบ้าง มากราบไหว้เพื่อความเป็นมงคลบ้าง บ้างก็มาขอพังธรรมจากท่านบ้าง หรือมาถามข้อข้องใจในธรรมของพระพุทธเจ้าบ้าง บ้างก็มาขอฝากตัว เป็นศิษย์ มาให้หลวงปู่เคาะกระบาลด้วยตะบันหมากบ้าง มาขอกรากหมากบ้างเพื่อให้อยู่ยงคงกระพันบ้างตามความเชื่อของตน และในสมัยก่อนนั้น วิชาการแพทย์ไม่เจริญก้าวหน้าเหมือนปัจจุบัน หนทางที่จะเดินทางไปหาหมอที่ตัวอำเภอก็ไกลและการเดินทางต้องไปด้วยเกวียน กว่าจะถึงคนไข้ตายก่อนบ้างก็มีเป็นประจำ ชาวบ้านจึงยึดหลวงปู่พลอยเป็นที่พึ่งเมื่อเจ็บไข้ได้ป่วยด้วยโรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ ก็จะมาให้ท่านรักษาให้ หลวงปู่ท่านก็จะรักษาให้ โดยใช้ยาสมุนไพร บวกกับอำนาจพุทธคุณที่ท่านล่ำเรียนมารักษาให้ มีอยู่ครั้งหนึ่งมีคนเป็นหน่อที่เท้าเป็นหนองจะเจ็บปวดทรมานมาก หลวงปู่ท่านก็จะใช้ ต้นไพรเผาจนร้อนแล้วให้คนช่วยกันจับคนป่วยกันดิ้น จี้ลงไปบนปากแผลที่เป็นหนอง คนป่วยจะดิ้นทุรนทุรายด้วยความเจ็บปวด ต่อมา ๒-๓ วันหน่อที่เป็นหนองก็หายนอกจากโรคในกายแล้ว ก็ยังมีคนเป็นโรคจิตประสาทมาให้ท่านรักษาท่านก็จะรักษาให้จนหาย บางคนมีกรณีพิพาทกันตัดสินกันไม่ได้ ก็มาสาบานต่อหน้าหลวงปู่เพื่อแสดงความจริงใจต่อกัน ถ้าคนผิดส่วนมากก็เป็นไปตามที่สาบานกับหลวงปู่ท่านจนเป็นที่เลื่องลือและเกรงขาม จนทุกวันนี้ก็จะมีคนมาสาบานในเรื่องต่างที่ทำผิดต่อกันต่อหน้ารูปหล่อของหลวงปู่พลอย และท่านก็สอนให้ทำจิตใจให้สงบ โรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ ก็จะได้ไม่มาเบียดเบียนเนื่องจากสุขภาพใจ
เมื่อกล่าวถึงเรื่องวาจาสิทธิ์ และวัตถุมงคลเครื่องรางของขลัง ของหลวงปู่พลอย ฐิติญาโณ ในสมัยท่านมาอยู่ที่วัดห้วยขานางใหม่ๆ ท่านเดินสำรวจบริเวณวัดได้มีกิ่งไม้หักตกลงมาโดนหัวท่านเข้า ท่านจึงพูดขึ้นว่า “ต้นไม้ต้นนี้เกิดมานานแล้ว สมควรที่จะตายได้แล้ว ด้วยวาจาของท่านต้นไม้ต้นนั้นก็ค่อยๆตายลง”
และใน สมัย ที่ท่านยังอยู่ที่วัดทุ่งโพเวลา จะไปไหนไกลๆ จะต้องอาศัยมอเตอร์ไซค์รับจ้าง พวกรถรับจ้างเมื่อเห็นหลวงปู่ท่านมาจะดีใจและแย่งกันขอไปส่งหลวงปู่ ๆท่านจะเลือกรถที่ท่านจะต้องไปด้วยท่านได้ลุงคนหนึ่งซึ่งลุงคนนี้ไม่มีที่ทางทำมาหากินแกได้อาศัยขับรถรับจ้างเลี้ยงครอบครัวเมื่อไปส่งหลวงปู่ถึงที่แล้ว หลวงปู่ท่านได้พูดกับลุงคนนั้นว่า “เออ เดี๋ยวมึงก็รวย” และต่อมาไม่นานลุงคนนั้นก็รวยตามวาจาของหลวงปู่ด้วยการขับรถรับจ้างนั้นเองใครๆก็ขึ้นแต่รถแก จนลุงคนนั้นเป็นคนรวยที่สุดในหมู่บ้านเกาะตาซ้ง ในสมัยนั้น และมีอยู่ครั้งหนึ่งมีงานเดือน สาม ที่วัดหนองขุนชาติ ได้มานิมนต์ท่านไปเป็นประธานในงาน และในคืนหนึ่งได้มีดนตรี ของ พรภิรมย์ และมีนักเลงคนหนึ่งไปยิง พรภิรมย์ แล้ววิ่งหนีไป มีคนนำเรื่องไปบอกหลวงปู่ ๆ ท่านได้พูดขึ้นว่า “มันหนีไปไหนไม่ได้หรอกเดี๋ยวมันก็มาหากู” และไม่นานนักเลงคนนั้นก็ขึ้นมาหาหลวงปู่ที่ศาลา ตอนหลังนักเลงคนนั้นได้เล่าให้หลวงปู่ฟังว่า “หาทางหนีออกจากวัดไม่เจอ และไม่รู้จะไปไหน เลยคิดว่ามาหาหลวงปู่ดีกว่า” ซึ่งในปัจจุบันนี้นักเลงผู้นั้นยังมีชีวิตอยู่แต่ขอสงวนนามเพราะจะทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง ในปีพุทธศักราช ๒๕๐๖ ครูหว้าได้เล่าให้ฟังว่า เมื่อทางราชการรู้ว่าชาวหมู่บ้านได้ร่วมใจกันจะสร้างโรงเรียนวัดห้วยขานางขึ้น จึงได้สนับสนุนมอบเงินทุนมาให้เพื่อดำเนินการสร้างโรงเรียน แต่งบประมาณที่ทางราชการให้มานั้นน้อยมากไม่พอที่จะสร้างอาคารเรียนได้ ครูหว้าจึงนำเรื่องมาปรึกษากับหลวงปู่พลอย เพื่อจะให้หลวงปู่ท่านร่วมเป็นประธานในการก่อสร้างอาคารเรียน ชาวบ้านจึงมีความเห็นร่วมกันว่าจะขออนุญาตหลวงปู่เพื่อสร้างวัตถุมงคลสักรุ่นหนึ่ง เพื่อจะนำรายได้มาสร้างอาคารเรียน ในครั้งแรกหลวงปู่ท่านไม่เห็นด้วยและไม่อนุญาต ครูหว้าเลยต้องพูดอ้างเหตุผลและตัดพ้อหลวงปู่ ว่า “ตั้งแต่ที่ผมได้ร่วมสุขร่วมทุกข์กับหลวงปู่ ผมไม่เคยขออะไรหลวงปู่เลย ครั้งนี้ที่ขอไม่ได้ขอเพื่อตนเอง แต่จะสร้างอาคารเรียนเพื่อให้ลูกหลานชาวบ้านห้วยขานาง จะได้มีอาคารเป็นที่ศึกษาหาความรู้กัน” หลวงปู่จึงพูดขึ้นว่า “ไม่ต้องลำเลิกหรอก ไปทำมา กูจะลงให้เอง” ครูหว้า และชาวบ้านห้วยขานาง ก็ได้ทำแหวนมาให้หลวงปู่ท่านลงให้ และนำออกจำหน่าย เมื่อได้เงินมาก็นำมาสร้างอาคารเรียนจนสำเร็จ และครูหว้า และชาวบ้านห้วยขานางก็ไปกราบขอบพระคุณหลวงปู่พลอย ซึ่งในขณะนั้นหลวงปู่ท่านชรามากแล้วอายุท่านประมาณ ๑๐๐ ปี ดวงตาของท่านมองไม่ค่อยเห็นแล้ว ครูหว้าและชาวบ้านช่วยกันนำหลวงปู่ท่านมาดูอาคารเรียน ที่ท่านมีส่วนร่วมในการสร้าง จนสำเร็จ โดยการพาท่านนั่งรถใสน้ำไปที่โรงเรียน แ ละครูหว้าได้อธิบายลักษณะของอาคารเรียนให้ท่านฟังและท่านก็ได้เอามือลูบคลำตัวอาคารเรียนและท่านก็พูดขึ้นว่า “ เออ ใหญ่ดี ” วัดห้วยขานางในสมัยที่หลวงปู่พลอย ที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ ถือว่าเป็นวัดที่เจริญรุ่งเรืองมากวัดหนึ่ง จะมีผู้คนมาที่วันกันแทบทุกวัน ผู้ที่มีลูกชายอยากให้ลูกชายเจริญก้าวหน้าก็จะพามาฝากไว้เป็นศิษย์หลวงปู่พลอยและอาศัยอยู่ที่วัด ศึกษาเล่าเรียนหนังสือที่โรงเรียนวัดห้วยขานาง ผู้ที่ได้เชื่อว่าเป็นศิษย์หลวงปู่ท่านก็จะมีความรู้สึกเป็นเกียรติและภาคภูมิใจของวงษ์ตระกูล ชื่อเสียงของหลวงปู่พลอยท่านเลื่องลือไปในหลายจังหวัด เช่น นครสวรรค์ สุพรรณบุรี ก็จะเดินทางมาหกราบท่าน แม้แต่ทหารเมื่อจะไปออกรบ มีอยู่ครั้งหนึ่งมีนายทหารได้นำเครื่องเฮลิคอปเตอร์ มาลงที่วัดเพื่อมาขอชานหมากจากปากของหลวงปู่ด้วยตนเอง ก่อนที่จะเดินทางไปสงครามเวียดนาม เพื่อความมั่นใจว่าตนเองจะต้องปลอดภัยกลับมา แม้แต่น้ำหมากที่หลวงปู่ท่านบ้วนทิ้ง ก็จะแย่งกันดื่มกิน เพราะถือว่า ใครได้ดื่มกินจะไม่มีวันที่จะตายโหง ซึ่งเป็นความเชื่อของส่วนบุคคล
หลวงปู่พลอยท่าน ได้ดำเนินชีวิตใน สมณะเพศ อย่างเรียบง่าย เป็นที่พึ่งให้แก่ผู้คนทั่วไปท่านได้สร้างประโยชน์ให้กับพระพุทธศาสนาไว้อย่างมากมาย ถึงท่านจะเก่งเพียงใดก็ตามท่านย่อมเป็นไปตามธรรมชาติคือ เกิดขึ้น ตั้งอยู่ และดับไป
ท่านสละสังขารลงเมื่อวันพุธที่ ๒๓ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๑๒ ตรงกับวันขึ้น ๘ ค่ำเดือน ๖ รวมสิริอายุท่านได้ ๑๐๘ ปีโดยประมาณ ท่านได้ทิ้งไว้แต่ความดีที่สร้างมาไว้ให้อนุชนรุ่นหลัง ได้ระลึกถึงพระคุณของท่าน และนำคำสอนของท่านมาประพฤติปฏิบัติตามปฏิปทาของท่าน รุ่นแล้วรุ่นเล่า ในการพัฒนาวัดห้วยขานาง ให้เจริญรุ่งเรืองสืบมา
สรุป
ทุกวันนี้ผู้คนที่สัญจรไปมาบนถนนสายบ้านไร่-อุทัยธานี เมื่อมาถึงบริเวณหน้าวัดห้วยขานาง หรือ วัดทุ่งโพ จะต้องบีบแตร ๓ ครั้ง หรือ พนมมือไหว้ท่านอธิษฐานของพรให้เดินทางปลอดภัย มีโชคลาภ เป็นการแสดงความคารวะด้วยความเคารพนับถือ เพราะทุกคนมีความเชื่อว่าหลวงปู่พลอยท่านมีอำนาจดลบันดาลความสุขความสมหวังแก่ตนและครอบครัว ครูหว้า ท่านบอกว่า ท่านถือว่าหลวงปู่พลอยท่านเป็นบุคคลที่ควรบูชาท่านหนึ่ง เพราะว่าท่านมีคุณธรรมสูงหลายประการ ท่าน คือ
๑.ท่านเป็นพระที่เป็นที่พึ่ง เป็นศูนย์รวมจิตใจของผู้คนที่ทุกข์ยาก ในสมัยที่ท้องถิ่นอยู่ห่างไกลความเจริญ เป็นขวัญกำลังใจให้ต่อสู้กับอุปสรรคของชีวิตด้วยความเชื่อที่ว่าหลวงปู่ท่านยังอยู่กับทุกคนและสามารถดลบันดาลให้ผู้ที่คิดดีปฏิบัติดี เป็นสุขสมหวัง ปลอดภัยในชีวิต
๒.ท่านเป็นครูผู้อบรมสั่งสอนศิษย์โดยท่านนำหลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนามาสั่งสอน ให้คิดดี ปฏิบัติดีไม่เบียดเบียน รังแกผู้อื่น นอกจากนี้ท่านยังสนับสนุนการศึกษาสร้างอาคารเรียน
๓.ท่านเป็นผู้พิพากษา เมื่อมีผู้คนมีกรณีพิพาทที่ไม่สามารถตกลงกันได้ ก็จะมาพึ่งหลวงปู่ท่านให้เป็นคนกลางในการไกล่เกลี่ยเพื่อให้ทั้งคู่แสดงความบริสุทธิ์จริงใจต่อกัน (คือการสาบานนั้นเอง)
๔.ท่านเป็นผู้รักษาความสงบเรียบร้อยของสังคม ในสมัยนั้นถ้าทางวัดใดมีงานประจำปี ก็จะมานิมนต์ท่านไป เป็นประธานในงานรับรองได้เลยว่างานที่วัดนั้นจะสงบเรียบร้อย เพราะผู้คนเกรงวาจาสิทธิ์ของท่าน พวกนักเลงอันธพาล ไม่กล้าที่จะทำความชั่ว หรือก่อเรื่องทะเลาะวิวาทกันในบริเวณวัด เพราะกลัวคำสาปแช่ง
๕.ท่านยังเป็นหมอรักษาโรค ทั้งโรคทางใจ และทางจิต โดยท่านอาศัยสมุนไพรกับอำนาจพุทธคุณ สาสมารถบรรเทาความเดือดร้อนของผู้คนที่มาพึ่งท่านให้รักษา เพราะในสมัยนั้นการสาธารณสุขยังไม่เจริญเหมือนสมัยนี้
๖.ท่านเป็นพระที่เคร่งครัดในการปฏิบัติในกิจวัตรของสงฆ์มาก เช่นมีอยู่คราวหนึ่งช่วงที่หลวงปู่ท่านชราภาพมากแล้ว ท่านอาพาธดวง ตาของคนอายุร้อยกว่า ย่อมมองไม่ค่อยเห็นแล้วเป็นธรรมดา คนที่ดูแลท่านเพื่อจะให้ท่านฉันยา ได้นำอาหารป้อนท่าน ซึ่งเป็นเวลาเย็นมากแล้ว ท่านก็ฉัน ในขณะนั้นมีผู้ทักขึ้นว่า “หลวงปู่ฉันท่านอาหารตอนเย็นได้หรือ” เมื่อท่านได้ยิน ท่านก็ไม่ยอมเปิดปากรับอาหารอีกเลย โดยเฉพาะหลวงปู่ท่านมีปกตินิสัยประจำของท่าน
ทางกาย ท่านมีร่างกายที่แข็งแรง กระฉับกระเฉง ว่องไว สะอาด ปราศจากกลิ่นตัว มีอาพาธน้อย ท่านจะสรงน้ำเพียงวันละครั้งเท่านั้น
ทางวาจา ท่านเสียงใหญ่ แต่พูดเบา พูดน้อย พูดสั้น พูดจริง พูดตรงปราศจากมารยาทางคำพูดคือไม่พูดเทียบเคียง ไม่โอ้อวด ไม่พูดปลอบโยน ไม่พูดประชด ไม่พูดนินทาไม่พูดขอร้องขออภัย ไม่พูดขอโทษ ไม่พูดถึงความฝัน
ทางใจ ท่านมีสัจจะ ตั้งใจทำสิ่งใดแล้วทำจนสำเร็จ มีเมตตากรุณาเป็นประจำ สงบเสงี่ยม เยือกเย็น อดทน ไม่กระวนกระวายวู่วาม ไม่แสดงอาการอึดอัดหงุดหงิดรำคาญ ไม่แสวงหาของหรือสั่งสม ไม่ประมาทมีสติสัมปชัญญะเบิกบานอยู่เสมอ คุณธรรมของหลวงปู่พลอย เท่าที่ผมรู้จักยังมีรายละเอียดอีกมากมายซึ่งไม่สามารถนำมากล่าวได้อย่างครบถ้วน แต่อย่างน้อยข้อมูลประวัติของท่าน ที่ได้รวบรวมมานำเสนอไว้ ณ ที่นี้ คงจะเป็นเครื่องยืนยันได้ว่า หลวงปู่พลอย ฐิติญาโณ ท่านเป็นบุคคลสำคัญรูปหนึ่ง ที่เป็นกำลังในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่มีเกียรติคุณ งามความดี ควรค่าแก่อนุชนรุ่นหลังจะได้เจริญรอยตามปฏิปทาของท่าน และเคารพบูชาท่านได้อย่างสนิทใจ และท่านก็เป็นหนึ่งที่ชาวจังหวัดอุทัยธานีภาคภูมิใจ

วัตถุมงคลของหลวงปู่พลอย ฐิติญาโณ
วัตถุมงคล และประสบการณ์ ที่หลวงปู่พลอยท่านได้สร้างไว้นั้นมีมากมายพอสมควรซึ่งผู้เขียนได้รวบรวมไว้ โดยสังเขปได้ดังนี้
เหรียญรุ่นแรก หลวงพ่อพลอย
นับเป็นวัตถุมงคล รุ่นแรก ของหลวงปู่พลอย โดยออกที่วัดทุ่งโพ เมื่อปี พ.ศ.2503 ซึ่งขณะนั้น วัดทุ่งโพ ได้รับพระราชทานวิสุงคามเสมาจะมีการสร้างพระอุโบสถ แต่ยังขาดปัจจัยอยู่มาก ทางคณะ กรรมการวัดขณะนั้น เลยต้องการระดมทุนทรัพย์ เพื่อจัดสร้างพระอุโบสถดังกล่าว จึงได้มาขออนุญาตหลวงปู่เพื่อออกวัตถุมงคล จำหน่ายเพื่อหาทุนในการดำเนินการ เหรียญรุ่นนี้ชื่อเหรียญงานผูกพัทธสีมา วัดทุ่งโพ ออกเมื่อ 2503
จำนวนการจัดสร้าง ไม่ระบุชัดแน่นอน แต่คาดว่ามีไม่มาก เพราะปัจจุบันเหรียญรุ่นนี้หาค่อนข้างยาก และเป็นที่หวงแหนยิ่งในหมู่นักสะสมวัตถุมงคลของหลวงปู่ และเหรียญที่มีสภาพสวย ๆ เดิม ๆ นั้นมี อยู่น้อยมาก
เหรียญรุ่นแรก ปี 2503 นับเป็นเหรียญที่ผู้นำไปใช้ติดตัว มีประสบการณ์ต่าง ๆ มากมาย และปัจจุบัน มีของเลียนแบบออกมาหลายผีมือ การสะสมจึงต้องใช้ความรู้ ความชำนาญ และบุคคลที่เชื่อถือได้อีกด้วย..
เหรียญเงินลงยา วัดทุ่งโพ ปี พ.ศ.2504
เมื่อวัดทุ่งโพได้จัดงานผูกพัทธสีมาในปี 2503 แล้ว และได้จำหน่ายวัตถุมงคล ได้ปัจจัยมาจึงพร้อมที่จะสร้างอุโบสถ แต่การดำเนินการ ก็ยังขาดทุนทรัพย์อยู่อีกมาก และจากประสบการณ์ในเหรียญรุ่นแรกที่ผู้บูชาได้นำไปใช้ติดตัวบูชานั้นทำให้คณะกรรมการ จึงได้ขออนุญาตหลวงปู่พลอย เพื่อออกวัตถุมงคลอีกรุ่นหนึ่ง เพื่อระดมทุนทรัพย์มาสร้างพระอุโบสถให้สำเร็จ หนึ่งในวัตถุมงคลที่ออก ณ วัดทุ่งโพ ที่เป็นที่หวงแหนยิ่งของเหล่าศิษย์ยานุศิษย์ และปัจจุบัน หายากเป็นอย่างยิ่ง รวมไปถึงรูปแบบเหรียญ สวยสดงดงามนั่นก็คือ เหรียญที่ระลึก ยกขื่ออุโบสถ วัดทุ่งโพ พ.ศ.2504 นี่เองเป็นเหรียญที่ทำมาจากเนื้อเงิน ลงยา ราชาวดี รูปแบบเป็นเหรียญอาร์มจากคำบอกเล่า ของศิษย์ยานุศิษย์ ทราบว่า ยาที่ใช้ลงนั้น มีครบทุกสีประจำวันเกิด
ส่วนมาก จะพบสีแดง อยู่มาก และสีอื่น ๆ นั้นนับว่าหายากอยู่มาก
ปัจจุบัน นับเป็นวัตถุมงคลหลักของหลวงปู่ ที่นักสะสมต้องการมีไว้บูชาเพราะนอกจากรูปแบบเหรียญจะสวยงามแล้ว ยังเป็นเหรียญที่หายากมาก ๆ อีกด้วย
รูปหล่อปั๊ม รุ่นแรก วัดทุ่งโพ ปี 2503 สังฆาฏิใหญ่
เป็นวัตถุมงคลที่ออกพร้อมเหรียญรุ่นแรก ปี 2503 มีด้วยกันสองพิมพ์คือพิมพิ์ สังฆาฏิใหญ่ และ พิมพ์ สังฆาฏิเล็ก(นิยม)
เป็นวัตถุมงคลหลักอีกชิ้นหนึ่ง ของหลวงปู่พลอย ที่เป็นที่นิยมในหมู่นักสะสม และลูกศิษย์ มาจนถึงยุคปัจจุบัน
รูปหล่อปั๊มรุ่นแรก วัดทุ่งโพ ปี 2503 สังฆาฏิเล็ก(นิยม)
เป็นวัตถุมงคลที่ออกพร้อม เหรียญรุ่นแรก เช่นเดียวกัน แต่เป็นพิมพ์ที่หายากกว่ารูปหล่อสังฆาฏิใหญ่ เป็นวัตถุมงคลพิมพ์ที่หายากมากพิมพ์หนึ่งของ
หลวงปู่พลอย วัดห้วยขานาง
จีวรหนวดแมวปี 2506
เป็นวัตถุมงคลที่ออกพร้อมเหรียญรุ่นแรกวัดห้วยขานาง ลักษณะสวยงามจุดเด่นจากรุ่นแรกคือ เส้นจีวรที่เข่าทั้งสองข้าง มีลักษณะ สวยงามเรียงไปในทิศทางเดียวกันเรียกกันว่า จีวรหนวดแมว ปัจจุบันรูปหล่อรุ่นนี้หายากมาก มีจำนวนการจัดสร้างจำกัด
สมเด็จหลังรูปเหมือน
วัตถุมงคลหายากอีกชิ้นหนึ่งของหลวงปู่พลอย เป็นวัตถุมงคลเนื้อดินสีแดงและเนื้อดินคลุกรัก ปิดทอง ทั้งสองเนื้อ
ออกที่วัดทุ่งโพ ปี พ.ศ.2504 เป็นวัตถุมงคลที่ออกมารูปแบบ พิมพ์ทรงจะเหมือนกับ สมเด็จหลังรูปเหมือน หลวงพ่อมุ่ย วัดดอนไร่ หลวงพ่อสด วัดหนองสะแก หลวงพ่อกัน วัดเขาแก้ว หลวงพ่ออินทร์ วัดเกาะหงษ์ โดยจะผิดกันตรงที่ชื่อของหลวงพ่อต่าง ๆ ที่อยู่ด้านหลังองค์สมเด็จนั่นเอง
สมเด็จหลังหัวแหวนหลวงพ่อพลอย
มี 2 เนื้อ คือ เนื้อผงน้ำมัน และเนื้อผงพุทธคุณ ลักษณะจะเป็นพระสมเด็จพิมพ์ 3 ชั้น ด้านหลังจะมีรูปเหมือนหน้าหลวงปู่ และ ตัวหนังสือจมคำว่าหลวงพ่อพลอย สาเหตุที่เรียกว่าสมเด็จหลังหัวแหวน เพราะลักษณะที่กดลงของหน้าหลวงปู่ ซึ่งเหมือนกับหัวแหวนที่กดลงไปนั่นเอง สมเด็จหลังหัวแหวนนี้ ออกที่วัดทุ่งโพ ปี 2504 ในคราวเดียวกับงานที่ระลึก ยกขื่ออุโบสถ
เหรียญ รุ่นแรก วัดห้วยขานาง ปี 2506
เป็นที่ทราบกันอยู่แล้วว่า หลวงปู่นั้น ได้ย้ายมาจำพรรษาที่วัดห้วยขานางมาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2484 แล้ว แต่วัตถุมงคลรุ่นแรก ๆ นั้น ออกที่วัดทุ่งโพ ซึ่งเป็นความเมตตาของหลวงปู่ ที่คิดจะอนุโมทนาบุญในการสร้างพระอุโบสถให้แล้วเสร็จ หลังจากวัตถุมงคลที่หลวงปู่อนุญาตให้ทางวัดทุ่งโพ จัดสร้างไปทั้ง 2 รุ่นแล้ว( ปี 2503-2504) หลวงปู่ก็ไม่ได้จัดสร้างอีก
จนกระทั่งเมื่อปี 2506 ทางครูหว้า ภู่พงษ์ ครูใหญ่โรงเรียนวัดห้วยขานางในขณะนั้น ซึ่งเป็นศิษย์ใกล้ชิดคอยรับใช้หลวงปู่ ได้ปรึกษาหลวงปู่ว่าอยากจะสร้างอาคารเรียนโรงเรียนวัดห้วยขานางใหม่ ซึ่งอาคารเรียนหลังเก่าได้ชำรุดทรุดโทรมลงไปมาก หลวงปู่จึงอนุญาตและบอกให้ครูหว้า ไปออกแบบวัตถุมงคลมาให้ เพื่อจะได้ปลุกเสก และให้บูชา เพื่อหารายได้เข้าร่วมในการจัดสร้างอาคารเรียนโรงเรียนวัดห้วยขานางต่อไป
เหรียญรุ่นแรกวัดห้วยขานางนี้ มีสองเนื้อ คือ เนื้อทองแดงกาไหล่ทอง(นิยม) และเนื้ออับปาก้า ด้านหน้าเป็นเหรียญเสมา รูปหลวงปู่ครึ่งองค์และตัวอักษร หลวงพ่อพลอย วัดห้วยขานาง ด้านหลังจะเป็นยันต์ห้า
ภายหลังจากการให้บูชาวัตถุมงคลชุดนี้ อาคารเรียนโรงเรียนวัดห้วยขานางจึงจัดสร้างได้สำเร็จ
สมเด็จกริ่งพญางิ้วดำ หลวงพ่อพลอย
ในบรรดาวัตถุมงคล ชุดสมเด็จ ของหลวงปู่พลอยนั้น สมเด็จที่หาได้ยากยิ่งและการจัดสร้างไม่มาก จำนวนจำกัด นั่นก็คือ สมเด็จกริ่งพญางิ้วดำ หลวงพ่อพลอยนั่นเอง
ลักษณะ ด้านหน้าเป็นพระสมเด็จ 3 ชั้น เนื้อผงพญางิ้วดำ(ออกโทนสีเทา)ด้านหลังจะเป็นรูปหัวแหวน และตัวอักษรจารึก คำว่า สมเด็จกริ่งพญางิ้วดำเป็นวัตถุมงคลออกที่วัดทุ่งโพ ปี 2504 เช่นเดียวกัน
แหวนทองแดง วัดห้วยขานาง ปี 2506
วัตถุมงคลที่ออกพร้อมกันในคราวปี 2506 และเป็นวัตถุมงคลที่มีผู้กล่าวถึงประสบการณ์มากชิ้นหนึ่ง นอกจากแคล้วคลาดปลอดภัยแล้วสิ่งที่ผู้นำไปใช้ส่วนใหญ่ต่างก็พบคือ ใส่ไปหาปลาไม่ได้ เพราะขึ้นจากน้ำแหวนจะหาย ซึ่งพบหลาย ๆ คน (มีผู้รู้ท่านหนึ่งเคยบอกว่า หลวงปู่ท่านสำเร็จกสิณน้ำสังเกตจาก เวลาท่านปลุกเสกน้ำมนต์ มีหลายคนประสบพบเห็นด้วยตาเพราะน้ำมนต์จะวิ่งวนรอบบาตรเลยทีเดียว)
แหวนทองคำ หลวงพ่อพลอย วัดทุ่งโพ ปี 2504 (95ปี)
หนึ่งในวัตถุมงคลที่หาได้ยากยิ่ง ออกเมื่อปี 2504 วัดทุ่งโพ เป็นแหวนทองคำน้ำหนึกประมาณ 2 สลึง รูปแบบเป็นแหวนอาร์ม จารึกหลวงพ่อพลอยด้านใต้ท้องแหวน ตอกเลขอาราบิค 95 ซึ่งหมายถึงอายุของหลวงปู่ในขณะนั้นนั่นเอง จัดสร้างจำนวนจำกัดคือ 29 วงเท่านั้น และใครที่เป็นผู้ครอบครองจะหวงแหนมาก ถือเป็นมรดกประจำตระกูลเลยก็ว่าได้ เราจะสังเกตได้ว่า ความมีชื่อเสียงของหลวงปู่ในสมัยนั้นคงมีมากไม่ใช่น้อย เพราะ เกจิอาจารย์ที่จะออกวัตถุมงคล เนื้อเงินลงยา หรือวัตถุมงคลที่ทำมาจากทองคำนั้น ต้องใช้ทุน และแรงศรัทธาจากประชาชนมากเลยทีเดียว
แหวนเงินลงยา หลวงพ่อพลอย
นอกจากแหวนทองคำซี่งหาได้ยากแล้ว วัตถุมงคลของหลวงปู่ยังมีแหวนเงินลงยา (หน้ากลม) แหวนเงินลงยา(หน้าอาร์ม-บล็อกทองคำ) แหวนธงชาติจารึกชื่อหลวงพ่อพลอย ซึ่งออกในคราวเดียวกับแหวนทองคำอีกด้วย
แหนบหรือปิ่นหลวงพ่อพลอย วัดทุ่งโพ – วัดห้วยขานาง
วัตถุมงคลรูปแบบสวยงามอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งทั้งวัดทุ่งโพ และ วัดห้วยขานางต่างก็ออกมา ลักษณะเกือบจะเหมือนกัน ต่างกันที่วัดทุ่งโพก้านแหนบจะสั้นและหน้าหลวงปู่จะใหญ่ ส่วนวัดห้วยขานาง ก้านแหนบจะยาว และหน้าหลวงปู่จะเล็กกว่า
วัดทุ่งโพ ออกเมื่อ ปี 2504 วัดห้วยขานาง ออกเมื่อ ปี 2506
นอกจากนี้วัตถุมงคลที่เป็นรูปถ่าย ตั้งแต่รุ่นแรก จนถึงรุ่นสุดท้ายก็ยังมีอยู่มาก รวมไปถึงประเภทเครื่องรางของขลังเช่นตะกรุดโทน ตะกรุด 108 รวมไปถึงเครื่องรางที่เป็นรูปแบบเฉพาะของท่านและเป็นที่หวงแหนยิ่งของลูกศิษย์คือ เชือกคาดเอวจะเข้ขบฟันของท่านนั่นเอง
***สาเหตุที่ข้าพเจ้า "ทิดหนึ่ง" ได้รวบรวมวัตถุมงคลของหลวงปู่มาไว้เพื่อเป็นที่เข้าใจก็เพราะว่าปัจจุบัน วัตถุมงคลของหลวงปู่พลอย ไม่ว่าจะเป็นเหรียญรุ่นแรก เหรียญลงยา รูปหล่อ สมเด็จฯ ได้รับความนิยมอย่างมาก และในหนังสือพระเครื่องบางฉบับได้นำประวัติและรูปถ่ายวัตถุมงคล ประวัติวัตถุมงคลของหลวงปู่ ขยายความออกไปชัดเจนบ้างขยายจนเกินเลยบ้าง ไม่ตรงกับรุ่นและเอกลักษณ์ บางครั้งก็อุปโลกว่าเป็นของหลวงปู่บ้าง อาจทำให้เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนกันออกไป จึงได้รวบรวมไว้ให้เป็นที่ประจักษ์และสามารถค้นหาตามความเป็นจริงได้ชัดเจน หากท่านใดมีข้อสงสัยจะมาสอบถาม"ทิดหนึ่ง"ด้วยตัวเองก็ได้ เพราะ"ทิดหนึ่ง" ใช้ชีวิตฝากไว้กับหลวงปู่ที่วัดห้วยขานางตลอดเวลา
หลวงปู่พลอย ฐิติญาโณ บุรพาจารย์ของจังหวัดอุทัยธานี
ด้วยความที่หลวงปู่ขณะที่ยังมีชีวิตอยู่เป็นพระที่มีชื่อเสียงมาก จึงมีลูกศิษย์มาฝากตัวเป็นศิษย์ ร่ำเรียนวิชาต่าง ๆ มากมายมิได้ขาดทั้งที่เป็นพระ และฆาราวาส ในจังหวัดอุทัยธานีเองรวมไปถึงจังหวัดใกล้เคียง
หากจะพูดถึงภายในจังหวัดอุทัยธานีเอง อาจจะกล่าวได้ว่าหลวงปู่ได้เป็นบุรพาจารย์ของคณาจารย์อุทัยธานีเกือบทุกรูปก็ว่าได้ เท่าที่ได้มีการกล่าวถึงพอจะกล่าวได้ดังนี้
*พระราชอุทัยกวี (พุฒ) วัดทุ่งแก้ว อดีตเจ้าคณะจังหวัดอุทัยธานีเป็นพระนักปฏิบัติสายกรรมฐาน ที่ฝากตัวเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่พลอย โดยได้รับการถ่ายทอดวิชาทำเชือกคาดเอวจะเข้ขบฟัน แต่ของหลวงพ่อพุฒจะใช้เชือกที่เล็กกว่า จะได้ไม่เป็นการเทียบครู
*พระอุปกิตธรรมสาร(ปลั่ง)วัดห้วยรอบ อุปัชฌาย์ของ"ทิดหนึ่ง" ไม่แน่ใจว่าได้รับการถ่ายทอดวิชาใด แต่เวลาปลุกเสกวัตถุมงคลต่าง ๆที่ทิดหนึ่งเคยได้รับความเมตตาจากท่าน ท่านจะบอกว่านี่เป็นคาถาของหลวงปู่พลอย
*พระครูอุปการโกวิท(แอ๋ว) วัดหัวเมือง นับเป็นศิษย์ใกล้ชิด เพราะวัดหัวเมืองกับวัดห้วยขานางพอไปมาหาสู่กันสะดวก นับเป็นศิษย์ที่ได้รับการถ่ายทอดวิชาจากหลวงปู่มากที่สุด รวมถึงเรื่องวาจาสิทธิ์ของหลวงพ่อแอ๋วก็ไม่เป็นรองใครในอุทัยธานี วิชาที่เป็นเอกที่ได้รับการถ่ายทอดจะเป็นวิชาสวดถอนคุณ ถอนของ และวิชาทำตะกรุดโทนของหลวงปู่พลอย
*หลวงปู่ตี๋ (วัดหลวงราชาวาส) ไม่แน่ใจว่าได้รับถ่ายทอดวิชาอะไรจากหลวงปู่ แต่กับทิดหนึ่งได้ยินมากับหูรู้มากับตาตัวเอง เวลาที่ไปหาหลวงปู่ตี๋(สมัยท่านมีชีวิต)ท่านท่องคาถาเสกของแล้วบอกทิดหนึ่งว่าเป็นคาถาของหลวงปู่พลอย
*หลวงพ่ออั้น(จี้กงแห่งลุ่มน้ำสะแกกรัง)วัดธรรมโฆษก ทราบว่าได้ร่ำเรียนวิชาตะกรุดจากหลวงปู่ แต่เรื่องที่หลวงปู่เก่งทางเล่นแร่แปรธาตุคงจะไม่เป็นความจริง เท่าที่สอบถามลูกศิษย์รุ่นเก่า ๆ หลวงปู่ไม่ชอบทางเล่นแร่แปรธาตุ น่าจะเข้าใจว่าเป็นเพราะกากหมากของหลวงปู่ที่ลูกศิษย์ชอบขอท่านเวลาท่านฉัน ปรากฏว่ามีประสบการณ์มากมายนั่นเอง
นอกจากนี้ยังมีเหล่าศิษย์ของหลวงปู่อีกมากมายที่มาฝากตัว และเป็นเกจิอาจารย์ดัง ๆ ของจังหวัดอุทัยธานีด้วยกันทั้งสิ้น คงจะยกไว้เป็นตัวอย่างเท่าที่นึกได้เท่านั้น รวมถึงศิษย์จากจังหวัดใกล้เคียงเช่นลาดยาวนครสวรรค์อีกหลายรูป แต่จากการบันทึกไม่ปรากฏเป็นหลักฐานแน่ชัด เพียงแต่ได้มาจากคำบอกเล่าของศิษย์ฆาราวาส ซึ่งปัจจุบันก็"คุยกับรากมะม่วง" ไปหลายคนแล้ว

Pantown.com ใช้คุกกี้ (cookies) หรือไฟล์ข้อมูลขนาดเล็กเพื่อจดจำการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา จดจำความชอบและความสนใจเพื่อการแสดงผลให้สอดคล้องกับความชอบและความสนใจของผู้เข้าใช้งาน เพื่อเร่งความเร็วในการแสดงผลของข้อมูล เพื่อวิเคราะห์และนำเสนอโฆษณา รวมถึงเพื่อความสะดวกในการให้บริการต่างๆในเว็บไซต์ของเรา โดยคุกกี้นี้จะถูกดาวน์โหลดเก็บไว้ในอุปกรณ์ของผู้เข้าใช้งานเพื่อระบุอุปกรณ์การใช้งานของผู้เข้าใช้ แต่จะไม่ระบุตัวบุคคลผู้เข้าใช้งาน ทั้งนี้การวิเคราะห์อาจทำโดยบุคคลอื่นที่ให้บริการหรือได้ รับมอบหมายให้กระทำการแทนในนามของ Pantown.com เช่น Google Analytics เป็นต้น