ploy-ple.pantown.com : ploy-ple
[ลูกบ้านSignIn][เจ้าบ้านSignIn]

   อัตราส่งของไปรณีย์ไทย

อัตราค่าส่งไปรษณีย์ไทยแบบพัสดุธรรมดา,พัสดุลงทะเบีบนและ ems

พัสดุในประเทศ (Domestic Parcel)
น้ำหนัก/weight อัตราค่าบริการ(บาท)/ship rate (฿)
พัสดุธรรมดาในประเทศ(20 KG)
พิกัดน้ำหนัก
ไม่เกิน 1 กก. 20 บ. กิโลต่อไปคิดกิโลละ 15 บาท
เกิน 1 กก. แต่ไม่เกิน 2 กก. 35 บ.
เกิน 2 กก. แต่ไม่เกิน 3 กก. 50 บ.
เกิน 3 กก. แต่ไม่เกิน 4 กก. 65 บ.
เกิน 4 กก. แต่ไม่เกิน 5 กก. 80 บ.
เกิน 5 กก. แต่ไม่เกิน 6 กก. 95 บ.
เกิน 6 กก. แต่ไม่เกิน 7 กก. 110 บ.
เกิน 7 กก. แต่ไม่เกิน 8 กก. 125 บ.
เกิน 8 กก. แต่ไม่เกิน 9 กก. 140 บ.
เกิน 9 กก. แต่ไม่เกิน 10 กก. 155 บ.
เกิน 10 กก. แต่ไม่เกิน 11 กก. 170 บ.
เกิน 11 กก. แต่ไม่เกิน 12 กก. 185 บ.
เกิน 12 กก. แต่ไม่เกิน 13 กก. 200 บ.
เกิน 13 กก. แต่ไม่เกิน 14 กก. 215 บ.
เกิน 14 กก. แต่ไม่เกิน 15 กก. 230 บ.
เกิน 15 กก. แต่ไม่เกิน 16 กก. 245 บ.
เกิน 16 กก. แต่ไม่เกิน 17 กก. 260 บ.
เกิน 17 กก. แต่ไม่เกิน 18 กก. 275 บ.
เกิน 18 กก. แต่ไม่เกิน 19 กก. 290 บ.
เกิน 19 กก. แต่ไม่เกิน 20 กก. 305 บ.

พัสดุลงทะเบียนในประเทศ
น้ำหนัก/weight อัตราค่าบริการ(บาท)/ship rate (฿)
ไม่เกิน 200 กรัม 22.00
เกิน 200 กรัม แต่ไม่เกิน 500 กรัม 28.00
เกิน 500 กรัม แต่ไม่เกิน 1 กิโลกรัม 38.00
เกิน 1 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 2 กิโลกรัม 58.00

ไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS)
น้ำหนัก/weight อัตราค่าบริการ(บาท)/ship rate (฿)
ไม่เกิน 20 กรัม 32.00
เกิน 20 กรัม แต่ไม่เกิน 100 กรัม 37.00
เกิน 100 กรัม แต่ไม่เกิน 250 กรัม 42.00
เกิน 250 กรัม แต่ไม่เกิน 500 กรัม 52.00
เกิน 500 กรัม แต่ไม่เกิน 1 กิโลกรัม 67.00
เกิน 1 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 1.5 กิโลกรัม 82.00
เกิน 1.5 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 2 กิโลกรัม 97.00
เกิน 2 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 2.5 กิโลกรัม 122.00
เกิน 2.5 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 3 กิโลกรัม 137.00
เกิน 3 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 3.5 กิโลกรัม 157.00
เกิน 3.5 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 4 กิโลกรัม 177.00
เกิน 4 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 4.5 กิโลกรัม 197.00
เกิน 4.5 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 5 กิโลกรัม 217.00
เกิน 5 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 5.5 กิโลกรัม 242.00
เกิน 5.5 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 6 กิโลกรัม 267.00
เกิน 6 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 6.5 กิโลกรัม 292.00
เกิน 6.5 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 7 กิโลกรัม 317.00
เกิน 7 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 7.5 กิโลกรัม 342.00
เกิน 7.5 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 8 กิโลกรัม 367.00
เกิน 8 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 8.5 กิโลกรัม 397.00
เกิน 8.5 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 9 กิโลกรัม 427.00
เกิน 9 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 9.5 กิโลกรัม 457.00

Pantown.com ใช้คุกกี้ (cookies) หรือไฟล์ข้อมูลขนาดเล็กเพื่อจดจำการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา จดจำความชอบและความสนใจเพื่อการแสดงผลให้สอดคล้องกับความชอบและความสนใจของผู้เข้าใช้งาน เพื่อเร่งความเร็วในการแสดงผลของข้อมูล เพื่อวิเคราะห์และนำเสนอโฆษณา รวมถึงเพื่อความสะดวกในการให้บริการต่างๆในเว็บไซต์ของเรา โดยคุกกี้นี้จะถูกดาวน์โหลดเก็บไว้ในอุปกรณ์ของผู้เข้าใช้งานเพื่อระบุอุปกรณ์การใช้งานของผู้เข้าใช้ แต่จะไม่ระบุตัวบุคคลผู้เข้าใช้งาน ทั้งนี้การวิเคราะห์อาจทำโดยบุคคลอื่นที่ให้บริการหรือได้ รับมอบหมายให้กระทำการแทนในนามของ Pantown.com เช่น Google Analytics เป็นต้น