grandma-home.pantown.com : บ้านคุณย่า
[ลูกบ้านSignIn][เจ้าบ้านSignIn]

<center><b>งานคุณย่า</b>

งานคุณย่า
  รูปที่ 1
ชื่อรูป : ป้ายงานแม่คะ
คำอธิบายรูป :กำหนดการ งานคุณแม่
Comment (0)
  รูปที่ 2
ชื่อรูป : ลาแม่คะ
คำอธิบายรูป :ลาแม่คะ
Comment (1)
  รูปที่ 3
ชื่อรูป : แต่งตัวแม่
คำอธิบายรูป :แต่งตัวแม่ครั้งสุดท้าย
Comment (0)
  รูปที่ 4
ชื่อรูป : คืนแรกคะ
คำอธิบายรูป :ดอกไม้ที่แม่ชอบ กุหลาบ....รูปต่อไป เปลี่ยน ตอนคืนที่ 4 คะ....
Comment (0)
  รูปที่ 5
ชื่อรูป : ตั้งศพสวด
คำอธิบายรูป :ตั้งศพสวด 7 คืน (24 - 30 ต.ค.47) ที่วัดอภัยทายาราม (วัดมะกอก)
Comment (0)
  รูปที่ 6
ชื่อรูป : รูปแม่
คำอธิบายรูป :รูปแม่คะ
Comment (0)
  รูปที่ 7
ชื่อรูป : พวงหรีด คารวะ-อาลัย
คำอธิบายรูป :ส่วนหนึ่งของผู้ที่รักแม่ ต้องวางเรียงข้าง แทบไม่มีที่ตั้ง ต้องขอขอบคุณทุกท่าน ที่กรุณา
Comment (0)
  รูปที่ 8
ชื่อรูป : เลี้ยงพระเพล
คำอธิบายรูป :เลี้ยงพระเพล วันเสาร์ที่ 30 ต.ค.47 วันพระราชทานเพลิง
Comment (0)
  รูปที่ 9
ชื่อรูป : ไปกัน
คำอธิบายรูป :พาแม่ไปที่เมรุคะ
Comment (0)
  รูปที่ 10
ชื่อรูป : เวียนเมรุ
คำอธิบายรูป :พาแม่เวียน เมรุ 3 รอบ คะ รอบที่ 1
Comment (0)
  รูปที่ 11
ชื่อรูป : เวียนเมรุ2
คำอธิบายรูป :พาแม่เวียน เมรุ 3 รอบ คะ รอบที่ 2 -3
Comment (0)
  รูปที่ 12
ชื่อรูป : เวียนเมรุ3
คำอธิบายรูป :พาแม่เวียน เมรุ 3 รอบ คะ รอบที่ 3
Comment (0)
  รูปที่ 13
ชื่อรูป : ขึ้นเมรุ
คำอธิบายรูป :หลาน ๆ ช่วยกัน พายายขึ้นเมรุ
Comment (0)
  รูปที่ 14
ชื่อรูป : ย่าอยู่บนเมรุ
คำอธิบายรูป :ย่าขึ้นเมรุ แล้ว
Comment (0)
  รูปที่ 15
ชื่อรูป : หรีดหน้าเมรุ
คำอธิบายรูป :เจ้าหน้าที่ของวัด แต่งเมรุแม่ด้วยหรีดที่ผู้ที่รักแม่นำมาคารวะ เมรุแม่เลยสวยอย่างที่เห็น
Comment (0)
  รูปที่ 16
ชื่อรูป : เมรุแม่
คำอธิบายรูป :เมรุแม่ ดูไกล ๆ
Comment (0)
  รูปที่ 17
ชื่อรูป : ไฟพระราชทาน
คำอธิบายรูป :ทรงพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อม พระราชทานไฟพระราชทาน เป็นกรณีพิเศษ
ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
Comment (0)
  รูปที่ 18
ชื่อรูป : เครื่องพระราชทาน
คำอธิบายรูป :ประธานนำเครื่องพระราชทาน คารวะ ย่า
Comment (0)
  รูปที่ 19
ชื่อรูป : จุดไฟพระราชทาน
คำอธิบายรูป :ประธานจุดไฟพระราชทาน
Comment (0)
  รูปที่ 20
ชื่อรูป : แม่นอนหลับ
คำอธิบายรูป :ดูแม่นอนหลับครั้งสุดท้าย
Comment (2)
  รูปที่ 21
ชื่อรูป : เตรียมเผา
คำอธิบายรูป :เตรียมเผาจริง-
Comment (0)
  รูปที่ 22
ชื่อรูป : เริ่มเผา
คำอธิบายรูป :เผาจริงแล้ว
Comment (0)
  รูปที่ 23
ชื่อรูป : แล้วแม่ก็เปลี่ยนไป
คำอธิบายรูป :วันอาทิตย์ ไปหา แม่ใหม่ แม่ เปลี่ยนไป เหลือแค่นี้
Comment (1)
  รูปที่ 24
ชื่อรูป : ดอกไม้ให้แม่
คำอธิบายรูป :ดอกไม้ให้แม่ หอมชี่นใจ
Comment (0)
  รูปที่ 25
ชื่อรูป : ที่อยู่ใหม่
คำอธิบายรูป :ที่อยู่ใหม่ของแม่
Comment (0)
  รูปที่ 26
ชื่อรูป : อัฐิและอังคารแม่
คำอธิบายรูป :อัฐิและอังคารแม่คะ
ในโกฐิใหญ่อยู่ที่บ้าน โกฐิเล็กไปบ้านพี่สาว
ห่อเล็ก ไปบรรจุที่กำแพงโบสถ์(หลังโบสถ์ ที่วัดอภัยทายาราม) วันอาทิตย์ที่ 14 พ.ย. 47 ไปอยู่กับพ่อ
ส่วนห่อใหญ่เป็นอังคารทั้งหมด ไปลอยที่ปากอ่าว วันเสาร์ที่ 20 พ.ย.47
Comment (0)
  รูปที่ 27
ชื่อรูป : แม่กลับบ้าน
คำอธิบายรูป :แม่กลับบ้านแล้ว
Comment (0)
  รูปที่ 28
ชื่อรูป : พ่อ แม่ ลูก
คำอธิบายรูป :อยู่กันครบ พ่อ แม่ ลูก อีก หน่อย เราจะไปอยู่ด้วย
Comment (0)
  รูปที่ 29
ชื่อรูป : บรรจุอัฐิ
คำอธิบายรูป :พาแม่ไปอยู่ กับพ่อ ที่กำแพงโบสถ์วัดมะกอก คะ
Comment (0)
  รูปที่ 30
ชื่อรูป : แม่พ่อ
คำอธิบายรูป :แม่กับพ่อ อยู่ด้วยกันที่กำแพงโบสถ์
Comment (3)
  รูปที่ 31
ชื่อรูป : นำอังคารแม่ไปลอยคะ
คำอธิบายรูป :20 ต.ค.47 ไปลอยอังคารแม่คะ
Comment (0)
  รูปที่ 32
ชื่อรูป : ขอบคุณ
คำอธิบายรูป :ขอบคุณ สาวๆ พณิชยพระนคร ช่วยงาน
Comment (0)

 

Pantown.com ใช้คุกกี้ (cookies) หรือไฟล์ข้อมูลขนาดเล็กเพื่อจดจำการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา จดจำความชอบและความสนใจเพื่อการแสดงผลให้สอดคล้องกับความชอบและความสนใจของผู้เข้าใช้งาน เพื่อเร่งความเร็วในการแสดงผลของข้อมูล เพื่อวิเคราะห์และนำเสนอโฆษณา รวมถึงเพื่อความสะดวกในการให้บริการต่างๆในเว็บไซต์ของเรา โดยคุกกี้นี้จะถูกดาวน์โหลดเก็บไว้ในอุปกรณ์ของผู้เข้าใช้งานเพื่อระบุอุปกรณ์การใช้งานของผู้เข้าใช้ แต่จะไม่ระบุตัวบุคคลผู้เข้าใช้งาน ทั้งนี้การวิเคราะห์อาจทำโดยบุคคลอื่นที่ให้บริการหรือได้ รับมอบหมายให้กระทำการแทนในนามของ Pantown.com เช่น Google Analytics เป็นต้น