BenPacking.pantown.com : benlogistic รับบรรจุสินค้า
[ลูกบ้านSignIn][เจ้าบ้านSignIn]

<center><b>ตัวอย่างการประกอบชิ้นงาน ขึ้นรูปสินค้า งานหยิบใส่</b>

ตัวอย่างการประกอบชิ้นงาน ขึ้นรูปสินค้า งานหยิบใส่
  รูปที่ 1
ชื่อรูป : งานประกอบชิ้นงาน
คำอธิบายรูป :ขึ้นรูปกล่องและบรรจุสินค้า
Comment (2)
  รูปที่ 2
ชื่อรูป : งานประกอบชิ้นงาน
คำอธิบายรูป :งานหยิบใส่และบรรจุสินค้า
Comment (0)
  รูปที่ 3
ชื่อรูป : งานประกอบชิ้นงาน
คำอธิบายรูป :งานหยิบใส่และบรรจุสินค้า
Comment (0)
  รูปที่ 4
ชื่อรูป : งานประกอบชิ้นงาน
คำอธิบายรูป :ขึ้นรูปกล่องและบรรจุสินค้า
Comment (0)

 

Pantown.com ใช้คุกกี้ (cookies) หรือไฟล์ข้อมูลขนาดเล็กเพื่อจดจำการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา จดจำความชอบและความสนใจเพื่อการแสดงผลให้สอดคล้องกับความชอบและความสนใจของผู้เข้าใช้งาน เพื่อเร่งความเร็วในการแสดงผลของข้อมูล เพื่อวิเคราะห์และนำเสนอโฆษณา รวมถึงเพื่อความสะดวกในการให้บริการต่างๆในเว็บไซต์ของเรา โดยคุกกี้นี้จะถูกดาวน์โหลดเก็บไว้ในอุปกรณ์ของผู้เข้าใช้งานเพื่อระบุอุปกรณ์การใช้งานของผู้เข้าใช้ แต่จะไม่ระบุตัวบุคคลผู้เข้าใช้งาน ทั้งนี้การวิเคราะห์อาจทำโดยบุคคลอื่นที่ให้บริการหรือได้ รับมอบหมายให้กระทำการแทนในนามของ Pantown.com เช่น Google Analytics เป็นต้น