kinderville.pantown.com : เกรซแนนนี่เซ็นเตอร์
[ลูกบ้านSignIn][เจ้าบ้านSignIn]

  

Kinderville Educare Center ได้ตระหนักถึงความจำเป็นของการดูแลเด็กในวัยแรกเกิดถึง 6 ปีว่าเป็นช่วงเวลาที่มีความสำคัญต่อชีวิต ซึ่งผู้ดูแลเด็กเป็นบุคคลที่มีส่วนสำคัญในการอบรมเลี้ยงดูเด็ก ซึ่งครอบครัวส่วนใหญ่ก็ย่อมต้องการ"พี่เลี้ยงเด็กที่มีคุณภาพ" มาช่วยแบ่งเบาภาระการเลี้ยงดูลูกน้อย
Kinderville Educare Center จึงได้จัดหลักสูตรอบรมพี่เลี้ยงเด็ก Intensive Training Course for Professional Caregiver เพื่อเป็นการให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและเหมาะสมกับพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กอย่างแท้จริง เพื่อผลิตพี่เลี้ยงเด็กที่มีคุณภาพมาเป็นผู้ช่วยที่ดีให้กับคุณพ่อคุณแม่ต่อไป

นอกจากนี้หลักสูตรของเรายังเหมาะกับว่าที่คุณแม่ หรือคุณพ่อคุณแม่มือใหม่ที่ต้องการเตรียมความพร้อมในการฝึกทักษะการดูแลลูกน้อยอีกด้วย หรือหากท่านไม่มีเวลามาอบรมด้วยตนเอง หรือมีพี่เลี้ยงช่วยดูแลน้องที่บ้านอยู่แล้ว ก็สามารถส่งพี่เลี้ยงมาอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ในการดูแลเด็กๆได้ค่ะ

Pantown.com ใช้คุกกี้ (cookies) หรือไฟล์ข้อมูลขนาดเล็กเพื่อจดจำการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา จดจำความชอบและความสนใจเพื่อการแสดงผลให้สอดคล้องกับความชอบและความสนใจของผู้เข้าใช้งาน เพื่อเร่งความเร็วในการแสดงผลของข้อมูล เพื่อวิเคราะห์และนำเสนอโฆษณา รวมถึงเพื่อความสะดวกในการให้บริการต่างๆในเว็บไซต์ของเรา โดยคุกกี้นี้จะถูกดาวน์โหลดเก็บไว้ในอุปกรณ์ของผู้เข้าใช้งานเพื่อระบุอุปกรณ์การใช้งานของผู้เข้าใช้ แต่จะไม่ระบุตัวบุคคลผู้เข้าใช้งาน ทั้งนี้การวิเคราะห์อาจทำโดยบุคคลอื่นที่ให้บริการหรือได้ รับมอบหมายให้กระทำการแทนในนามของ Pantown.com เช่น Google Analytics เป็นต้น