.pantown.com :
[ลูกบ้านSignIn][เจ้าบ้านSignIn]

<center><b>หลวงปู่ทิม(ปลุกเสกให้วัดอื่น)</b>

หลวงปู่ทิม(ปลุกเสกให้วัดอื่น)
  รูปที่ 1
ชื่อรูป : เหรียญลป.ทิม ออกวัดยายร้า(วัดสุวรรณรังสรรค์)
คำอธิบายรูป :เหรียญลป.ทิม ออกวัดยายร้า(วัดสุวรรณรังสรรค์)ปี๒๕๑๖มีเกจิร่วมปลุกเสกหลายรูปครับเช่น
๑.ลป.ทิม
๒.ลพ.ชื่น
๓.ลพ.หอม
Comment (3)
  รูปที่ 2
ชื่อรูป : ปิดตาวัดเนินกระปรอก ลป.ทิมปลุกเสก
คำอธิบายรูป :ปิดตาวัดเนินฯน่าเก็บบูชามากครับ,ประสบการณ์มากและมีพระเกจิหลายองค์ร่วมปลุกเสกครับเช่น
๑.ลป.ทิม วัดละหารไร่
๒.ลพ.ชื่น วัดมาบข่า
๓.ลพ.หอม วัดชากหมากฯ ระยอง
๔.ลพ.สมพงษ์ วัดซากลูกหญ้า ระยอง
และอีกหลายรูปครับ...ทั้งจากเมืองระยองและนอกเมืองระยองครับเช่นจากอยุธยาก็ ลพ. นอ วัดกลางท่าเรือครับ
Comment (4)
  รูปที่ 3
ชื่อรูป : ปิดตาวัดเนินกระปรอก ลป.ทิมปลุกเสก
คำอธิบายรูป :ปิดตาวัดเนินฯน่าเก็บบูชามากครับ,ประสบการณ์มากและมีพระเกจิหลายองค์ร่วมปลุกเสกครับเช่น
๑.ลป.ทิม วัดละหารไร่
๒.ลพ.ชื่น วัดมาบข่า
๓.ลพ.หอม วัดชากหมากฯ ระยอง
๔.ลพ.สมพงษ์ วัดซากลูกหญ้า ระยอง
และอีกหลายรูปครับ...ทั้งจากเมืองระยองและนอกเมืองระยองครับเช่นจากอยุธยาก็ ลพ. นอ วัดกลางท่าเรือครับ
Comment (3)
  รูปที่ 4
ชื่อรูป : เหรียญกลมวัดเนินฯ
คำอธิบายรูป :เหรียญกลมวัดเนินฯ
มีพระเกจิหลายองค์ร่วมปลุกเสกครับเช่น
๑.ลป.ทิม วัดละหารไร่
๒.ลพ.ชื่น วัดมาบข่า
๓.ลพ.หอม วัดชากหมากฯ ระยอง
๔.ลพ.สมพงษ์ วัดซากลูกหญ้า ระยอง
และอีกหลายรูปครับ...ทั้งจากเมืองระยองและนอกเมืองระยองครับเช่นจากอยุธยาก็ ลพ. นอ วัดกลางท่าเรือครับ
Comment (3)
  รูปที่ 5
ชื่อรูป : ปิดตาวัดเนินกระปรอก ลป.ทิมปลุกเสก
คำอธิบายรูป :ปิดตาวัดเนินฯน่าเก็บบูชามากครับ,ประสบการณ์มากและมีพระเกจิหลายองค์ร่วมปลุกเสกครับเช่น
๑.ลป.ทิม วัดละหารไร่
๒.ลพ.ชื่น วัดมาบข่า
๓.ลพ.หอม วัดชากหมากฯ ระยอง
๔.ลพ.สมพงษ์ วัดซากลูกหญ้า ระยอง
และอีกหลายรูปครับ...ทั้งจากเมืองระยองและนอกเมืองระยองครับเช่นจากอยุธยาก็ ลพ. นอ วัดกลางท่าเรือครับ
Comment (0)
  รูปที่ 6
ชื่อรูป : เหรียญลป.สิม ลป.ทิมปลุกเสก
คำอธิบายรูป :เหรียญลป.สิมลป.ทิมปลุกเสก
ลป.สิมอัธิฐานจิต
สร้างปี๒๕๑๘
Comment (0)
  รูปที่ 7
ชื่อรูป : กริ่ง วัดไผ่ล้อมระยอง
คำอธิบายรูป :กริ่ง วัดไผ่ล้อมระยอง
Comment (0)
  รูปที่ 8
ชื่อรูป : เหรียญพระพุทธชินราช วัดหนองกระบอก
คำอธิบายรูป :เหรียญพระพุทธชินราช วัดหนองกระบอก ระยองปี๒๕๐๗

ลป.ทิมร่วมปลุกเสก
Comment (0)
  รูปที่ 9
ชื่อรูป : กริ่งอังคีรสพิมพ์เล็ก
คำอธิบายรูป :กริ่งอังคีรสพิมพ์เล็ก
ปี๒๕๐๘
Comment (0)
  รูปที่ 10
ชื่อรูป : เหรียญกลมวัดเนินฯ
คำอธิบายรูป :เหรียญกลมวัดเนินฯน่าเก็บบูชามากครับ,ประสบการณ์มากและมีพระเกจิหลายองค์ร่วมปลุกเสกครับเช่น
๑.ลป.ทิม วัดละหารไร่
๒.ลพ.ชื่น วัดมาบข่า
๓.ลพ.หอม วัดชากหมากฯ ระยอง
๔.ลพ.สมพงษ์ วัดซากลูกหญ้า ระยอง
และอีกหลายรูปครับ...ทั้งจากเมืองระยองและนอกเมืองระยองครับเช่นจากอยุธยาก็ ลพ. นอ วัดกลางท่าเรือครับ
Comment (0)
  รูปที่ 11
ชื่อรูป : ปิดตา วัดกุฏโง้งลป.ทิมปลุกเสก
คำอธิบายรูป :ปิดตา วัดกุฏโง้งลป.ทิมปลุกเสกครับ(ปลุกเสกปี๒๕๑๗ถึง๒๕๑๘)
Comment (2)
  รูปที่ 12
ชื่อรูป : เหรียญกรมหลวงชุมพรฯปากน้ำประแสร์
คำอธิบายรูป :เหรียญกรมหลวงชุมพรฯปากน้ำประแสร์ปี๒๕๑๒ ลป.ทิมร่วมปลุกเสก
Comment (0)
  รูปที่ 13
ชื่อรูป : หลวงพ่อนิมิตร วัดหนองสะพาน
คำอธิบายรูป :หลวงพ่อนิมิตร วัดหนองสะพาน
ลป.ทิมปลุกเสก(ปี๒๕๑๘)
Comment (0)
  รูปที่ 14
ชื่อรูป : สมเด็จวัดหนองสะพาน
คำอธิบายรูป :สมเด็จวัดหนองสะพาน ลป.ทิมปลุกเสกปี๒๕๑๘
Comment (0)
  รูปที่ 15
ชื่อรูป : ปิดตาลายกนกหลังยันต์ห้าออกวัดบ่อวิน
คำอธิบายรูป :ปิดตาลายกนกหลังยันต์ห้าออกวัดบ่อวิน
Comment (0)
  รูปที่ 16
ชื่อรูป : เหรียญพระพุทธชินราชปี๒๕๑๕กระไหล่ทองลป.ทิมปลุกเสกครับ
คำอธิบายรูป :งานฝังลูกนิมิตรครับ
เกจิที่มาร่วมปลุกเสกมีดังนี้ครับ
๑.ลป.ทิม วัดละหารไร่ ระยอง
๒.ลพ.ชื่น วัดมาบข่า ระยอง
๓.ลพ.หอม วัดชากหมากฯ ระยอง
๔ลพ.รวย วัดท่าเรือ ระยอง
๕.พระวินัยการกวี วัดลุ่มระยอง
๖.พระอมรเวทีเจ้าคณะจังหวัดระยอง
๗.ลพ.สน วัดตะเคียนทอง ระยอง
๘.ลพ.เว่ง วัดป่ากร่ำ ระยอง
๙.ลพ.หนองสระ ระยอง
๑๐.ลพ.อภิชาติ วัดยายร้า ระยอง
๑๑.ลพ.โต่ง วัดเภตราสุขารมย์ ระยอง
๑๒.ลพ.นอ วัดกลางท่าเรือ อยุธยา
๑๓.ลพ.วงษ์ วัดปริวาส ธนบุรี
๑๔.ลพ.คง วัดวังสัปรส จันทบุรี
๑๕.ลพ.สวน วัดบางกระดาน ตราด
๑๖.ลพ.กี่วัดแหลมมะขาม ตราด
(อ้างอิงจากหนังสือ อนุสรณ์งานฝังลูกนิมิตรวัดชากลูกหญ้า)
Comment (0)
  รูปที่ 17
ชื่อรูป : สมเด็จปรกโพธิ์พิมพ์พิเศษวัดไผ่ล้อม ระยอง
คำอธิบายรูป :พระชุดนี้วัดไผ่ล้อมชุดนี้มีผงพุทธคุณต่างๆของเกจิอาจารย์มากมายเช่น
ผงของลพ.วงศ์,สีผึ้งลพ.ทาบเป็นต้นมีพีธีพุทธาภิเษกวันที่ ๑๑ เม.ย. ๒๕๑๓ตรงกับวันเสาร์ขึ้น๕ค่ำเดือน๕(เสาร์๕)มีเกจิอาจารย์ดังนี้ครับ
๑.ลป.ทิม เป็นประธานจุดเทียนชัย
๒.ลพ.คง วัดวังสรรพรส
๓.ลพ.ลัด วัดหนองกระบอก
๔.ลพ.รวย วัดท่าเรือ
๕.ลพ.ชื่น วัดมาบข่า
๖.ลพ.ตุง วัดเพ
๗.พระสมุห์ วัดไผ่ล้อม
๘.ลพ.สละ วัดประดู่ทรงธรรม
๙.ลพ.สมชาย วัดแม่นางปลื้ม
Comment (2)
  รูปที่ 18
ชื่อรูป : พิมพ์ซุ่มกอเนื้อผงธูป วัดไผ่ล้อม ระยอง
คำอธิบายรูป :พิมพ์ซุ่มกอเนื้อผงธูป วัดไผ่ล้อม ระยอง
Comment (0)
  รูปที่ 19
ชื่อรูป : เหรียญรุ่นแรกลพ.จันทร์ วัดตะพงนอก
คำอธิบายรูป :เหรียญรุ่นแรกลพ.จันทร์ วัดตะพงนอก ระยอง ออกปี๒๕๑๑ครับมีเกจิหลายรูปร่วมปลุกเศกครับ
๑.ลพ.ทาบ วัดกระบบกขึ้นผึ้ง
๒.ลป.ทิม วัดละหารไร่
๓.เจ้าคุณวรพรต วัดป่าชลบุรี
๔.ลพ.ผ่อง วัดสามปลื้ม
๕.ลพ.จันทร์ วัดตะพงนอก

หมายเหตุ...เหรียญที่มีกลากนั้นลป.ทิมไม่ได้ปลุกเสกน่ะครับ(ลพ.จันทร์ปลุกเสกเดี๋ยว๑พรรษา)
Comment (2)
  รูปที่ 20
ชื่อรูป : เหรียญลป.ทิม ออกวัดแม่น้ำคู้เก่า
คำอธิบายรูป :เหรียญลป.ทิม ออกวัดแม่น้ำคู้เก่าปี๒๕๑๘
Comment (2)

 

Pantown.com ใช้คุกกี้ (cookies) หรือไฟล์ข้อมูลขนาดเล็กเพื่อจดจำการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา จดจำความชอบและความสนใจเพื่อการแสดงผลให้สอดคล้องกับความชอบและความสนใจของผู้เข้าใช้งาน เพื่อเร่งความเร็วในการแสดงผลของข้อมูล เพื่อวิเคราะห์และนำเสนอโฆษณา รวมถึงเพื่อความสะดวกในการให้บริการต่างๆในเว็บไซต์ของเรา โดยคุกกี้นี้จะถูกดาวน์โหลดเก็บไว้ในอุปกรณ์ของผู้เข้าใช้งานเพื่อระบุอุปกรณ์การใช้งานของผู้เข้าใช้ แต่จะไม่ระบุตัวบุคคลผู้เข้าใช้งาน ทั้งนี้การวิเคราะห์อาจทำโดยบุคคลอื่นที่ให้บริการหรือได้ รับมอบหมายให้กระทำการแทนในนามของ Pantown.com เช่น Google Analytics เป็นต้น