AutoRoute.pantown.com : AutoRoute
[ลูกบ้านSignIn][เจ้าบ้านSignIn]

   วิธีการใช้งานกันขโมยรถมอเตอร์ไซค์ AutoRoute

การล็อคแบบมีเสียง
1. กดปุ่มล็อค 1 ครั้ง จะมีเสียงสัญญาณดัง 1 ครั้ง เพื่อบอกการเตรียมพร้อมเข้าสู่ระบบการป้องกันการขโมย ถ้ารถมีการถูกสัมผัส จะมีเสียงสัญญาณเตือนดังขึ้น 5 วินาที
ถ้ารถยังถูกสัมผัสอีกครั้ง สัญญาณเตือนจะดังขึ้นอย่างต่อเนื่อง

การล็อคแบบปิดเสียง
1. กดปุ่มล็อค 1 ครั้ง จะมีเสียงสัญญาณดัง 1 ครั้ง จากนั้นให้กดปุ่มล็อคอีกครั้ง ภายใน 5วินาที (หรือจะกดปุ่มล็อคติดกัน2ครั้งก็ได้) SPY Super One-Way ก็จะเข้าสู่
โหมดล็อคแบบปิดเสียง ซึ่งไม่ว่าจะขยับแรงแค่ไหน หรือจะสัมผัส ติดต่อกันกี่ครั้งตัวกันขโมยก็จะไม่ส่งเสียงร้องออกมาให้เป็นที่รำคาญแก่คนที่ผ่านไปมา แต่เสียงสัญญาณ
จะดังขึ้นทันทีเมื่อมีการพยายามจะสตาร์ทเครื่องยนต์ด้วยกุญแจผี และโจรก็ไม่สามารถที่จะสตาร์ทเครื่องยนต์ได้อีกด้วย

การโดนโจรกรรมรถในขณะขับขี่
1. การขับขี่รถโดยสตาร์ทเครื่องจากรีโมท ถ้าระหว่างขับขี่อยู่นั้นมีโจรเข้ามาแย่งชิงรถไปจากท่านให้กดปุ่มล็อค จะทำให้เสียงสัญญาณดังขึ้นพร้อมแสงไฟแว๊บ
หลังจากนั้นเครื่องยนต์จะถูกดับโดยอัตโนมัติ

การหยุดเสียงสัญญาณเตือน
1. กดปุ่มปลดล็อค 1 ครั้ง เสียงสัญญาณเตือนจะหยุดลงและเข้าสู่ระบบป้องกันการขโมยต่อไป

การสตาร์ทเครื่องด้วยรีโมท
1. กดปุ่มรูปลำโพงปิดเสียง 2 ครั้งติดต่อกัน (หมายเหตุ: เครื่องยนต์จะไม่ถูกสตาร์ท ถ้ายังไม่ปลดล็อคระบบกันขโมย)

การดับเครื่องยนต์ด้วยรีโมท
1. กดปุ่มปลดล็อค 1 ครั้ง กระแสไฟจะถูกตัดทันที