kinderville.pantown.com : เกรซแนนนี่เซ็นเตอร์
[ลูกบ้านSignIn][เจ้าบ้านSignIn]

  

คอร์สอบรมสำหรับผู้สนใจธุรกิจสถานรับเลี้ยงเด็ก ที่จะปูพื้นฐานความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพธุรกิจสถานรับเลี้ยงเด็ก ขั้นตอนการจัดตั้ง กฎหมายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การจัดทำแผนธุรกิจและแผนการตลาด ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จ

อบรม 2 วัน เวลา 9.00-16.00 น. (กรุณาตรวจสอบวันอบรมที่ 087-596-9305 หรือ Kindervillecenter@gmail.com)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ 087-596-9305 นะคะ