thai-barf-club.pantown.com : Thai BARF Club
[ลูกบ้านSignIn][เจ้าบ้านSignIn]

   *อะไรที่ซ่อนอยู่ในอาหารสุนัขสำเร็จรูป II*

4. ด้านมืดของการรีไซเคิล [Author's name withheld]

(เดือนกุมภาพันธ์ ปี1990, San Francisco Chronicle ได้มีการออกข่าวเกี่ยวกับเรื่องที่น่าขยะแขยงที่ว่าสุนัขและแมวร่อนเร่รวมทั้งสัตว์อื่นๆจะถูกจำกัดและแปรสภาพไปเป็นเนื้อและกระดูกป่นที่ใช้เป็นส่วนผสมของอาหารสัตว์) ตามพื้นของโรงงานแปรรูปเนื้อและกระดูกป่นจะถูกกองสุมไปด้วยวัตถุดิบที่จะถูกใช้ในการแปรสภาพซึ่งก็คือ ศพสุนัขและแมวนับพันตัว, ซากอวัยวะส่วนหัวและกีบเท้าของโคกระบือ แกะ หมู และม้า, หนู, แรดคูน ฯลฯ ทั้งหมดนี้จะถูกรอเพื่อนำเข้าสู่ประบวนการผลิต โดยนำผ่านความร้อนถึง 90 องศา เพื่อหล่อหลอมรวมกันภายในภาชนะที่สูงถึง 10 ฟุต โดยกระบวนการดังกล่าวจะมีกรรมวิธีดึงเอาความชื้นและไขมันออกมา ซึ่งโรงงานประเภทนี้จะมีลักษณะเหมือนครัวขนาดใหญ่ โดดจะมีหัวหน้าพ่อครัวทำการผสมวัตถุดิบต่างๆให้ได้ตามอัตราส่วนที่ตั้งไว้ ระหว่างซากหมู, ซากปศุสัตว์, ซากพวกสัตว์ปีก และของเสียหรือของที่ถูกคัดทิ้งจากซุปเปอร์มาเก็ต

หลังจากนั้นทั้งหมดจะถูกตัดซอยออกเป็นเศษชิ้นเล็กชิ้นน้อย หลังจากนั้นทั้งหมดจะถูกนำไปต้มที่ความร้อน 280 องศาเป็นเวลา 1 ชม. หลังจากนั้นก็จะผ่านกระบวนการหุงต้มต่อไปเรื่อยไม่มีหยุดจนเนื้อทั้งหมดถูกหล่อหลอมละลายเข้าด้วยกันจนเป็นเหมือนซุปร้อนๆ ซึ่งระหว่างกระบวนการดังกล่าวนี้ ไขมันสัตว์ก็จะแยกตัวออกมาอยู่บนผิวชั้นบนแล้วก็จะถูกตักแยกออกไป ส่วนพวกเนื้อและกระดูกที่เหลือก็จะถูกส่งผ่านเพื่อจะทำการดึงความชื้นแล้วทำให้กลายเป็นผงต่อไป หลังจากนั้นทั้งหมดก็จะถูกส่งผ่านเครื่องเขย่าเพื่อคัดแยกเศษขนหรือกระดูกชิ้นที่ใหญ่เกินไปออกมา โดยเมื่อกระบวนการทั้งหมดเสร็จสิ้น วัตถุดิบสุดท้ายที่ได้ก็จะกลายเป็น พวกไขมันสัตว์, เนื้อและกระดูกป่น

*ส่วนผสมของเนื้อสัตว์*
วารสารการวิจัยของสัตวแพทย์ประเทศอเมริกาได้อธิบายว่า การรีไซเคิลเนื้อและกระดูกป่นเหล่านี้นั้น จะถูกใช้เป็นแหล่งโปรตีนและสารอาหารอื่นๆในอาหารของสัตว์ปีก, หมู และรวมทั้งอาหารสัตว์เลี้ยง ส่วนไขมันสัตว์นั้นจะถูกใช้ในเพื่อเป็นแหล่งพลังงานในการเลี้ยงสัตว์ ทุกๆวันโรงงานหลอมสกัดเนื้อ จำนวน ร้อยๆแห่งทั่วอเมริกาจะทำการขนส่งวัตถุดิบที่ได้นับล้านตันส่งไปยังฟาร์มปศุสัตว์, คอกวัวคอกหมู, ฟาร์มเพราะพันธุ์ปลา และโรงงานผลิตอาหารสัตว์เลี้ยง เพื่อนำไปผสมกับส่วนผสมอื่นๆสำหรับนำไปเลี้ยงสัตว์นับพันล้านตัว ที่จะกลายเป็นอาหารของมนุษย์ในอนาคต

โรงงานหลอมสกัดโปรตีนพวกนี้จะมีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกันไป โดยออกแบบฉลากแล้วเฉพาะเจาะจงว่าทำมาจากสัตว์ชนิดใด ซึ่งในชื่อฉลากบางอันนั้น จะเขียนว่า: เนื้อสัตว์ป่น, ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากสัตว์ (Meat by-products) ซึ่งหมายถึงว่าทำจากชิ้นส่วนใดๆของสัตว์ก็ได้, เนื้อสัตว์ปีกป่น, ไขมันปลา, ไขมันไก่ ฯลฯ

อย่างไรก็ตามโรงงานหลอมสกัดโปรตีนพวกนี้มีคุณค่าอย่างมากให้กับโลกของเรา เพราะพวกเค้าเหล่านั้นได้ รีไซเคิลซากสัตว์ ถ้าปราศจากโรงงานเหล่านี้แล้ว บ้านเมืองของเรานั้นจะเต็มไปด้วยความเสี่ยง เชื้อไวรัส, แบคทีเรียหรือเชื้อโรดต่างๆที่เกิดจากซากสัตว์ที่เน่าเปื่อยเหล่านั้น ที่อาจจะแพร่กระจายแล้วมาถึงประชาการมนุษย์ของโลกเรา


*ภัยด้านมืด*
แม้ว่าความต้องการเกี่ยวกับส่วนผสมที่จะใช้ในการเลี้ยงสัตว์มากเพียงใดนั้น แต่ก็ยังความซับซ้อนซ่อนอยู่ในกระบวนการผลิตอาหารไปจนถึงการกำจัดของเสียที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่จะก่อให้เกิด ภัยด้านมืดจากโรงงานหลอมสกัดโปรตีนเหล่านั้น ซึ่งก็คือการที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงกระบวนการเกิดของเสียที่เป็นพิษได้

ซากสัตว์ตายนั้นถูกประกอบไปเป็นส่วนผสมหลักๆอันเป็นที่ไม่ต้องการ ซึ่งยาฆ่าแมลงนั้นจะถูกใช้ในกระบวนการจัดการปศุสัตว์ที่มีพิษ, และสารจำพวกดีดีทีก็จะถูกนำมาใช้ในจัดการกับพวกปลาแมคคาเรลและทูน่าจากบริเวณชายฝั่งตะวันตกในการผลิต น้ำมันปลา

เหตุที่เป็นเช่นนี้เพราะสัตว์ที่ใช้เป็นวัตถุดิบนั้นจะถูกส่งลำเลียงไปพร้อมๆกับหมัดและเห็บรวมทั้งปรสิตอื่นๆ ดังนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องผสมยาฆ่าแมลงลงไปด้วย นอกจากนี้ไม่ว่าจะเป็นสารพิษเจือปนต่างๆหรือแม้กระทั่งสารจำพวกโลหะหนักที่ติดมาจาก ป้ายชื่อสัตว์เลี้ยง, เข็มฉีดยา ฯลฯ

นอกจากนี้ แม้กระทั่งพลาสติก แพ็คถาดที่บรรจุเนื้อสด, ปลา, ไก่ที่หมดอายุจากซุปเปอร์มาร์เกต พลาสติกใสและอื่นๆ ก็จะถูกลำเลียงส่งไปพร้อมๆกัน เหตุที่ต้องทำเช่นนี้เพราะมีข้อจำกัดในเรื่องเวลาและกำลังคน ดังนั้นทุกๆอย่างก็จะถูกหล่อหลอมรวมเข้าด้วยกัน
การพิจารณาตัดสินการหลอมสกัดเพื่อแปรสภาพวัตถุดิบ

เนื่องจากปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ ต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านแรงงานบีบบังคับทำให้โรงงานเหล่านี้จำเป็นที่จะต้องหลีกเลี่ยงและหาทางกำจัดค่าใช้จ่ายต่างๆที่สิ้นเปลืองออก ดังนั้นการที่จะต้องจ้างแรงงานคนมานั่งแกะหรือคัดแยกเศษพลาสติกและวัสดุอื่นๆออกจากวัตถุดิบนั้นเป็นค่าใช้จ่ายที่สูงมาก ทุกสัปดาห์หีบห่อพลาสติกของเนื้อสัตว์นับล้านๆห่อจะถูกนำเข้าสู่กระบวนการแปรสภาพนี้ และจะกลายเป็น 1 ในส่วนผสมที่ไม่ต้องการที่จะใช้ในการให้อาหารสัตว์

หน่วยงานที่คำนึงถึงสภาพแวดล้อมมากที่สุดในสหรัฐนั้นคือรัฐ California ซึ่งที่นี่ได้มีการตรวจตราและตรวจสอบส่วนผสมที่ใช้เลี้ยงอาหารสัตว์อยู่เป็นประจำในทุกๆ 2.5 เดือน การตรวจสอบนี้ทำเพื่อเช็คดูว่าส่วนประกอบที่เขียนอยู่บนฉลาก เช่น ค่าเปอร์เซ็นต์ของค่าโปรตีน, แคลเซี่ยมและฟอสฟอรัส นั้นได้ตรงกับความเป็นจริงหรือไม่ หรือค่าเปอร์เซ็นต์ที่ได้นั้นได้ผ่านเกณฑ์ที่รัฐได้ตั้งไว้หรือไม่ อย่างไรก็ตามจากการตรวจสอบในเรื่องยาฆ่าแมลงและสารพิษอื่นๆนั้นมักจะไม่ผ่านเกณฑ์

ปัญหาสารพิษปนเปื้อนตกค้างหลังจากผ่านประบวนการผลิตเหล่านี้ เป็นเรื่องที่ยุ่งยากซับซ้อนต่อการดูแลแก้ไข ซึ่งโรงงานผลิตหลอมสกัดไขมันสัตว์ เนื้อและกระดูกป่นเหล่านี้ เป็นหุ้นส่วนที่แฝงตัวอยู่เงียบๆในวงจรอาหารของเรา เพราะพวกเนื้อและกระดูกป่นจะเป็นส่วนประกอบในการเลี้ยงสัตว์ แล้วสัตว์เหล่านั้นก็จะกลายมาเป็นอาหารให้เราบริโภคกันอีกทอด ส่วนอวัยวะชิ้นส่วนหรือสัตว์ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การตรวจสอบว่าเหมาะที่จะนำมาประกอบอาหารนั้นก็จะแปรเปลี่ยนไปสู่โรงงานหลอมสกัดโปรตีนเพื่อที่จะนำมาเป็นไขมันสัตว์ เนื้อและกระดูกป่นต่อไปเรื่อยๆ ดังนั้นปัญหามลภาวะสารพิษที่ปนเปื้อนจากกรรมวิธีการรีไซเคิลเหล่านี้นับวันยิ่งดูยุ่งยากและซับซ้อนมากขึ้นทุกๆวัน ทำให้เราควรจะตระหนักถึงตำแหน่งจริงๆที่เราอยู่ภายในสภาพแวดล้อมแห่งนี้ ที่ซึ่งจะไม่มีผู้ล่าอีกต่อไป เพราะพวกเราทุกคนนั้นได้ตกกลายเป็นเหยื่อของเทคโนโลยีที่อยู่ในวงจรอาหารของเราเอง

ความเป็นไปได้ที่มีสารพิษที่ได้จากการผลิตน้ำมันปิโตรเลียมตกค้างอยู่ในอาหารของพวกเรานับวันยิ่งเป็นความจริงมากยิ่งขึ้นทุกๆวัน
(First published in Earth Island Journal, Fall 1990.)
-----------------------------------------------------------------------

นอกจากนี้ รายชื่อของลิงค์ที่มีต่อไปนี้ เป็นข้อมูลเพิ่มเติมที่คุณควรจะอ่านและตัดสินใจว่าอะไรที่เหมาะสมที่จะนำมาเป็นอาหารสัตว์เลี้ยงหรือเพื่อนที่แสนดีที่สุดของคุณในอนาคต “มีรายงานจาก FDA ประเทศสหรัฐอเมริกา ว่าภายในอาหารสัตว์นั้น มีส่วนผสมของยาที่ใช้ในการทำให้สัตว์นั้นจากไปอย่างสงบที่มีชื่อว่า PENTOBARBITAL ซึ่งยาชนิดนี้ถูกคาดการณ์ว่ามีอยู่ในอาหารสุนัขชื่อดังหลากหลายยี่ห้อ เนื่องจากความจริงที่ปรากฏว่าภายในโรงงานผลิตอาหารสัตว์เหล่านั้นได้นำสัตว์ที่ถูกฆ่าตายอย่างสงบนั้นมารีไซเคิลกลับมาเป็นส่วนผสมของอาหารสัตว์เลี้ยง!!

- What's getting into your pets? Part 1
https://www.kmov.com/news/AllmanReport/kmov_news_allman_011108.648e380.html

- What's getting into your pets? The follow up
https://www.kmov.com/news/AllmanReport/kmov_news_allman_011128.653ba1b.html

- Mayor: Pets from city pound will not go to plant
https://www.kmov.com/news/AllmanReport/kmov_news_allman_011214.660dbde.html

- FDA releases study on pet food
https://www.kmov.com/news/AllmanReport/kmov_news_allman_020311_fdastudy.1ee3cae.html

- Your Pet's Dog Food Could Be Dangerous
https://www.wavy.com/Global/story.asp?S=1018127&nav=23iiCT4S


- Report on the risk from pentobarbital in dog food
https://www.fda.gov/cvm/efoi/DFreport.htm

- Dog Food Survey Results
... ingredient list). Confirmed for the presence of pentobarbital? Brand. Name. Formulation.
Name. Lot. Number. MBM(3) AF(5) Beef Dgst(7). no. Super G. Gravy Style Dog Food. ...
https://www.fda.gov/cvm/efoi/dfchart.htm

Pantown.com ใช้คุกกี้ (cookies) หรือไฟล์ข้อมูลขนาดเล็กเพื่อจดจำการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา จดจำความชอบและความสนใจเพื่อการแสดงผลให้สอดคล้องกับความชอบและความสนใจของผู้เข้าใช้งาน เพื่อเร่งความเร็วในการแสดงผลของข้อมูล เพื่อวิเคราะห์และนำเสนอโฆษณา รวมถึงเพื่อความสะดวกในการให้บริการต่างๆในเว็บไซต์ของเรา โดยคุกกี้นี้จะถูกดาวน์โหลดเก็บไว้ในอุปกรณ์ของผู้เข้าใช้งานเพื่อระบุอุปกรณ์การใช้งานของผู้เข้าใช้ แต่จะไม่ระบุตัวบุคคลผู้เข้าใช้งาน ทั้งนี้การวิเคราะห์อาจทำโดยบุคคลอื่นที่ให้บริการหรือได้ รับมอบหมายให้กระทำการแทนในนามของ Pantown.com เช่น Google Analytics เป็นต้น