RuanRoykrong.pantown.com : เรือนร้อยกรอง
[ลูกบ้านSignIn][เจ้าบ้านSignIn]

   * ..ภูมิพลมหาราช.. *


๏ ภูมิ..ใจได้เกิดเบื้อง............บาทบงส์
พล.....วัตน์จักรีวงศ์..............สว่างหล้า
มหา...บุรุษอ่าองค์................เอกอนรรฆ
ราช....กิจพระเกริกฟ้า............มุ่งฟื้นเฟื้อสยาม ๚ะ

๏ พระนามพระเกียรติก้อง..........ลือสกล
พระบาทพระยาตรยล...............เยี่ยมย้ำ
พระเดชพระคุณดล..................งานดำริ
พระหัตถ์พระประคองค้ำ............ประคับคุ้มเขตขัณฑ์ ๚ะ

๏ ทรง..เถลิงถวัลยราชถ้วน.......หกทศ- วรรษแฮ
พระ.....จริยะยิ่งพ้นพจน์...........ผูกถ้อย
เจริญ...รอยพระบาทบถ...........บรประโยชน์
เทอญ..เทิดหัวใจร้อย..............รับไว้ประพฤฒิถวาย ๚ะ๛


ขอพระองค์จงทรงพระเจริญยิ่งยีนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า อังศนา
๙ มิถุนายน ๒๕๔๙


~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~
หมายเหตุ : โคลงจากเวปอรุณสวัสดิ์ https://www.arunsawat.com/
เวปเพื่อนบ้านของเสรีไทย https://forum.serithai.net/

Pantown.com ใช้คุกกี้ (cookies) หรือไฟล์ข้อมูลขนาดเล็กเพื่อจดจำการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา จดจำความชอบและความสนใจเพื่อการแสดงผลให้สอดคล้องกับความชอบและความสนใจของผู้เข้าใช้งาน เพื่อเร่งความเร็วในการแสดงผลของข้อมูล เพื่อวิเคราะห์และนำเสนอโฆษณา รวมถึงเพื่อความสะดวกในการให้บริการต่างๆในเว็บไซต์ของเรา โดยคุกกี้นี้จะถูกดาวน์โหลดเก็บไว้ในอุปกรณ์ของผู้เข้าใช้งานเพื่อระบุอุปกรณ์การใช้งานของผู้เข้าใช้ แต่จะไม่ระบุตัวบุคคลผู้เข้าใช้งาน ทั้งนี้การวิเคราะห์อาจทำโดยบุคคลอื่นที่ให้บริการหรือได้ รับมอบหมายให้กระทำการแทนในนามของ Pantown.com เช่น Google Analytics เป็นต้น