TRTNVIR.pantown.com : รสพรรท

ความมุ่งมั่น
ประวัติและจุดเริ่มต้นชมรม
Board of Club
Neuroradiology
Vascular IR
non IR
IR TECH
IR NURSE
talk, read and write
online article
ภาพกิจกรรมชมรม
[527]<center><b>ภาพกิจกรรมชมรม</b>

ภาพกิจกรรมชมรม
  รูปที่ 1
ชื่อรูป : IR unit
คำอธิบายรูป :
Comment (0)
  รูปที่ 2
ชื่อรูป : APCCVIR 2006
คำอธิบายรูป :meeting seal
Comment (0)
  รูปที่ 3
ชื่อรูป : APCCVIR 2006
คำอธิบายรูป :at party
Comment (0)
  รูปที่ 4
ชื่อรูป : APCCVIR 2006
คำอธิบายรูป :at party
Comment (0)
  รูปที่ 5
ชื่อรูป : APCCVIR 2006
คำอธิบายรูป :at meeting
Comment (0)
  รูปที่ 6
ชื่อรูป : APCCVIR 2006
คำอธิบายรูป :club member at meeting
Comment (0)
  รูปที่ 7
ชื่อรูป : total vessels
คำอธิบายรูป :
Comment (0)
  รูปที่ 8
ชื่อรูป : total vessels1
คำอธิบายรูป :
Comment (0)
  รูปที่ 9
ชื่อรูป : brain vessels
คำอธิบายรูป :
Comment (0)
  รูปที่ 10
ชื่อรูป : cerebrovascular
คำอธิบายรูป :
Comment (0)
  รูปที่ 11
ชื่อรูป : inside artery
คำอธิบายรูป :
Comment (0)
  รูปที่ 12
ชื่อรูป : icon of IR tech
คำอธิบายรูป :
Comment (0)
  รูปที่ 13
ชื่อรูป : model of IR Nurse
คำอธิบายรูป :
Comment (0)
  รูปที่ 14
ชื่อรูป : model of 4vv
คำอธิบายรูป :
Comment (0)
  รูปที่ 15
ชื่อรูป :
คำอธิบายรูป :
Comment (0)
  รูปที่ 16
ชื่อรูป :
คำอธิบายรูป :
Comment (0)
  รูปที่ 17
ชื่อรูป :
คำอธิบายรูป :
Comment (0)
  รูปที่ 18
ชื่อรูป :
คำอธิบายรูป :
Comment (0)

 
Pantown.com ใช้คุกกี้ (cookies) หรือไฟล์ข้อมูลขนาดเล็กเพื่อจดจำการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา จดจำความชอบและความสนใจเพื่อการแสดงผลให้สอดคล้องกับความชอบและความสนใจของผู้เข้าใช้งาน เพื่อเร่งความเร็วในการแสดงผลของข้อมูล เพื่อวิเคราะห์และนำเสนอโฆษณา รวมถึงเพื่อความสะดวกในการให้บริการต่างๆในเว็บไซต์ของเรา โดยคุกกี้นี้จะถูกดาวน์โหลดเก็บไว้ในอุปกรณ์ของผู้เข้าใช้งานเพื่อระบุอุปกรณ์การใช้งานของผู้เข้าใช้ แต่จะไม่ระบุตัวบุคคลผู้เข้าใช้งาน ทั้งนี้การวิเคราะห์อาจทำโดยบุคคลอื่นที่ให้บริการหรือได้ รับมอบหมายให้กระทำการแทนในนามของ Pantown.com เช่น Google Analytics เป็นต้น