kinderville.pantown.com : เกรซแนนนี่เซ็นเตอร์
[ลูกบ้านSignIn][เจ้าบ้านSignIn]

  

คอร์สการปฐมพยาบาลสำหรับเด็ก เหมาะสำหรับคุณพ่อคุณแม่ ครู พี่เลี้ยงเด็ก ผู้เข้าร่วมโครงการ au pair & live-in caregiver ตลอดจนผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการดูแลเด็ก เพื่อจะสามารถป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ และให้การปฐมพยาบาลที่ถูกวิธีและเหมาะสมกับเด็ก

อบรมทุกวันเสาร์แรกของแต่ละเดือน(กรุณาเช็ควันที่ในแต่ละเดือน)
เวลา 9.00-16.00 น.
อบรมโดยวิทยากรจากสภากาชาดไทย
ค่าอบรม คอร์สละ 800 บาท

ท่านใดสนใจ กรุณาสอบถามรายละเอียดและสำรองที่นั่งที่ 087-596-9305 kindervillecenter@gmail.com