islampattana.pantown.com : อิสลามพัฒนา
[ลูกบ้านSignIn][เจ้าบ้านSignIn]
โรงเรียนอิสลามพัฒนา จังหวัดภูเก็ต
สมเด็จพระเทพฯ เสด็จฯเยี่ยม
แก่นแท้ของความสามัคคี
โรคภายในกับยาเสพติด
ลักษณะของผู้นำตามแบบรอซูล
มัสยิดในอดีตกับปัจจุบัน
การมุบัซเซ็ร
มั๊วะยีซาต
นี่คือแนวทางของเรา
หัวใจที่หลงลืมพระเจ้า
แด่เยาวชน
ความรักต่อพระเจ้าคือกุญแจไขปัญหาทั้งมวล
ยืนหยัดความรักซึ่งกันและกัน
หนังสือลำนำนาซีดอิสลาม
ยืนหยัดความรัก
ความยิ่งใหญ่ของการละหมาด
เพื่อเตือนความจำสำหรับลูกๆ ของฉัน
อ้อยที่ที่ไมหวาน
ฝากข่าวประชาสัมพันธ์
ตลาดซื้อขายแลกเปลี่ยน
MAWADDAH
ภาพโรงเรียน
ห้องสนทนา
khutbah idil fitri
อาวุธที่ทรงพลัง
การศึกษาที่ผิดพลาด
มาดูรูปนี้
มูลนิธิเพื่อภราดรภาพ
ซายะ
เอกซ์โปรที่สตูล
ห้องภาพ
[72584]


muslimthairadio

<center><b>ภาพโรงเรียน</b>

ภาพโรงเรียน
  รูปที่ 1
ชื่อรูป : อาคารเรียนหลังใหม่
คำอธิบายรูป :อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก เป็นอาคารปัจจุบัน สร้างขึ้นในเดือนเมษายน ปี 2543 และได้ทำการจดทะเบียนเป็นโรงเรียนเอกชนมาตรา 15(2) สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
Comment (3)
  รูปที่ 2
ชื่อรูป : ภาพหน้าโรงเรียนอีกมุม
คำอธิบายรูป :ร่มรื่นน่าอยู่ สบายใจสบายกาย
Comment (0)