ECGH.pantown.com : ชมรมมัคคุเทศก์ภาษาสเปน
[ลูกบ้านSignIn][เจ้าบ้านSignIn]

   ประธานชมรมมัคคุเทศก์ภาษาสเปน

นายวัฒนา อินทรสมบัติ

ได้รับเลือกให้ดำรงค์ตำแหน่งประธานชมรมฯมัคคุเทศก์ภาษาสเปนอีกครั้งเป็นสมัยที่สาม ซึ่งจะทำหน้าที่ประธานชมรมฯช่วงปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ปัจจุบันเป็นมัคคุเทศก์อาวุโสประจำอยู่ที่บริษัทอาร์ลีแมร์ แทรเวล จำกัด

Pantown.com ใช้คุกกี้ (cookies) หรือไฟล์ข้อมูลขนาดเล็กเพื่อจดจำการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา จดจำความชอบและความสนใจเพื่อการแสดงผลให้สอดคล้องกับความชอบและความสนใจของผู้เข้าใช้งาน เพื่อเร่งความเร็วในการแสดงผลของข้อมูล เพื่อวิเคราะห์และนำเสนอโฆษณา รวมถึงเพื่อความสะดวกในการให้บริการต่างๆในเว็บไซต์ของเรา โดยคุกกี้นี้จะถูกดาวน์โหลดเก็บไว้ในอุปกรณ์ของผู้เข้าใช้งานเพื่อระบุอุปกรณ์การใช้งานของผู้เข้าใช้ แต่จะไม่ระบุตัวบุคคลผู้เข้าใช้งาน ทั้งนี้การวิเคราะห์อาจทำโดยบุคคลอื่นที่ให้บริการหรือได้ รับมอบหมายให้กระทำการแทนในนามของ Pantown.com เช่น Google Analytics เป็นต้น