art-work.pantown.com : รับทำงานศิลปะ
[ลูกบ้านSignIn][เจ้าบ้านSignIn]

   งานภาพประกอบเรื่อง

งานภาพประกอบเรื่อง
เป็นภาพที่เขียนขึ้นเพื่อใช้ประกอบงานหนังสือนิทาน หนังสือเรียน ประกอบรายงาน เป็นภาพอธิบายข้อความต่างๆ หรือเขียนภาพตามเนื้อเรื่อง เนื้อหานั้นๆ
รับปลีกรายชิ้นหรือเป็นงานเหมาทั้งเล่ม ถัวเฉลี่ยขนาดเล็ก รวมกับขนาดใหญ่ก็ได้
แล้วแต่ตกลงราคา

ปัจจุบัน เรายังรับงานในการออกแบบและจัดทำหน้าปกหนังสือต่างๆด้วยเทคนิคทาง Computer

Pantown.com ใช้คุกกี้ (cookies) หรือไฟล์ข้อมูลขนาดเล็กเพื่อจดจำการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา จดจำความชอบและความสนใจเพื่อการแสดงผลให้สอดคล้องกับความชอบและความสนใจของผู้เข้าใช้งาน เพื่อเร่งความเร็วในการแสดงผลของข้อมูล เพื่อวิเคราะห์และนำเสนอโฆษณา รวมถึงเพื่อความสะดวกในการให้บริการต่างๆในเว็บไซต์ของเรา โดยคุกกี้นี้จะถูกดาวน์โหลดเก็บไว้ในอุปกรณ์ของผู้เข้าใช้งานเพื่อระบุอุปกรณ์การใช้งานของผู้เข้าใช้ แต่จะไม่ระบุตัวบุคคลผู้เข้าใช้งาน ทั้งนี้การวิเคราะห์อาจทำโดยบุคคลอื่นที่ให้บริการหรือได้ รับมอบหมายให้กระทำการแทนในนามของ Pantown.com เช่น Google Analytics เป็นต้น