RuanRoykrong.pantown.com : เรือนร้อยกรอง
[ลูกบ้านSignIn][เจ้าบ้านSignIn]

   ~*~ ..เฉลียงหลังเรือน.. ~*~

๒๓ มิถุนา... rose

๏ เรือนร้อยกรองเก็บกรองประคองบท
เรือนร้อยรสคำกรองจากผองเพื่อน
เรือนร้อยรักร้อยเงาร่างที่ลางเลือน
เรือนร้อยฝันให้เสมือนเป็นเรือนใจ...~*~

*(บุษบงแย้มผกา)*


๒๖ มิถุนา ~ วันสุนทรภู่ rose

๏ หมดมุกหมดแม็กบ้าง..............บางครา
หมดเรี่ยวหมดแรงมา...................โม่ร้อย
หมดจิตหมดวาจา..........................เจ่าจุก
หมดทุกข์หมดโศกคล้อย..............ค่อยเข้ามาเขียน

๏ มาเวียนมาแวะแล้ว..............หลงใหล
มาคิดมาขานไข........................เกี่ยวข้อง
ไม่รักไม่ถูกใจ.............................ไม่ติด
สักนิดสักหน่อยต้อง..................ต่อก้านผกากวี

๏ มีรักมีโศกสร้าง....................สลักเสลา
โคลงชื่นโคลงอับเฉา...............ค่าชี้
เมื่อแก้เมื่อขัดเกลา...................มักเก่ง
คุณเอนกอนันต์นี้.....................เนื่องด้วยบรมครู

...เนื่องในวันสุนทรภู่ หนึ่งกวีเอกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์
หนึ่งในปรมาจารย์กวีที่ข้าพเจ้าขอวันทาด้วยความเคารพ...~*~


๖ กรกฎา... rose

๏ ร้อยเพื่อนกรองร้อยเรื่อง.......รับรอง
รองรับเรื่องร้อยกรอง.................เพื่อนร้อย
เสลาสลับสร้อยพร้อมผอง..........พจน์ขนาบ
ขนาบพจน์ผองพร้อมสร้อย........สลับเสลา

๏ ปั้นเสกเงาฉาบไล้............ฉลับสี
สีฉลับไล้ฉาบเงา..................เสกปั้น
ไสวรักด้วยรั้นฤดี.................แรกริ
ริแรกฤดีรั้นด้วย...................รักไสว

๏ ก้านบวกใบผลิแพร้ว..........กวิผกา
ผกากวิแพร้วผลิใบ..................บวกก้าน
ขวัญผนึกคล้องบ้านครา........เพื่อนครบ
ครบเพื่อนคราบ้านคล้อง.......ผนึกขวัญ...~*~

*(ถอยหลังเข้าคลอง)*

Pantown.com ใช้คุกกี้ (cookies) หรือไฟล์ข้อมูลขนาดเล็กเพื่อจดจำการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา จดจำความชอบและความสนใจเพื่อการแสดงผลให้สอดคล้องกับความชอบและความสนใจของผู้เข้าใช้งาน เพื่อเร่งความเร็วในการแสดงผลของข้อมูล เพื่อวิเคราะห์และนำเสนอโฆษณา รวมถึงเพื่อความสะดวกในการให้บริการต่างๆในเว็บไซต์ของเรา โดยคุกกี้นี้จะถูกดาวน์โหลดเก็บไว้ในอุปกรณ์ของผู้เข้าใช้งานเพื่อระบุอุปกรณ์การใช้งานของผู้เข้าใช้ แต่จะไม่ระบุตัวบุคคลผู้เข้าใช้งาน ทั้งนี้การวิเคราะห์อาจทำโดยบุคคลอื่นที่ให้บริการหรือได้ รับมอบหมายให้กระทำการแทนในนามของ Pantown.com เช่น Google Analytics เป็นต้น