grandma-home.pantown.com : บ้านคุณย่า
[ลูกบ้านSignIn][เจ้าบ้านSignIn]

<center><b>ปฏิบัติธรรม</b>

ปฏิบัติธรรม
  รูปที่ 1
ชื่อรูป : ส.ค.ส.๒๕๕๘
คำอธิบายรูป :ธรรมะคุ้มครองผู้ประพฤติธรรม
มีสติอยู่ทุกขณะจิต
Comment (0)
  รูปที่ 2
ชื่อรูป : ทรงพระเจริญ
คำอธิบายรูป :บารมีพระมากล้น
Comment (0)
  รูปที่ 3
ชื่อรูป : รักษาใจ
คำอธิบายรูป :ปฏิบัติ ๕ ข้อ โดยพระอาจารย์มิตซูโอะ คาเวสโก
๑.ลมหายใจเป็นกัลยาณมิตร
๒.หายใจเข้าลึก ๆ หายใจออกยาว ๆ เพื่อเป็นปฐมพยาบาลทางจิตใจ
๓.เดินมีสติรู้ลมหายใจคู่กับการย่างก้าว
๔.ตื่นรู้ความสุขที่มีอยู่ในใจตน
๕.เริ่มวันใหม่ด้วยใจดี
Comment (0)
  รูปที่ 4
ชื่อรูป : หลวงปู่มั่น
คำอธิบายรูป :
Comment (0)
  รูปที่ 5
ชื่อรูป : ว.วชิรเมธี
คำอธิบายรูป :
Comment (0)
  รูปที่ 6
ชื่อรูป : หลวงพ่อมิซูโอะ คาเวสโก
คำอธิบายรูป :เจ้าอาวาสวัดสุนันทวนาราม จ.กาญจนบุรี
Comment (0)
  รูปที่ 7
ชื่อรูป : พระหยก
คำอธิบายรูป :หน้าธรรมศาลา ที่ปฏิบัติธรรม วัดสุนันทวนาราม จ.กาญจนบุรี
Comment (0)
  รูปที่ 8
ชื่อรูป : โบสถ์
คำอธิบายรูป : วัดสุนันทวนาราม จ.กาญจนบุรี
Comment (0)
  รูปที่ 9
ชื่อรูป : หายใจ
คำอธิบายรูป :ป้ายหน้าธรรมศาลา ที่ปฏิบัติธรรม วัดสุนันทวนาราม จ.กาญจนบุรี
Comment (0)
  รูปที่ 10
ชื่อรูป : สันติ
คำอธิบายรูป :ป้ายหน้าธรรมศาลา ที่ปฏิบัติธรรม วัดสุนันทวนาราม จ.กาญจนบุรี
Comment (0)
  รูปที่ 11
ชื่อรูป : test
คำอธิบายรูป :test
Comment (0)