.pantown.com :
[ลูกบ้านSignIn][เจ้าบ้านSignIn]

<center><b>หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ(เนื้อผง๑)</b>

หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ(เนื้อผง๑)
  รูปที่ 1
ชื่อรูป : หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ
คำอธิบายรูป :ลพ.สาครวัดหนองกรับ บ้านค่าย ระยอง ศิษย์เอก ลป.ทิม วัดละหารไร่ครับ

ชมBoarbทั้งหมดได้ที่นี่ครับ

http://amuletthailand.pantown.com/

ขอบคุณครับ
Comment (0)
  รูปที่ 2
ชื่อรูป : สมเด็จพุทธนิมิตรุ่นแรกลพ.สาครออกปี๒๕๒๔ครับ
คำอธิบายรูป :สมเด็จพุทธนิมิตรุ่นนี้ออกปี๒๕๒๔(ปีเดียวกับเหรียญปิดตา)ซึ่งลพ.สาครได้นำผงปถมัง ผงอิทธิเจที่ท่านเขียนเลขยันต์อักขระต่างๆ,ผงของลป.ทิม,ผงอิทธิเจลพ.เพ่ง วัดละหารใหญ่,ผงปัดตลอดอาจารย์ภูเมือง,ผงพุทธคุณลป.สิม วัดถ้ำผาปล่อง,ผงพุทธคุณครูบาคำหล้า จังหวัดเชียงใหม่,ผงพุทธคุณลป.มั่น,ผงวิเศษลพ.จง วัดหน้าต่างนอกและผงของเกจิอาจารย์ต่างๆที่ลพ.ได้ไปศึกษามาแล้วนำผงเหล่านี้มาสร้างเป็นสมเด็จพุทธนิมิต(เป็นพระประธานในอุโบสถ วัดหนองกรับ)
Comment (2)
  รูปที่ 3
ชื่อรูป : ขุนแผนเนื้อเหลืองหลังตะกรุดทองคำคู่,ปิดตาเงิน
คำอธิบายรูป :-ขุนแผนเนื้อเหลืองหลังตะกรุดทองคำคู่,ปิดตาเงิน
-สร้าง๙องค์
Comment (0)
  รูปที่ 4
ชื่อรูป : ขุนแผนเนื้อเหลืองหลังตะกรุดทองคำคู่,ปิดตาเงิน
คำอธิบายรูป :ขุนแผนเนื้อเหลืองหลังตะกรุดทองคำคู่,ปิดตาเงิน
-สร้าง๙องค์
Comment (0)
  รูปที่ 5
ชื่อรูป : ขุนแผนเนื้อเหลืองหลังตะกรุดทองคำคู่
คำอธิบายรูป :ขุนแผนเนื้อเหลืองหลังตะกรุดทองคำคู่

สร้าง๙องค์
Comment (0)
  รูปที่ 6
ชื่อรูป : ขุนแผนเนื้อเหลืองหลังตะกรุดทองคำคู่
คำอธิบายรูป :ขุนแผนเนื้อเหลืองหลังตะกรุดทองคำคู่

สร้าง๙องค์
Comment (0)
  รูปที่ 7
ชื่อรูป : ขุนแผนเนื้อว่านสบู่เลืดหลังปิดตาทองแดง
คำอธิบายรูป :ขุนแผนเนื้อว่านสบู่เลือดหลังฝังปิดตาทองแดง

สร้าง๑๙องค์
Comment (0)
  รูปที่ 8
ชื่อรูป : ขุนแผนเนื้อว่านสบู่เลือดหลังตะกรุดสามกษัติย์
คำอธิบายรูป :ขุนแผนเนื้อว่านสบู่เลือดหลังตะกรุดสามกษัติย์

สร้าง๒๔องค์
Comment (0)
  รูปที่ 9
ชื่อรูป : ขุนแผนเนื้อว่านสบู่เลือดหลังฝังปิดตา,ตะกรุดทองคำ
คำอธิบายรูป :ขุนแผนเนื้อว่านสบู่เลือดหลังฝังปิดตา,ตะกรุดทองคำ

สร้าง๑๑๙
Comment (0)
  รูปที่ 10
ชื่อรูป : ขุนแผนเนื้อว่านสบู่เลือดหลังฝังปิดตา,ตะกรุดทองคำ
คำอธิบายรูป :ขุนแผนเนื้อว่านสบู่เลือดหลังฝังปิดตา,ตะกรุดทองคำ

สร้าง๑๑๙องค์
Comment (0)
  รูปที่ 11
ชื่อรูป : ขุนแผนเนื้อว่านสบู่เลือดหลังฝังปิดตา,ตะกรุดทองคำ
คำอธิบายรูป :ขุนแผนเนื้อว่านสบู่เลือดหลังฝังปิดตา,ตะกรุดทองคำ

สร้าง๑๑๙ องค์
Comment (2)
  รูปที่ 12
ชื่อรูป : ขุนแผนเนื้อเหลืองหลังฝังปิดตา,ตะกรุดทองคำ
คำอธิบายรูป :ขุนแผนเนื้อเหลืองหลังฝังปิดตา,ตะกรุดทองคำ

สร้าง๙๐องค์
Comment (2)
  รูปที่ 13
ชื่อรูป : ขุนแผนปี๔๖ ลพ.สาครเนื้อชมพูครับ
คำอธิบายรูป :ขุนแผนปี๔๖ ลพ.สาครเนื้อชมพูครับ
Comment (0)
  รูปที่ 14
ชื่อรูป : ขุนแผนปี๔๖ ลพ.สาครเนื้อชมพูครับ
คำอธิบายรูป :ขุนแผนปี๔๖ ลพ.สาครเนื้อชมพูครับ
Comment (0)
  รูปที่ 15
ชื่อรูป : ขุนแผนพิมพ์เล็กเนื้อเหลืองหลังฝังตะกรุดทองคำ
คำอธิบายรูป :ขุนแผนพิมพ์เล็กเนื้อเหลืองหลังฝังตะกรุดทองคำโรยเกศา

สร้าง๙๐องค์
Comment (0)
  รูปที่ 16
ชื่อรูป : ขุนแผนพิมพ์เล็กเนื้อเหลืองหลังฝังตะกรุดทองคำ
คำอธิบายรูป :ขุนแผนพิมพ์เล็กเนื้อเหลืองหลังฝังตะกรุดทองคำโรยเกศา

สร้าง๙๐องค์
Comment (0)
  รูปที่ 17
ชื่อรูป : ขุนแผนพิมพ์เล็กเนื้อเหลืองหลังฝังตะกรุดทองคำ
คำอธิบายรูป :ขุนแผนพิมพ์เล็กเนื้อเหลืองหลังฝังตะกรุดทองคำโรยเกศา

สร้าง๙๐องค์
Comment (0)
  รูปที่ 18
ชื่อรูป : ขุนแผนเนื้อเหลืองหลังตะกรุดโทน(ทองเหลือง)
คำอธิบายรูป :ขุนแผนเนื้อเหลืองหลังตะกรุดโทน(ทองเหลือง)
Comment (3)
  รูปที่ 19
ชื่อรูป : ขุนแผนเนื้อเหลืองหลังตะกรุดโทน(ทองแดง)
คำอธิบายรูป :ขุนแผนเนื้อเหลืองหลังตะกรุดโทน(ทองแดง)
Comment (0)
  รูปที่ 20
ชื่อรูป : ขุนแผนเนื้อเหลืองหลังฝังปิดตาปี๓๗
คำอธิบายรูป :ขุนแผนเนื้อเหลืองหลังฝังปิดตาปี๓๗
Comment (0)
  รูปที่ 21
ชื่อรูป : ขุนแผนรุ่นแรกลพ.สาครตะกรุดเงิน
คำอธิบายรูป :ขุนแผนพิมพ์ใหญ่รุ่นแรกลพ.สาคร วัดหนองกรับ
พิมพ์นี้มี
๑.ตะกรุดทองแดง
๒.ตะกรุดเงิน
๓.ตะกรุดทองคำ

ผมเองมีแค่ตะกรุดเงินกับทองแดงเท่านั้นเองครับตะกรุดทองคำยังหาไม่ได้
Comment (0)
  รูปที่ 22
ชื่อรูป : ขุนแผนรุ่นแรกลพ.สาครตะกรุดทองแดง
คำอธิบายรูป :ขุนแผนพิมพ์ใหญ่รุ่นแรกลพ.สาคร วัดหนองกรับ
พิมพ์นี้มี
๑.ตะกรุดทองแดง
๒.ตะกรุดเงิน
๓.ตะกรุดทองคำ

ผมเองมีแค่ตะกรุดเงินกับทองแดงเท่านั้นเองครับตะกรุดทองคำยังหาไม่ได้
Comment (0)
  รูปที่ 23
ชื่อรูป : ขุนแผนรุ่นแรกพิมพ์เล็กลพ.สาครตะกรุดทองแดง
คำอธิบายรูป :ขุนแผนพิมพ์เล็กรุ่นแรกลพ.สาคร วัดหนองกรับ
พิมพ์นี้มี
๑.ตะกรุดทองแดง
๒.ตะกรุดเงิน
๓.ตะกรุดทองคำ

Comment (0)
  รูปที่ 24
ชื่อรูป : ขุนแผนจิ๋วเนื้อเหลืองหลังฝังตะกรุด
คำอธิบายรูป :ขุนแผนจิ๋วเนื้อเหลือง แก่ว่านสบู่เลือดลพ.สาคร วัดหนองกรับ ระยอง ออกปี๒๕๓๐พร้อมกับขุนแผนรุ่นแรกของท่านครับซึ่งมีด้วยกันหลายเนื้อเช่นขาว,แดงอมม่วงชมพูเป็นต้นครับทุกองค์ผสมผงพรายของลป.ทิมเยอะมากครับ/มวลสารที่ใช้ผสมพระชุดปี๒๕๓๐มีดังนี้ครับ 1.ผงพรายกุมารของลป.ทิม 2. ผงปถมัง 3.ผงเมตตาน้อย 4.ผงเมตตาใหญ่ 5.ผงนอโม 6.ผงจินดามณี 7. ผงพระเจ้าห้าพระองค์ 8.ผงอุ่นลุม 9.ผงอิธิเจ และกาฝากมงคลรวมถึงว่านมงคลตางๆของลพ.สาครพร้อมทั้งผสมและกดพิมพ์เองภายในโบสถ์ครับ

องค์นี้พิเศษด้านหลังฝังตะกรุดทองแดง
Comment (0)
  รูปที่ 25
ชื่อรูป : ขุนแผนจิ๋วเนื้อเหลืองหลังฝังพลอย
คำอธิบายรูป :ข้อมูลดูจากองค์บนครับ

องค์นี้ด้านหลังฝังพลอยครับ
Comment (0)
  รูปที่ 26
ชื่อรูป : ขุนแผนจิ๋วเนื้อเหลือง
คำอธิบายรูป :ข้อมูลดูจากรูปด้านบนครับ

Comment (0)
  รูปที่ 27
ชื่อรูป : ขุนแผนจิ๋วเนื้อขาว
คำอธิบายรูป :ข้อมูลดูจากรูปด้านบนครับ
Comment (0)
  รูปที่ 28
ชื่อรูป : ปิดตาเนื้อเหลืองหลังฝังพลอย
คำอธิบายรูป :ข้อมูลดูจากพระองค์ด้านบนครับ
Comment (0)
  รูปที่ 29
ชื่อรูป : ปิดตาเนื้อเหลือง
คำอธิบายรูป :ข้อมูลดูจากรูปด้านบนครับ
Comment (0)
  รูปที่ 30
ชื่อรูป : ปิดตาเนื้อขาว
คำอธิบายรูป :ข้อมูลดูจากรูปด้านบนครับ
Comment (0)
  รูปที่ 31
ชื่อรูป : สมเด็จจิ๋วเนื้อเหลือง
คำอธิบายรูป :ดูข้อมูลจากรูปด้านบนครับ
Comment (0)
  รูปที่ 32
ชื่อรูป : พระบรมฤาษีหรือหน้าฤาษี
คำอธิบายรูป :ข้อมูลดูจากรูปด้านบนครับ
Comment (0)
  รูปที่ 33
ชื่อรูป : พระบรมฤาษีหรือหน้าฤาษี
คำอธิบายรูป :พระบรมฤาษีหรือหน้าฤาษี

ข้อมูลดูจากรูปด้านบนครับ
Comment (0)
  รูปที่ 34
ชื่อรูป : สิวลีรุ่นแรกลพ.สาคร
คำอธิบายรูป :พระพิมพ์สิวลี ลพ.สาคร วัดหนองกรับ ระยอง ออกปี๒๕๓๐พร้อมกับขุนแผนรุ่นแรกของท่านครับซึ่งมีด้วยกันหลายเนื้อเช่นขาว,แดงอมม่วงชมพูเป็นต้นครับทุกองค์ผสมผงพรายของลป.ทิมเยอะมากครับ/มวลสารที่ใช้ผสมพระชุดปี๒๕๓๐มีดังนี้ครับ 1.ผงพรายกุมารของลป.ทิม 2. ผงปถมัง 3.ผงเมตตาน้อย 4.ผงเมตตาใหญ่ 5.ผงนอโม 6.ผงจินดามณี 7. ผงพระเจ้าห้าพระองค์ 8.ผงอุ่นลุม 9.ผงอิธิเจ และกาฝากมงคลรวมถึงว่านมงคลตางๆของลพ.สาครพร้อมทั้งผสมและกดพิมพ์เองภายในโบสถ์ครับ

องค์นี้โรยพลอยไว้ด้วยครับ
Comment (0)
  รูปที่ 35
ชื่อรูป : พระพิมพ์สิวลี รุ่นแรกลพ.สาคร
คำอธิบายรูป :พระพิมพ์สิวลี ลพ.สาคร วัดหนองกรับ ระยอง ออกปี๒๕๓๐พร้อมกับขุนแผนรุ่นแรกของท่านครับซึ่งมีด้วยกันหลายเนื้อเช่นขาว,แดงอมม่วงชมพูเป็นต้นครับทุกองค์ผสมผงพรายของลป.ทิมเยอะมากครับ/มวลสารที่ใช้ผสมพระชุดปี๒๕๓๐มีดังนี้ครับ 1.ผงพรายกุมารของลป.ทิม 2. ผงปถมัง 3.ผงเมตตาน้อย 4.ผงเมตตาใหญ่ 5.ผงนอโม 6.ผงจินดามณี 7. ผงพระเจ้าห้าพระองค์ 8.ผงอุ่นลุม 9.ผงอิธิเจ และกาฝากมงคลรวมถึงว่านมงคลตางๆของลพ.สาครพร้อมทั้งผสมและกดพิมพ์เองภายในโบสถ์ครับ
Comment (0)
  รูปที่ 36
ชื่อรูป : ท่งเศรษฐีรุ่นแรกลพ.สาคร
คำอธิบายรูป :พระพิมพ์ทุ่งเศรษฐีลพ.สาคร วัดหนองกรับ ระยอง ออกปี๒๕๓๐พร้อมกับขุนแผนรุ่นแรกของท่านครับซึ่งมีด้วยกันหลายเนื้อเช่นขาว,แดงอมม่วงชมพูเป็นต้นครับทุกองค์ผสมผงพรายของลป.ทิมเยอะมากครับ/มวลสารที่ใช้ผสมพระชุดปี๒๕๓๐มีดังนี้ครับ 1.ผงพรายกุมารของลป.ทิม 2. ผงปถมัง 3.ผงเมตตาน้อย 4.ผงเมตตาใหญ่ 5.ผงนอโม 6.ผงจินดามณี 7. ผงพระเจ้าห้าพระองค์ 8.ผงอุ่นลุม 9.ผงอิธิเจ และกาฝากมงคลรวมถึงว่านมงคลตางๆของลพ.สาครพร้อมทั้งผสมและกดพิมพ์เองภายในโบสถ์ครับ

องค์นี้ฝังพลอยไว้ด้านหน้าด้วยครับ
Comment (0)
  รูปที่ 37
ชื่อรูป : ทุ่งเศรษฐีรุ่นแรกลพ.สาคร
คำอธิบายรูป :พระพิมพ์ทุ่งเศรษฐีลพ.สาคร วัดหนองกรับ ระยอง ออกปี๒๕๓๐พร้อมกับขุนแผนรุ่นแรกของท่านครับซึ่งมีด้วยกันหลายเนื้อเช่นขาว,แดงอมม่วงชมพูเป็นต้นครับทุกองค์ผสมผงพรายของลป.ทิมเยอะมากครับ/มวลสารที่ใช้ผสมพระชุดปี๒๕๓๐มีดังนี้ครับ 1.ผงพรายกุมารของลป.ทิม 2. ผงปถมัง 3.ผงเมตตาน้อย 4.ผงเมตตาใหญ่ 5.ผงนอโม 6.ผงจินดามณี 7. ผงพระเจ้าห้าพระองค์ 8.ผงอุ่นลุม 9.ผงอิธิเจ และกาฝากมงคลรวมถึงว่านมงคลตางๆของลพ.สาครพร้อมทั้งผสมและกดพิมพ์เองภายในโบสถ์ครับ

องค์นี้โรยพลอยหรือผงตะใบไว้ด้านหน้าด้วยครับ
Comment (0)
  รูปที่ 38
ชื่อรูป : ทุ่งเศรษฐีรุ่นแรกลพ.สาคร
คำอธิบายรูป :พระพิมพ์ทุ่งเศรษฐีลพ.สาคร วัดหนองกรับ ระยอง ออกปี๒๕๓๐พร้อมกับขุนแผนรุ่นแรกของท่านครับซึ่งมีด้วยกันหลายเนื้อเช่นขาว,แดงอมม่วงชมพูเป็นต้นครับทุกองค์ผสมผงพรายของลป.ทิมเยอะมากครับ/มวลสารที่ใช้ผสมพระชุดปี๒๕๓๐มีดังนี้ครับ 1.ผงพรายกุมารของลป.ทิม 2. ผงปถมัง 3.ผงเมตตาน้อย 4.ผงเมตตาใหญ่ 5.ผงนอโม 6.ผงจินดามณี 7. ผงพระเจ้าห้าพระองค์ 8.ผงอุ่นลุม 9.ผงอิธิเจ และกาฝากมงคลรวมถึงว่านมงคลตางๆของลพ.สาครพร้อมทั้งผสมและกดพิมพ์เองภายในโบสถ์ครับ

องค์นี้สีแดงอมน้ำตาลครับ
Comment (0)
  รูปที่ 39
ชื่อรูป : ทุ่งเศรษฐีรุ่นแรกลพ.สาคร
คำอธิบายรูป :พระพิมพ์ทุ่งเศรษฐีลพ.สาคร วัดหนองกรับ ระยอง ออกปี๒๕๓๐พร้อมกับขุนแผนรุ่นแรกของท่านครับซึ่งมีด้วยกันหลายเนื้อเช่นขาว,แดงอมม่วงชมพูเป็นต้นครับทุกองค์ผสมผงพรายของลป.ทิมเยอะมากครับ/มวลสารที่ใช้ผสมพระชุดปี๒๕๓๐มีดังนี้ครับ 1.ผงพรายกุมารของลป.ทิม 2. ผงปถมัง 3.ผงเมตตาน้อย 4.ผงเมตตาใหญ่ 5.ผงนอโม 6.ผงจินดามณี 7. ผงพระเจ้าห้าพระองค์ 8.ผงอุ่นลุม 9.ผงอิธิเจ และกาฝากมงคลรวมถึงว่านมงคลตางๆของลพ.สาครพร้อมทั้งผสมและกดพิมพ์เองภายในโบสถ์ครับ

องค์นี้สีเหลืองครับ
Comment (0)
  รูปที่ 40
ชื่อรูป : สมเด็จมหาลาภเนื้อผงพุทธคุณหลังตะกรุดทองคำ
คำอธิบายรูป :สมเด็จมหาลาภเนื้อผงพุทธคุณหลังตะกรุดทองคำ

ปี๒๕๓ครับ
Comment (0)
  รูปที่ 41
ชื่อรูป : สมเด็จมหาลาภเนื้อดินเจ็ดโป่งตะกรุดทองคำ
คำอธิบายรูป :สมเด็จมหาลาภเนื้อดินเจ็ดโป่งตะกรุดทองคำโรยเกศาครับ

รุ่นนี้ออกปี๒๕๓๘
Comment (0)
  รูปที่ 42
ชื่อรูป : สมเด็จมหาลาภเนื้อดินเจ็ดโป่งหน้าฝังพระธาตุหลังปรกนวะ
คำอธิบายรูป :สมเด็จมหาลาภเนื้อดินเจ็ดโป่งหน้าฝังพระธาตุหลังปรกมะขามเนื้อนวะ
Comment (0)
  รูปที่ 43
ชื่อรูป : สมเด็จมหาลาภเนื้อดินเจ็ดโป่งตะกรุดนาก
คำอธิบายรูป :สมเด็จมหาลาภเนื้อดินเจ็ดโป่งตะกรุดนากครับ

รุ่นนี้ออกปี๒๕๓๘
Comment (0)
  รูปที่ 44
ชื่อรูป : สมเด็จมหาลาภเนื้อดินเจ็ดโป่งตะกรุดเงิน
คำอธิบายรูป :สมเด็จมหาลาภเนื้อดินเจ็ดโป่งตะกรุดเงินครับ

รุ่นนี้ออกปี๒๕๓๘
Comment (0)
  รูปที่ 45
ชื่อรูป : สมเด็จมหาลาภเนื้อดินเจ็ดโป่งพระธาตุ
คำอธิบายรูป :สมเด็จมหาลาภเนื้อดินเจ็ดโป่งฝังพระธาตุ

รุ่นนี้ออกปี๒๕๓๘
Comment (0)
  รูปที่ 46
ชื่อรูป : ขุนแผนปี๔๓-๔๔เนื้อขาวตะกรุดเงิน
คำอธิบายรูป :ขุนแผนปี๔๓-๔๔ทาทองตะกรุดเงินครับ
Comment (0)
  รูปที่ 47
ชื่อรูป : ขุนแผนปี๔๓-๔๔เนื้อขาวตะกรุดเงิน
คำอธิบายรูป :ขุนแผนปี๔๓-๔๔เนื้อขาวตะกรุดเงินครับ
Comment (0)
  รูปที่ 48
ชื่อรูป : ขุนแผนปี๔๓-๔๔เนื้อดำ***
คำอธิบายรูป :ขุนแผนพิมพ์ใหญ่ปี๔๓-๔๔ลพ.สาครเนื้อดำครับ
Comment (0)
  รูปที่ 49
ชื่อรูป : ขุนแผนปี๔๓-๔๔เนื้อเหลือง
คำอธิบายรูป :ขุนแผนปี๔๓-๔๔เนื้อเหลืองครับ
Comment (0)
  รูปที่ 50
ชื่อรูป : ขุนแผนปี๔๓-๔๔โค๊ดเฑาะ
คำอธิบายรูป :ขุนแผนปี๔๓-๔๔พิเศษตอกโค๊ดเฑาะครับ
Comment (0)
  รูปที่ 51
ชื่อรูป : ขุนแผนรุ่นพระไตรปิฏกเนื้อขมิ้นหลังตะกรุดทองคำคู่
คำอธิบายรูป :ขุนแผนรุ่นพระไตรปิฏกเนื้อขมิ้นหลังตะกรุดทองคำคู่

รุ่นนี้ออกประมาณปี๒๕๔๒หรือ๒๕๔๓นี่แหละครับ
Comment (0)
  รูปที่ 52
ชื่อรูป : ขุนแผนปี๔๓-๔๔พิมพ์เล็กตะกรุดเงิน
คำอธิบายรูป :ขุนแผนปี๔๓-๔๔พิมพ์เล็กหลังตะกรุดเงิน
Comment (0)
  รูปที่ 53
ชื่อรูป : ขุนแผนปี๔๓-๔๔พิมพ์เล็ก
คำอธิบายรูป :ขุนแผนปี๔๓-๔๔พิมพ์เล็กครับ
Comment (0)
  รูปที่ 54
ชื่อรูป : ขุนแผนปี๔๓-๔๔พิมพ์เล็ก
คำอธิบายรูป :ขุนแผนปี๔๓-๔๔พิมพ์เล็กแบบไม่ทาทองครับ
Comment (0)
  รูปที่ 55
ชื่อรูป : ปิดตาพิมพ์ใหญ่เนื้อดินเจ็ดโป่งยุคแรกๆ
คำอธิบายรูป :ปิดตาพิมพ์ใหญ่เนื้อดินเจ็ดโป่งยุคแรกๆ ของลพ.สาครครับ
Comment (0)
  รูปที่ 56
ชื่อรูป : ปิดตาพิมพ์เล็กเนื้อดินเจ็ดโป่งยุคแรกๆ
คำอธิบายรูป :ปิดตาพิมพ์เล็กเนื้อดินเจ็ดโป่งยุคแรกๆ ของลพ.สาครครับ ด้านหลังฝังพลอยด้วยครับ
Comment (0)
  รูปที่ 57
ชื่อรูป : ปิดตาลายกนกเนื้อว่านพิมพ์ใหญ่เนื้อว่าน๑๐๘หลังตะกรุดทองคำ
คำอธิบายรูป :ปิดตาลายกนกเนื้อว่านพิมพ์ใหญ่เนื้อว่าน๑๐๘หลังตะกรุดทองคำสำหรับแจกกรรมการมี๔๙องค์ครับ

รุ่นนี้ออกปี๒๕๓๗
Comment (0)
  รูปที่ 58
ชื่อรูป : ปิดตาลายกนกพิมพ์เล็กเนื้อผงว่าน
คำอธิบายรูป :ปิดตาลายกนกพิมพ์เล็กเนื้อผงว่าน๑๐๘ครับรุ่นนี้ออกปี๓๕๓๘
Comment (0)
  รูปที่ 59
ชื่อรูป : ปิดตาลายกนกพิมพ์เล็กเนื้อดินเจ็ดโป่ง
คำอธิบายรูป :ปิดตาลายกนกพิมพ์เล็กเนื้อดินเจ็ดโป่งออกปี๒๕๓๘ครับ
Comment (0)
  รูปที่ 60
ชื่อรูป : ปิดตากลมเนื้อดินเจ็ดโป่ง
คำอธิบายรูป :ปิดตากลมเนื้อดินเจ็ดโป่งออกปี๒๕๓๘ครับ
Comment (0)
  รูปที่ 61
ชื่อรูป : ปิดตาจัมโบ้เนื้อชมพูหลังฝังปิดตาสามองค์,ตะกรุดทองคำ๓ดอก
คำอธิบายรูป :ปิดตาจัมโบ้ปี๔๖เนื้อชมพูหลังฝังปิดตาสามองค์,ตะกรุดทองคำ๓ดอกครับ
Comment (0)
  รูปที่ 62
ชื่อรูป : ปิดตาจัมโบ้หลังฝังพลอย,ปิดตาปี๓๗,ตะกรุดทองคำใหญ่
คำอธิบายรูป :ปิดตาจัมโบ้หลังฝังพลอย,ปิดตาปี๓๗,ตะกรุดทองคำใหญ่
Comment (0)
  รูปที่ 63
ชื่อรูป : ชูชกผงพรายฯรุ่นแรกลพ.สาคร(ตะกรุดทอง,ปรกเงิน,ข้าวเปลือก)
คำอธิบายรูป :ชูชกผงพรายฯรุ่นแรกลพ.สาครออกเมื่อปี๒๕๔๗

องค์นี้ฝังตะกรุดทองคำ,ปรกเงิน,ข้าวเปลือกเสก
Comment (0)
  รูปที่ 64
ชื่อรูป : ตะกรุดทองคำ,ตะกรุดเงินครับ
คำอธิบายรูป : ชูชกรุ่นแรกลพ.สาครครับ

องค์นี้ตะกรุดทองคำ,ตะกรุดเงินครับ
Comment (0)
  รูปที่ 65
ชื่อรูป : องค์นี้ตะกรุดทองคำครับ
คำอธิบายรูป :ชูชกผงพรายฯองค์นี้ตะกรุดทองคำครับ
Comment (0)
  รูปที่ 66
ชื่อรูป : องค์นี้ตะกรุดเงิน,ปรกทองแดงครับ
คำอธิบายรูป :ชูชกผงพรายฯองค์นี้ตะกรุดเงิน,ปรกทองแดงครับ
Comment (0)
  รูปที่ 67
ชื่อรูป : องค์นี้ตะกรุดเงินครับ
คำอธิบายรูป :ชูชกผงพรายฯองค์นี้ตะกรุดเงินครับ
Comment (0)
  รูปที่ 68
ชื่อรูป : องค์นี้ตะกรุดเงินครับ
คำอธิบายรูป :ชูชกผงพรายฯองค์นี้ตะกรุดเงินแบบลงทองคำเปลวครับ
Comment (0)
  รูปที่ 69
ชื่อรูป : องค์นี้เนื้อพิเศษครับ
คำอธิบายรูป :องค์นี้เนื้อพิเศษครับ

กดพิมพ์ไว้ใช้กันเองครับ
Comment (0)
  รูปที่ 70
ชื่อรูป : องค์นี้เนื้อพิเศษครับ
คำอธิบายรูป :องค์นี้เนื้อพิเศษครับ
Comment (0)

 

Pantown.com ใช้คุกกี้ (cookies) หรือไฟล์ข้อมูลขนาดเล็กเพื่อจดจำการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา จดจำความชอบและความสนใจเพื่อการแสดงผลให้สอดคล้องกับความชอบและความสนใจของผู้เข้าใช้งาน เพื่อเร่งความเร็วในการแสดงผลของข้อมูล เพื่อวิเคราะห์และนำเสนอโฆษณา รวมถึงเพื่อความสะดวกในการให้บริการต่างๆในเว็บไซต์ของเรา โดยคุกกี้นี้จะถูกดาวน์โหลดเก็บไว้ในอุปกรณ์ของผู้เข้าใช้งานเพื่อระบุอุปกรณ์การใช้งานของผู้เข้าใช้ แต่จะไม่ระบุตัวบุคคลผู้เข้าใช้งาน ทั้งนี้การวิเคราะห์อาจทำโดยบุคคลอื่นที่ให้บริการหรือได้ รับมอบหมายให้กระทำการแทนในนามของ Pantown.com เช่น Google Analytics เป็นต้น