industrialsupply.pantown.com : Pipe-Fitting-Flange-valve
[ลูกบ้านSignIn][เจ้าบ้านSignIn]

<center><b>ซ่อมและบริการ</b>

ซ่อมและบริการ
  รูปที่ 1
ชื่อรูป : งานบริการเกี่ยวกับบอยเลอร์
คำอธิบายรูป :บริการให้คำปรึกษาการเลือกขนาด,การติดตั้ง,การใช้งาน,การซ่อมและบำรุงรักษาเครื่อง 24 ชั่วโมงที่เบอร์ 0-1913-5251หรือE-mail: burnerandboiler@thaimail.com
Comment (0)
  รูปที่ 2
ชื่อรูป : งานบริการซ่อมบอยเลอร์
คำอธิบายรูป :บริการล้างตะกรัน,แยงเขม่าและออกเอกสารรับรองความปลอดภัยประจำปีโดยวิศวกร ที่ Call center 0-1913-5251/ E-mail: burnerandboiler@thaimail.com
Comment (2)
  รูปที่ 3
ชื่อรูป : งานบริการเครื่องพ่นไฟ(Burner)
คำอธิบายรูป :งานซ่อม,ปรับตั้ง,ดัดแปลง,เปลี่ยนเชื้อเพลิงของเครื่องพ่นไฟพร้อมอะไหล่และปรึกษา 24 ชั่วโมงที่บริการให้คำปรึกษาการเลือกขนาด,การติดตั้ง,การใช้งาน,การซ่อมและบำรุงรักษาเครื่อง 24 ชั่วโมงที่เบอร์ 0-1913-5251หรือE-mail: burnerandboiler@thaimail.com
Comment (2)