.pantown.com :
[ลูกบ้านSignIn][เจ้าบ้านSignIn]

<center><b>พระสายใต้และอีสาน</b>

พระสายใต้และอีสาน
  รูปที่ 1
ชื่อรูป : ลมเด็จปรกโพธิ์รุ่นแรกลป.ขาว อนาลโย
คำอธิบายรูป :ลมเด็จปรกโพธิ์รุ่นแรกลป.ขาว อนาลโย
Comment (0)
  รูปที่ 2
ชื่อรูป : พระผงหยดน้ำรูปเหมือนลป.เหรียญ
คำอธิบายรูป :พระผงหยดน้ำรูปเหมือนลป.เหรียญ
วัดอรัญบรรพต หนองคาย
Comment (0)
  รูปที่ 3
ชื่อรูป : เหรียญลป.มั่น
คำอธิบายรูป :เหรียญลป.มั่น ออกวัดป่าสารวัน
นครราชสีมาปี๒๕๓๗
Comment (0)
  รูปที่ 4
ชื่อรูป : เหรียญลป.สอหลังหลวงพ่อเจ็ดกษัตย์
คำอธิบายรูป :เหรียญลป.สอหลังหลวงพ่อเจ็ดกษัตย์
Comment (0)
  รูปที่ 5
ชื่อรูป : ปิดตา ลพ.ดำ วัดใหม่นภาราม
คำอธิบายรูป :ปิดตา ลพ.ดำ วัดใหม่นภาราม
Comment (0)
  รูปที่ 6
ชื่อรูป : เหรียญพระพุทธสิหิงปี๒๕๑๗
คำอธิบายรูป :เหรียญพระพุทธสิหิงปี๒๕๑๗
Comment (0)