phraongai.pantown.com : เพรางาย
[ลูกบ้านSignIn][เจ้าบ้านSignIn]

<center><b>แมวไทยในปัจจุบัน</b>

แมวไทยในปัจจุบัน
  รูปที่ 1
ชื่อรูป : แมวสีขาวดำ 1
คำอธิบายรูป :นายแบบ : บุญก้อง
สถานที่: ถนนคอนกรีตหน้าบ้านตรงทางขึ้น

แมวสีขาวดำ หมายถึง แมวที่มีสีขาวเป็นสีพื้น และมีสีดำแทรกเป็นลายหรือจุดแต้ม โดยทั่วไปมักจะท้องขาว ขาขาว และใบหน้าส่วนล่างเป็นสีขาว
Comment (0)
  รูปที่ 2
ชื่อรูป : แมวขาวลายกระรอก
คำอธิบายรูป :นายแบบ : บุญก่อ
สถานที่ : ลานหน้าประตูบ้าน

แมวขาวลายกระรอก หมายถึง แมวที่มีสีขาวเป็นสีพื้น แล้วมีลายแต้มเป็นสีน้ำตาลเหลือบดำเหมือนลายบนตัวกระรอก

สีขาวเป็นสีพื้นคือลักษณะที่มีสีขาวเยอะกว่าสีลายกระรอก โดยมากมักจะท้องขาว อกขาว เท้าขาว และใบหน้าด้านล่างขาว

ลายกระรอกที่แต้มจะมีสีเข้มจางแตกต่างกันไป
Comment (0)
  รูปที่ 3
ชื่อรูป : แมวลายกระรอก หรือ ลายเสือปลา 1
คำอธิบายรูป :นางแบบ: บุญเกี่ยว
สถานที่ : ข้างแปลงกระถินหน้าบ้าน

แมวลายกระรอก หมายถึง แมวที่มีสีขนเหมือนขนกระรอกทั่วตัว มักจะมีเส้นสีดำพาดขวางลำตัวเหมือนลายเสือ มีขนดำเป็นจุดประบริเวณลำตัว เส้นสีดำพาดแนวตั้งอยู่บนหน้าผาก

ขอบตามักจะมีเส้นดำล้อมดวงตาและลากยาวจากปลายหางตาไป ขนเหนือขอบตามักจะเป็นสีอ่อน

ขนรอบปากมักจะเป็นสีขาว หรือน้ำตาลอ่อน

ขนบนเท้ามักจะเป็นสีน้ำตาลอ่อน แต่อุ้งเท้ามีขนสีดำ

ท้องและอกมักมีขนสีน้ำตาลอ่อน และมีเส้นขนสีดำพาดขวางบ้าง

หางมักจะมีขนสีดำขึ้นสลับกับสีน้ำตาลอ่อนเป็นปล้องๆ ถ้ามีเก้าปล้องจะเป็นที่ชื่นชม
Comment (0)
  รูปที่ 4
ชื่อรูป : แมวดำ 1
คำอธิบายรูป :นายแบบ : บุญแอบ
นางแบบ : บุญเก็บ

แมวดำ หมายถึง แมวที่มีสีดำปลอด อาจจะแตกต่างกันที่ความเข้มของสีขน บางตัวอาจมีขนสีขาวหรือน้ำตาลแทรกบางๆ เป็นเ้ส้นๆ แต่ไม่ปรากฏรวมกันเป็นลายอย่างแมวขาวดำ หรือ ดำขาว

ส่วนใหญ่จะมีตาสีเหลือง หนวดสีดำ อุ้งเท้าดำ
Comment (0)
  รูปที่ 5
ชื่อรูป : แมวสีขาวเหลือง 1
คำอธิบายรูป :นายแบบ- บุญเยือน
สถานที่ - ข้างกระถางมะลิหน้าบ้าน

แมวสีขาวเหลือง หมายถึง แมวที่มีสีขาวเป็นสีพื้น บริเวณท้อง ขา ใบหน้าบริเวณตาถึงปลายคาง

มีสีน้ำตาลอมส้มบริเวณศีรษะ หลัง หางมักจะมีลายเป็นหล้องสีน้ำตาลส้มสลับขาว
Comment (0)

 

Pantown.com ใช้คุกกี้ (cookies) หรือไฟล์ข้อมูลขนาดเล็กเพื่อจดจำการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา จดจำความชอบและความสนใจเพื่อการแสดงผลให้สอดคล้องกับความชอบและความสนใจของผู้เข้าใช้งาน เพื่อเร่งความเร็วในการแสดงผลของข้อมูล เพื่อวิเคราะห์และนำเสนอโฆษณา รวมถึงเพื่อความสะดวกในการให้บริการต่างๆในเว็บไซต์ของเรา โดยคุกกี้นี้จะถูกดาวน์โหลดเก็บไว้ในอุปกรณ์ของผู้เข้าใช้งานเพื่อระบุอุปกรณ์การใช้งานของผู้เข้าใช้ แต่จะไม่ระบุตัวบุคคลผู้เข้าใช้งาน ทั้งนี้การวิเคราะห์อาจทำโดยบุคคลอื่นที่ให้บริการหรือได้ รับมอบหมายให้กระทำการแทนในนามของ Pantown.com เช่น Google Analytics เป็นต้น