kinderville.pantown.com : เกรซแนนนี่เซ็นเตอร์
[ลูกบ้านSignIn][เจ้าบ้านSignIn]

   พิเศษ! สำหรับน้องๆ Au Pair

** หลักสูตรที่เหมาะสำหรับ Au Pair **
หลักสูตรของ Grace Nanny Center ได้ออกแบบเนื้อหาส่วนที่จำเป็นสำหรับชาว Au Pair ที่ต้องใช้ชีวิตในบริบทของสังคมตะวันตก ทั้งในด้านภาษา วัฒนธรรม เทคนิคการเลี้ยงดู นิทาน เพลง และกิจกรรมที่สามารถนำไปใช้ได้จริง โดยผู้เชี่ยวชาญที่จบการศึกษาในด้านการศึกษาปฐมวัย (Early Childhood Education) โดยตรง

** การประสานงานการฝึกปฏิบัติ**
สำหรับน้องๆ Au Pair และ Live-in Canada ที่ผ่านการอบรมแล้ว ทาง Grace Nanny Center จะประสานงานในการเก็บชั่วโมงการฝึกปฏิบัติกับสถานรับเลี้ยงเด็ก และครอบครัวที่เป็นเครือข่าย ทั้งชาวไทยและต่างประเทศ เพื่อเป็นการนำความรู้ในภาคทฤษฎีไปใช้ในการปฏิบัติ โดยทาง Grace Nanny Center จะประสานงานและให้ความช่วยเหลือตลอดระยะเวลาการฝึกปฏิบัติ

** ทำไมต้องอบรมก่อนฝึกปฏิบัติ **
การอบรมก่อนการเก็บชั่วโมง จะทำให้มีพื้นความรู้และทราบหลักทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ทั้งในด้านพัฒนาการเด็ก โภชนาการ การดูแลสุขภาพและความปลอดภัย ตลอดจนเทคนิคในการจัดกิจกรรมให้กับเด็ก เมื่อถึงเวลาเก็บชั่วโมง ก็จะเห็นภาพอย่างชัดเจน และนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและมั่นใจ

**ทำไมต้องฝึกปฏิบัติกับครอบครัว **
Au Pair ส่วนใหญ่มักเก็บชั่วโมงกับสถานรับเลี้ยงเด็กหรือศูนย์ฝึกพัฒนาการสำหรับเด็ก ซึ่งบริบทแตกต่างจากการไปเลี้ยงเด็กที่บ้านเป็นอย่างมาก เพราะในศูนย์มีทั้งคุณครูและพี่เลี้ยงเด็กดูแลเป็นหลัก เราเป็นเพียงผู้ช่วย อีกทั้งยังมีตารางเวลาที่แน่นอนทุกวัน ฯลฯ ทางเราจึงได้จัดเตรียมครอบครัวเครือข่ายที่ยินดีให้ผู้ที่ผ่านการอบรมได้เก็บชั่วโมงการทำงานในบริบทจริง ทั้งนี้ทางเราจะประสานงานและดูแลตลอดระยะเวลาการเก็บชั่วโมง

Pantown.com ใช้คุกกี้ (cookies) หรือไฟล์ข้อมูลขนาดเล็กเพื่อจดจำการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา จดจำความชอบและความสนใจเพื่อการแสดงผลให้สอดคล้องกับความชอบและความสนใจของผู้เข้าใช้งาน เพื่อเร่งความเร็วในการแสดงผลของข้อมูล เพื่อวิเคราะห์และนำเสนอโฆษณา รวมถึงเพื่อความสะดวกในการให้บริการต่างๆในเว็บไซต์ของเรา โดยคุกกี้นี้จะถูกดาวน์โหลดเก็บไว้ในอุปกรณ์ของผู้เข้าใช้งานเพื่อระบุอุปกรณ์การใช้งานของผู้เข้าใช้ แต่จะไม่ระบุตัวบุคคลผู้เข้าใช้งาน ทั้งนี้การวิเคราะห์อาจทำโดยบุคคลอื่นที่ให้บริการหรือได้ รับมอบหมายให้กระทำการแทนในนามของ Pantown.com เช่น Google Analytics เป็นต้น