.pantown.com :
[ลูกบ้านSignIn][เจ้าบ้านSignIn]

<center><b>หลวงพ่อสาคร (เครื่องราง,อื่นๆ)</b>

หลวงพ่อสาคร (เครื่องราง,อื่นๆ)
  รูปที่ 1
ชื่อรูป : ตะกรุดหน้าผากเสือรุ่นแรกปี๒๕๓๐
คำอธิบายรูป :ตะกรุดหน้าผากเสือรุ่นแรกปี๒๕๓๐

ทาทองสวยงามครับ
Comment (0)
  รูปที่ 2
ชื่อรูป : ตะกรุดหน้าผากเสือรุ่นแรกปี๒๕๓๐
คำอธิบายรูป :ตะกรุดหน้าผากเสือรุ่นแรกปี๒๕๓๐
แบบไม่ม้วนครับ
Comment (0)
  รูปที่ 3
ชื่อรูป : ตะกรุดมหาระงับปี๒๕๔๗
คำอธิบายรูป :ตะกรุดมหาระงับปี๒๕๔๗ครับออกพร้อมล็อกเกต(ฉากน้ำเงิน),ตะกรุดฝนแสนห่า,ตะกรุดเทพนิมิต
Comment (0)
  รูปที่ 4
ชื่อรูป : ล็อกเกตรุ่นแรกลพ.สาคร
คำอธิบายรูป :ล็อกเกตรุ่นแรกลพ.สาคร

ด้านหลังเป็นดินเจ็ดโป่งมีตะกรุดเงินดอกใหญ่เห็นรอยจารชัดเจนพร้อมทั้งกดโค๊ดเฑาะไว้ที่ดินเจ็ดโป่งข้างๆตะกรุดอีกด้วยครับ
Comment (0)
  รูปที่ 5
ชื่อรูป : ล็อคเก็ตฉากหลังทองคำลพ.สาคร
คำอธิบายรูป :ล็อคเก็ตฉากหลังทองคำลพ.สาครปี๒๕๔๗

รุ่นนี้มี๓องค์ครับ

และล็อคเก็ตรุ่นนี้นั้นทุกอ็อปชั่นจะต้องตอกโค๊ดตัวนะไม่ทุกชิ้นที่ฝังลงไปในล็อคเก็ตนะครับ(ยกเว้นพระที่ฝังไปนั้นเป็นเนื้อผง,เหรียญกะไหล่ทององค์ใหญ่)แม้แต่ตะกรุดก็ต้องเห็นโค๊ดครับ(คนที่ฝังจะฝังโชว์โค๊ดทุกชิ้นทุกอัน)
Comment (0)
  รูปที่ 6
ชื่อรูป : ล็อกเกตปี๔๘ลพ.สาคร
คำอธิบายรูป :ล็อกเกตปี๔๘ลพ.สาคร
Comment (0)
  รูปที่ 7
ชื่อรูป : ล็อกเกตปี๔๗ฉากน้ำเงิน
คำอธิบายรูป :ล็อกเกตปี๔๗ฉากน้ำเงิน
Comment (0)
  รูปที่ 8
ชื่อรูป : ล็อกเกตปี๔๗ฉากน้ำเงิน
คำอธิบายรูป :ล็อกเกตปี๔๗ฉากน้ำเงิน
Comment (0)
  รูปที่ 9
ชื่อรูป : ล็อกเกตปี๔๗ฉากน้ำเงิน
คำอธิบายรูป :ล็อกเกตปี๔๗ฉากน้ำเงิน
Comment (0)
  รูปที่ 10
ชื่อรูป : ชูชกไม้แกะลพ.สาครรุ่นแรกปี๒๕๔๗
คำอธิบายรูป :ชูชกรุ่นแรกลพ.สาครออกปี๔๗พร้อมกับล็อกเกต

ที่ถุงชูชกด้านบนนั้นต้องมีโค๊ดตัว\"นะ\"ตอกอยู่บนหมุดทองเหลืองนะครับ
เอามาให้ชมทั้งพิมพ์เล็ก(๙๘องค์),พิมพ์ใหญ่(๒๔องค์)
Comment (0)
  รูปที่ 11
ชื่อรูป : ชูชกไม่แกะรุ่นนี้ออกปี๒๕๔๘ครับ
คำอธิบายรูป :ชูชกรุ่นนี้ออกประมาณปี๒๕๔๘มีๆม้หลายชนิดที่นำมาแกะเช่นไม่พญาดำดง,ไม้รากตะเคียน,ไม่รักแดง,ไม้มะยม,ไม้โพธิ์เป็นต้น รวมทั้งเขาควายเผือกกด้วยครับ
Comment (0)
  รูปที่ 12
ชื่อรูป : หนุมานงาแกะลพ.สาคร
คำอธิบายรูป :เห็นโค๊ด\"คะ\"ก้รู้ว่าของที่ไหน(โค๊ดเดียวกับกริ่งงาช้าง)

หนุมานนี้อยู่นอกระบบนะครับ(ศิษย์(เจ้าของเก่า)ทำใช้กันเอง๓ตัวครับ)
Comment (0)
  รูปที่ 13
ชื่อรูป : ตะกรุดหนังเสือลพ.สาคร
คำอธิบายรูป :ตะกรุดหนังเสือลพ.สาครวัดหนองกรับครับเป็นตะกรุดที่ออกมาใหม่เทื่อวันที่๑๑พ.ย.๔๙นี่เองครับภายในนั้นจะวาดเป็นรูปเสือและจารรอบตัวเสือครับโดยที่ปลายของปลอกตะกรุดทั้งสองด้านนั้นจะจารตัว\"มิ\"และตัง\"อุ\"ไว้ครับโดยท่านที่รับหน้าที่จารนั้นเป็นฆารวาส๑ท่านและพระภิกษุอีก๑ท่านครับ(หลานหลวงพ่อ)ช่วยกันจารจนครบจำนวน
Comment (0)
  รูปที่ 14
ชื่อรูป : ปลัดขิกเขาควาย(อุดกริ่ง)ก้นตอกโค๊ด\"ว\"ยุคแรกๆ(ปี๒๕๓๗)
คำอธิบายรูป :ปลัดขิกเขาควาย(อุดกริ่ง)ก้นตอกโค๊ด\"ว\"ยุคแรกๆ(ปี๒๕๓๗)

Comment (0)
  รูปที่ 15
ชื่อรูป : ปลัดขิกเขาควายเผือกก้นตอกโค๊ด\"ว\"ยุคแรกๆ(ปี๒๕๓๗)
คำอธิบายรูป :ปลัดขิกเขาควายเผือกก้นตอกโค๊ด\"ว\"ยุคแรกๆ(ปี๒๕๓๗)
Comment (0)
  รูปที่ 16
ชื่อรูป : ปลัดขิกไม้กัลปังหาก้นตอกโค๊ด\"ว\"ยุคแรกๆ(ปี๒๕๓๗)ไม้กัลปังหานี้ส่วนมากจะไ
คำอธิบายรูป :ปลัดขิกไม้กัลปังหาก้นตอกโค๊ด\"ว\"ยุคแรกๆ(ปี๒๕๓๗)ไม้กัลปังหานี้ส่วนมากจะไม่ตอกโค๊ดครับ
Comment (0)
  รูปที่ 17
ชื่อรูป : ปลัดขิกไม้กัลปังหายุคแรกๆ(ปี๒๕๓๗)อีกแบบหนึ่งครับ
คำอธิบายรูป :ปลัดขิกไม้กัลปังหายุคแรกๆ(ปี๒๕๓๗)อีกแบบหนึ่งครับ

Comment (0)
  รูปที่ 18
ชื่อรูป : ปลัดขิกไม้กัลปังหาที่เอาแขนงเล็กๆมาทำครับ
คำอธิบายรูป :ปลัดขิกไม้กัลปังหาที่เอาแขนงเล็กๆมาทำครับเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ๔มิลฯเองแถมปลัดขึกแบบนี้สาวๆที่ชอบเครื่องรางชอบมากๆเพราะเอาไปห้อยกับพวกกุญแจสวยมาก...สวยจนผมโดนหักคอจดเกือบหมด(เหลือ๑อันเอง)

Comment (0)
  รูปที่ 19
ชื่อรูป : ปลัดขิกไม้???(ผมลืมไปแล้วว่าไม้อะไร)ตอกโค๊ต\"มะ,อะ,อุ\"ยุกแรกๆ(น่าจะก่อน
คำอธิบายรูป :ปลัดขิกไม้???(ผมลืมไปแล้วว่าไม้อะไร)ตอกโค๊ต\"มะ,อะ,อุ\"ยุกแรกๆ(น่าจะก่อนปี๓๗)

Comment (0)
  รูปที่ 20
ชื่อรูป : ปลัดขิกไม้???(ผมลืมไปแล้วว่าไม้อะไร)ตอกโค๊ต\"มะ,อะ,อุ\"และ\"มิ\"ยุกแรกๆ(น่
คำอธิบายรูป :ปลัดขิกไม้???(ผมลืมไปแล้วว่าไม้อะไร)ตอกโค๊ต\"มะ,อะ,อุ\"และ\"มิ\"ยุกแรกๆ(น่าจะก่อนปี๓๗)

Comment (0)
  รูปที่ 21
ชื่อรูป : ปลัดขิกไม้???(ผมลืมไปแล้วว่าไม้อะไร)ตอกโค๊ต\"ว,1\"ยุกแรกๆ(ปี๓๗)
คำอธิบายรูป :ปลัดขิกไม้???(ผมลืมไปแล้วว่าไม้อะไร)ตอกโค๊ต\"ว,1\"ยุกแรกๆ(ปี๓๗)

Comment (0)
  รูปที่ 22
ชื่อรูป : ปลัดขิกไม้???(ผมลืมไปแล้วว่าไม้อะไร)ตอกโค๊ต\"ว,๑,นะ(หรือเปล่าไม่แน่ใจ)\"
คำอธิบายรูป :ปลัดขิกไม้???(ผมลืมไปแล้วว่าไม้อะไร)ตอกโค๊ต\"ว,๑,นะ(หรือเปล่าไม่แน่ใจ)\"ยุกแรกๆ(ปี๓๗)

Comment (0)
  รูปที่ 23
ชื่อรูป : ปลัดขิกไม้ขนุนออกปี๒๕๔๗แบบนี้ออกมาหลายเนื้อเช่นไม่ซองระอา,ไม่พยุงฯลฯ
คำอธิบายรูป :ปลัดขิกไม้ขนุนออกปี๒๕๔๗แบบนี้ออกมาหลายเนื้อเช่นไม่ซองระอา,ไม่พยุงฯลฯแต่ปล่อยไปหมดเหลือไม่ขนุนไว้เท่านั้นเอง

Comment (0)

 

Pantown.com ใช้คุกกี้ (cookies) หรือไฟล์ข้อมูลขนาดเล็กเพื่อจดจำการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา จดจำความชอบและความสนใจเพื่อการแสดงผลให้สอดคล้องกับความชอบและความสนใจของผู้เข้าใช้งาน เพื่อเร่งความเร็วในการแสดงผลของข้อมูล เพื่อวิเคราะห์และนำเสนอโฆษณา รวมถึงเพื่อความสะดวกในการให้บริการต่างๆในเว็บไซต์ของเรา โดยคุกกี้นี้จะถูกดาวน์โหลดเก็บไว้ในอุปกรณ์ของผู้เข้าใช้งานเพื่อระบุอุปกรณ์การใช้งานของผู้เข้าใช้ แต่จะไม่ระบุตัวบุคคลผู้เข้าใช้งาน ทั้งนี้การวิเคราะห์อาจทำโดยบุคคลอื่นที่ให้บริการหรือได้ รับมอบหมายให้กระทำการแทนในนามของ Pantown.com เช่น Google Analytics เป็นต้น