arowana-club.pantown.com : อโรวาน่า-คลับ

Gallery
Welcome
กฎกติกา
วิธีลงรูป
สาระน่ารู้
ซื้อขาย
ซื้อขายอื่นๆ
[2620376]  

เพื่อให้ทั้งท่านสมาชิกและผู้เข้าใช้ทั่วไปมีความเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน ทางทีมงานบริหารเว็บไซด์ (“ทีมงาน”) ขอความกรุณาให้เพื่อนสมาชิกและผู้เข้าใช้ทุกท่านได้รับทราบถึงกฎกติกา มารยาท โดยขอให้อ่านและทำความเข้าใจก่อนกระทำการใดๆในพื้นที่ของเว็บไซด์นี้ โดยการกระทำการใดๆในพื้นที่ของเว็บไซด์นี้ให้หมายถึง การพูดคุย สนทนา การเขียน การคัดลอก และ/หรือ การแสดงข้อความ รูปภาพ สัญลักษณ์ ความคิดเห็น และ/หรือ การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ใดๆ ในพื้นที่นี้ ไม่ว่าในรูปแบบใด วิธีการใด และ/หรือ ในลักษณะใดๆ อันเป็นการถ่ายทอดข้อความ รูปภาพ สัญลักษณ์ ความคิดเห็น ความรู้สึก และการแสดงออก ไม่ว่าจะมีวัตถุประสงค์ทางการพาณิชย์หรือไม่ (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “การกระทำการ”) ทั้งนี้ ในกรณีที่เกิดปัญหาจากการกระทำการดังกล่าวของท่านในพื้นที่ของเว็บไซด์นี้ ท่านจะไม่สามารถปฏิเสธความรับผิดตามกฎหมายจากการกระทำการของท่านในพื้นที่ของเว็บไซด์นี้ได้ ดังนั้น ทางทีมงานจึงขอให้เพื่อนสมาชิกและผู้เข้าใช้พื้นที่ของเว็บไซด์นี้ทุกท่าน จงใช้บริการพื้นที่ของเว็บไซด์นี้ในกรอบของกฎกติกา มารยาท ดังต่อไปนี้ อย่างเคร่งครัด

1. ห้ามประกาศซื้อขายสินค้า และ/หรือ ของผิดกฎหมายใดๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ อาวุธปืน สัตว์ ยาเสพติด อวัยวะมนุษย์ และ/หรือ สิ่งอื่นใดทั้งหมดที่ต้องห้ามตามกฎหมาย

2. ห้ามประกาศซื้อขายสิ่งมีชีวิตใดๆก็ตาม เช่น (จระเข้ งู นก เต่า ปลา)บางสายพันธุ์ที่กฎหมายไม่อนุญาตให้จำหน่าย รวมถึงห้ามซื้อขายสิ่งมีชีวิตประเภทอื่นที่ไม่ได้กล่าวมาในพื้นที่นี้ที่ผิดต่อกฎหมายเป็นอันขาด ท่านสามารถตรวจสอบข้อมูลชนิดของสัตว์ป่าสงวนและคุ้มครองได้ตามกระทู้นี้ได้ครับhttps://www.siamreptile.com/webboard/webboard_show.php?id=74408 ขออนุญาตและขอบคุณที่มาของข้อมูลด้วยครับ

3. ห้ามประกาศซื้อขายสินค้า และ/หรือ สิ่งของละเมิดลิขสิทธิ์ทุกชนิด และ/หรือ การแสดงข้อความ สัญลักษณ์ รูปภาพ เครื่องหมาย ชื่อทางการค้าและเครื่องหมายการค้า อันละเมิดลิขสิทธิ์

4. ห้ามประกาศซื้อขายสิ่งของลามกอนาจาร รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการแสดงข้อความ รูปภาพ สัญลักษณ์ใดๆอันมีเจตนา เข้าข่าย หรือสามารถตีความไปในทางลามกอนาจารได้เป็นอันขาด

5. ห้ามประกาศซื้อขายสิ่งของอุปโภคบริโภค รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ อาหาร เครื่องดื่ม ยารักษาโรค เวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ใดๆ ทุดชนิดทุกประเภท

6. ห้ามประกาศ และ/หรือ แสดงข้อความ โฆษณา ประชาสัมพันธ์ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะที่เกี่ยวกับการจัดหางาน การรับสมัครงาน อาชีพเสริม งานสร้างรายได้ การขายสินค้า โฆษณาชวนเชื่อ และ/หรือ การแสดงข้อความคลุมเครือ ส่อเจตนาไปในทางไม่สุจริตหรือหลอกลวง

7. ห้ามแสดงข้อความ รูปภาพ เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ใดๆ ในลักษณะอันเป็นการพาดพิง และ/หรือ การแอบอ้าง จนทำให้ผู้อื่นได้รับความเสื่อมเสียชื่อเสียง ดูหมิ่น หมิ่นประมาท เสียหาย เดือดร้อนรำคาญ

8. ห้ามแสดงข้อความ รูปภาพ เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ใดๆ ในลักษณะอันเป็นการพาดพิง จาบจ้วง และ/หรือ หมิ่นพระบรมเดชานุภาพโดยเด็ดขาด

9. การกระทำอื่นใดซึ่งต้องห้ามตามกฎหมาย ความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีทั้งหมด


หากการกระทำการใดๆในพื้นที่ของเว็บไซด์นี้ก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลใดๆ และ/หรือ มีความผิดตามกฎหมาย ทางทีมงานจะไม่ขอรับผิดชอบในผลของการกระทำดังกล่าวของท่านสมาชิก และ/หรือ ผู้เข้าใช้พื้นที่ของเว็บไซด์นี้แต่ประการใด ดังนั้น จึงขอให้ท่านสมาชิก และ/หรือ ผู้เข้าใช้พื้นที่ของเว็บไซด์นี้ จงควรตรวจดูสินค้าและการกระทำการใดๆในพื้นที่ของเว็บไซด์นี้ของท่านอย่างละเอียดก่อนดำเนินการใดๆ ทั้งนี้ หากเกิดปัญหา และ/หรือ ความขัดแย้ง อันเกิดจากการกระทำการใดๆของท่านสมาชิก และ/หรือ ผู้เข้าใช้พื้นที่ของเว็บไซด์นี้ ทางทีมงานขอสงวนสิทธิลบข้อความ รูปภาพ เครื่องหมาย สัญลักษณ์ทั้งหมด โดยไม่ต้องขออนุญาต และ/หรือ ชี้แจงกับผู้แสดงข้อความ รูปภาพ เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์นั้น

***หมายเหตุ*** หากท่านสมาชิก และ/หรือ ผู้เข้าใช้พื้นที่ของเว็บไซด์นี้ ฝ่าฝืนกฎกติกา มารยาท ข้อหนึ่งข้อใด ซึ่งก่อให้เกิดความรับผิดตามกฎหมายแก่ท่าน ทางทีมงานจะถือว่าเป็นการกระทำส่วนบุคคลของท่าน และจะไม่รับผิดชอบกับการกระทำดังกล่าวของท่าน เนื่องจากทีมงานไม่ได้เกี่ยวข้อง และ/หรือ ให้การสนับสนุนการกระทำใดๆที่ขัดต่อกฎกติกามารยาทที่ระบุข้างต้น และ/หรือ การกระทำใดๆที่ละเมิดกฎหมายในพื้นที่ของเว็บไซด์นี้ ดังนั้น หากเกิดปัญหาขึ้นจากการกระทำของท่าน ไม่ว่าจะเกิดจากการจงใจกระทำความผิดหรือไม่ก็ตาม ทางทีมงานจำเป็นจะต้องให้ความร่วมมือและอำนวยความสะดวกกับเจ้าหน้าที่รัฐในการสอบตรวจการกระทำความผิดทุกกรณีบนพื้นที่ของเว็บไซด์นี้ จึงเรียนมาเพื่อให้ท่านสมาชิก และ/หรือ ผู้เข้าใช้พื้นที่ของเว็บไซด์นี้ทราบ........................ทีมงานอโรวาน่าคลับ

Pantown.com ใช้คุกกี้ (cookies) หรือไฟล์ข้อมูลขนาดเล็กเพื่อจดจำการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา จดจำความชอบและความสนใจเพื่อการแสดงผลให้สอดคล้องกับความชอบและความสนใจของผู้เข้าใช้งาน เพื่อเร่งความเร็วในการแสดงผลของข้อมูล เพื่อวิเคราะห์และนำเสนอโฆษณา รวมถึงเพื่อความสะดวกในการให้บริการต่างๆในเว็บไซต์ของเรา โดยคุกกี้นี้จะถูกดาวน์โหลดเก็บไว้ในอุปกรณ์ของผู้เข้าใช้งานเพื่อระบุอุปกรณ์การใช้งานของผู้เข้าใช้ แต่จะไม่ระบุตัวบุคคลผู้เข้าใช้งาน ทั้งนี้การวิเคราะห์อาจทำโดยบุคคลอื่นที่ให้บริการหรือได้ รับมอบหมายให้กระทำการแทนในนามของ Pantown.com เช่น Google Analytics เป็นต้น