ECGH.pantown.com : ชมรมมัคคุเทศก์ภาษาสเปน
[ลูกบ้านSignIn][เจ้าบ้านSignIn]

   ประวัติฯการก่อตั้งชมรมมัคคุเทศก์ภาษาสเปน

ความล้มเหลวในอดีต

ในอดีตที่ผ่านมา ได้มีการคิดก่อตั้งชมรมฯกันมาโดยตลอด แต่ก็ประสบกับความล้มเหลวมาโดยตลอดเช่นกัน ข้าพเจ้าได้วิเคราะห์ปัญหาของความล้มเหลวนั้นไว้ดังนี้

1.ทัศนคติเชิงลบของคนส่วนใหญ่ ทุกคนจะบอกตัวเองเสมอ(โดยเฉพาะอย่างยิ่งมัคคุเทศก์รุ่นพี่) ไม่มีทางที่ไกด์สเปนจะสามรถรวมตัวกันได้ อันเนื่องมาจากผลประโยชน์ในเรื่องของงาน ทำให้การรวมตัวกันนั้นเป็นไปไม่ได้

2.การขาดวิสัยทัศน์ในเรื่องของการรวมตัวและจัดประชุม

3.การขาดบุคลากรที่ทุ่มเทให้กับส่วนรวม

4.การไม่เห็นประโยชน์ของการรวมตัวเป็นองค์กร

การก่อตั้งชมรมสเปนสำเร็จเป็นรูปธรรม

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2000 ได้มีการเรียกประชุมปรึกษาหาลือเพื่อรวมตัวกัน(โดยมัคคุเทศก์รุ่นพี่ที่มากด้วยบารมีท่านหนึ่ง) อันเนื่องมาจากปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัทกับกลุ่มมัคคุเทศก์กลุ่มหนึ่ง, ที่ร้านเซ็ลทรัลเจมส์ การรวบรวมครั้งนั้นมีคนเข้าร่วมมากถึงกว่าสามสิบคน
ที่ประชุมได้ให้เกียรติข้าพเจ้าได้เป็นหนึ่งในสามคนที่นั่งทำหน้าในการควบคุมการประชุม ดังนั้นเมื่อมีการเสนอให้มีการจัดตั้งชมรมฯกันให้เป็นกิจลักษณะ จากประสบการณ์ที่ได้เก็บเกี่ยวมาตั้งแต่อดีต ข้าพเจ้าจึงเรียนกับที่ประชุมว่า หากพวกเราคิดที่จะก่อตั้งชมรมฯขึ้นมาเพื่อจะต่อรองผลประโยชน์กับเจ้าของบริษัทนั้น เราก็จะพบกับความล้มเหลวอย่างเช่นอดีตที่ผ่านมาเป็นแน่ (เนื่องจากในขณะนั้นคนส่วนใหญ่จะเกรงใจบริษัทกันทั้งนั้น) แม้ว่าจุดมุ่งหมายในการรวมกันในครั้งนั้นก็เพื่อจะล็อบบี้มัคคุเทศก์ทุกคนไม่ให้ไปทำงานกับบริษัทที่มีปัญหาดังกล่าว หลังจากที่ข้าพเจ้าได้สาธยายประสบการความล้มเหลวในอดีตให้ที่ประชุมรับทราบแล้ว ข้าพเจ้าได้เสนอต่อที่ประชุมดังนี้

1.ให้ตั้งเป้าหมายของการก่อตั้งชมรมฯเสียใหม่ เพื่อให้สามารถรวมตัวกันได้เป็นรูปธรรมเสียก่อน หลังจากนั้นค่อยมาว่ากันถึงจุดมุ่งหมายสูงสุดที่ทุกคนต้องการ จากนั้นที่ประชุมได้มีฉันทามติให้ประกาศปฏิญญามัคคุเทศก์ภาษาสเปนดังนี้

1.1 การก่อตั้งชมรมฯเพื่อความสมัครสมานสามัคคีกันในหมู่มัคคุเทศก์ภาษาสเปน

1.2 การก่อตั้งชมรมฯเพื่อการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันในหมู่มัคคุเทศก์ภาษาสเปน

1.3 การก่อตั้งชมรมฯเพื่อการดูแลซึ่งกันและกันในเรื่องของสุขภาพและเศรษฐกิจในหมู่มัคคุเทศก์ภาษาสเปน
และที่ประชุมได้ตกลงจัดประชุมอย่างเป็นทางการหลังจากนั้นหนึ่งสัปดาห์ โดยประกาศเชิญชวนมัคคุเทศก์ภาษาสเปนทุกท่านให้เข้าร่วมการประชุมอย่างพร้อมเพียงกัน และได้แจกจ่ายปิดประกาศวาระการประชุมอย่างเปิดเผย เพื่อลดความกังวลใจของคนที่จะเข้าร่วมการประชุม และเมื่อทุกคนทราบเป็นการล่วงหน้าแล้วว่าจะประชุมกันด้วยเรื่องอะไร ทำให้การประชุมครั้งนั้นประสบความสำเร็จเกินความคาดหมาย

ที่มาแห่งความสำเร็จ

1.การสามารถนำเอาประสบการณ์จากในอดีตมาใช้ให้เป็นประโยชน์

2.ความมุ่งมั่นของผู้ร่วมก่อตั้ง

3.โชคและวาสนา ที่กล่าวเช่นนี้ก็เนื่องจากว่าเราได้ใช้ประสบการณ์ในอดีตมาทำให้สามารถรวมตัวกันก่อตั้งองค์กรจนสำเร็จ แต่จะทำอย่างไรที่จะทำให้ชมรมฯเดินต่อไปอย่างยั่งยืน โชคดีที่ในสังคมของเรามีบุคลากรที่มากด้วยความรู้และประสบการณ์ ได้เสนอแนะให้ทำในสิ่งต่อไปนี้

3.1 จะต้องร่างธรรมนูญของชมรมฯ หาไม่แล้วชมรมฯอาจจะล้มได้ในวันใดวันหนึ่งหากทุกอย่างขึ้นอยู่กับอารมณ์ของประธานชมรมฯเพียงคนเดียว ข้าพเจ้ารับหน้าที่ร่างธรรมนูญชั่วคราว(ซึ่งใช้มาถึงทุกวันนี้โดยมีการแก้ไขในรายละเอียดบ้างเป็นครั้งคราว)ในรายละเอียดนั้นธรรมนูญได้กำหนดอำนาจหน้าที่ของประธานฯ สิ่งจะต้องปฏิบัติในระหว่างดำรงตำแหน่ง, การจัดเก็บและดูแลรักษากองทุน, และกิจกรรมต่างๆ

3.2 จะต้องมีสื่อในการเผยแพร่ข่าวสารของชมรมฯกับบรรดาสมาชิกทั้งหมด และยังสามารถให้ความรู้ผ่านทางสื่อได้อีกด้วย
นับแต่นั้นมาก็ได้เริ่มต้นกันด้วยแผ่นพับ(เรียกกันในหมู่เราว่า “จุลสาร”) และก็ได้มีการพัฒนารูปแบบมาโดยลำดับ จนถึงปัจจุบันนี้ทางชมรมฯโดยท่านประธานฯคนปัจจุบันได้สร้างสื่อทางอินเตอร์เน็ตเพื่อเป็นทางเลือกสำหรับคนรุ่นใหม่อีกด้วย

3.3 จะต้องเก็บค่าสมาชิกเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการของชมรมฯ
และนี่คือสิ่งที่เราเรียกว่า “สามเสาหลักของชมรมสเปน”ที่ทำให้ชมรมฯของเราเจริญรุ่งเรืองมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งในวันที่ 22 ธันวาคม 2010 นี้เราก็จะได้ฉลองครบรอบ 10 ปีชมรมฯกันแล้ว

(ข้าพเจ้าเคยคาดหวังว่าเมื่อครบสิบปีแล้ว ชมรมฯของเราควรจะต้องมีเงินกองทุนอย่างน้อยหนึ่งล้านบาท แต่เนื่องจากวิกฤตการณ์ต่างๆที่ผ่านมาทำให้เป้าหมายของเราผิดพลาดไปพอสมควร แต่อย่างไรก็ตามด้วยกองทุนที่เรามีอยู่ร่วมเจ็ดแสนบาทนั้นก็ถือได้ว่าชมรมฯของเรานั้นมีการบริหารจัดการกันได้อย่างน่าพอใจ)

Don Bigote

Pantown.com ใช้คุกกี้ (cookies) หรือไฟล์ข้อมูลขนาดเล็กเพื่อจดจำการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา จดจำความชอบและความสนใจเพื่อการแสดงผลให้สอดคล้องกับความชอบและความสนใจของผู้เข้าใช้งาน เพื่อเร่งความเร็วในการแสดงผลของข้อมูล เพื่อวิเคราะห์และนำเสนอโฆษณา รวมถึงเพื่อความสะดวกในการให้บริการต่างๆในเว็บไซต์ของเรา โดยคุกกี้นี้จะถูกดาวน์โหลดเก็บไว้ในอุปกรณ์ของผู้เข้าใช้งานเพื่อระบุอุปกรณ์การใช้งานของผู้เข้าใช้ แต่จะไม่ระบุตัวบุคคลผู้เข้าใช้งาน ทั้งนี้การวิเคราะห์อาจทำโดยบุคคลอื่นที่ให้บริการหรือได้ รับมอบหมายให้กระทำการแทนในนามของ Pantown.com เช่น Google Analytics เป็นต้น