.pantown.com :
[ลูกบ้านSignIn][เจ้าบ้านSignIn]

<center><b>พระเกจิเมืองเหนือ</b>

พระเกจิเมืองเหนือ
  รูปที่ 1
ชื่อรูป : พระบูชา๕นิ้วลพ.ขาว วัดบ้านซ่าน สุโขทัย
คำอธิบายรูป :พระบูชา๕นิ้วลพ.ขาว วัดบ้านซ่าน สุโขทัย
Comment (0)
  รูปที่ 2
ชื่อรูป : พระบูชาลพ.เงิน วัดบางคลาน
คำอธิบายรูป :พระบูชาลพ.เงิน วัดบางคลาน
หน้าตักประมาณ๓นิ้วออกปี๓๐กว่าๆครับ
Comment (0)
  รูปที่ 3
ชื่อรูป : เหรียญเงินรุ่นแรกลพ.ทองดำ วัดท่าทอง
คำอธิบายรูป :เหรียญเงินรุ่นแรกลพ.ทองดำ วัดท่าทอง

รุ่นนี้จัดสร้างเมื่อปี๒๕๒๙ครับ
Comment (0)
  รูปที่ 4
ชื่อรูป : เหรียญทองแดงรุ่นแรกลพ.ทองดำ วัดท่าทอง
คำอธิบายรูป :เหรียญทองแดงรุ่นแรกลพ.ทองดำ วัดท่าทอง

รุ่นนี้จัดสร้างปี๒๕๒๙ครับ
Comment (0)
  รูปที่ 5
ชื่อรูป : เหรียญทองแดงรุ่นแรกลพ.ทองดำ วัดท่าทอง
คำอธิบายรูป :เหรียญทองแดงรุ่นแรกลพ.ทองดำ วัดท่าทอง

รุ่นนี้จัดสร้างปี๒๕๒๙ครับ
Comment (0)
  รูปที่ 6
ชื่อรูป : นางพญายุคต้นๆลพ.ทองดำ วัดท่าทอง
คำอธิบายรูป :นางพญายุคต้นๆลพ.ทองดำ วัดท่าทอง
Comment (0)
  รูปที่ 7
ชื่อรูป : เหรียญรุ่นแรกลพ.แดง วัดห้วยฉลองราษฎร์
คำอธิบายรูป :เหรียญรุ่นแรกลพ.แดง วัดห้วยฉลองราษฎร์
Comment (0)
  รูปที่ 8
ชื่อรูป : เหรียญรุ่นแรกลพ.แดง วัดห้วยฉลองราษฎร์
คำอธิบายรูป :เหรียญรุ่นแรกลพ.แดง วัดห้วยฉลองราษฎร์
Comment (0)
  รูปที่ 9
ชื่อรูป : กริ่งนเรศวรพิมพ์พระพุทธปี๒๕๐๗
คำอธิบายรูป :กริ่งนเรศวรพิมพ์พระพุทธปี๒๕๐๗
Comment (0)
  รูปที่ 10
ชื่อรูป : เหรียญพระนเรศวรประกาสอิสรภาพปี๒๕๐๗
คำอธิบายรูป :เหรียญพระนเรศวรประกาสอิสรภาพปี๒๕๐๗

พิษณุโลก
Comment (0)
  รูปที่ 11
ชื่อรูป : เหรียญชินราชมหาราชา
คำอธิบายรูป :เหรียญชินราชมหาราชา หรือเหรียญมั่นในธรรม พิธีจักรพรรคิ์ 2515 วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ พิษณุโลก เนื้อทองแดง

คุณนพดลเอื้อเฟื้อภาพครับ
Comment (0)
  รูปที่ 12
ชื่อรูป : พระบูชาพระยาพิชัยดาบหักปี๒๕๑๓
คำอธิบายรูป :พระบูชาพระยาพิชัยดาบหักปี๒๕๑๓
ลพ.ทองดำร่วมปลุกเสก
Comment (0)
  รูปที่ 13
ชื่อรูป : เหรียญแสตมป์๑๐๐ปีโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คำอธิบายรูป :เหรียญแสตมป์๑๐๐ปีโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
Comment (0)
  รูปที่ 14
ชื่อรูป : ปรกมะขามรุ่นแรก ลป.รอด วัดสันติกาวาส
คำอธิบายรูป :ปรกมะขามรุ่นแรก ลป.รอด วัดสันติกาวาส พิษณุโลก
Comment (0)

 

Pantown.com ใช้คุกกี้ (cookies) หรือไฟล์ข้อมูลขนาดเล็กเพื่อจดจำการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา จดจำความชอบและความสนใจเพื่อการแสดงผลให้สอดคล้องกับความชอบและความสนใจของผู้เข้าใช้งาน เพื่อเร่งความเร็วในการแสดงผลของข้อมูล เพื่อวิเคราะห์และนำเสนอโฆษณา รวมถึงเพื่อความสะดวกในการให้บริการต่างๆในเว็บไซต์ของเรา โดยคุกกี้นี้จะถูกดาวน์โหลดเก็บไว้ในอุปกรณ์ของผู้เข้าใช้งานเพื่อระบุอุปกรณ์การใช้งานของผู้เข้าใช้ แต่จะไม่ระบุตัวบุคคลผู้เข้าใช้งาน ทั้งนี้การวิเคราะห์อาจทำโดยบุคคลอื่นที่ให้บริการหรือได้ รับมอบหมายให้กระทำการแทนในนามของ Pantown.com เช่น Google Analytics เป็นต้น