grandma-home.pantown.com : บ้านคุณย่า
[ลูกบ้านSignIn][เจ้าบ้านSignIn]

<center><b>ต้นไม้ที่บ้าน</b>

ต้นไม้ที่บ้าน
  รูปที่ 1
ชื่อรูป : บัวแฝด
คำอธิบายรูป :แสงแดดดี ช่วงนี้บัวแย่งกันออกดอก
Comment (0)
  รูปที่ 2
ชื่อรูป : ข้าวฟ่าง
คำอธิบายรูป :โปรยให้นกทุวัน ฝนลงพรำ ๆ เธอก็ออกดอก
Comment (0)
  รูปที่ 3
ชื่อรูป : เห็ดนางฟ้า
คำอธิบายรูป :เห็ดนางฟ้าเพาะไว้กับเห็ดขอน เอามาวางทิ้งพร้อมกัน เลยออกดอกมาตาม ๆ กัน
Comment (0)
  รูปที่ 4
ชื่อรูป : เห็ดขอน
คำอธิบายรูป :เพาะในโอ่ง จนคิดว่าหมดแล้ว เอาออกมาจะทิ้ง เจอฝนติด ๆ กัน คุณเธิผลิออกมาอีก
Comment (0)
  รูปที่ 5
ชื่อรูป : มอร์นิ่ง
คำอธิบายรูป :ดอกฟ้าม่วง
Comment (0)
  รูปที่ 6
ชื่อรูป : ดอกแก้ว
คำอธิบายรูป :แกล้งฉีดน้ำฝอย ๆ ให้ ก็ออกดอกพรึบเลย
Comment (0)
  รูปที่ 7
ชื่อรูป : ชวนชม
คำอธิบายรูป :พอใส่ปุ่ยก็ออกดอกเลย
Comment (0)
  รูปที่ 8
ชื่อรูป : แก้วมังกรออกดอก
คำอธิบายรูป :ปลูกมานานหลายปีเพิ่งออกดอกให้เห็น
Comment (0)
  รูปที่ 9
ชื่อรูป : ดอกเล็กๆ
คำอธิบายรูป :ดูให้ชัดอีกที ดอกเป็นตุ่มที่ปลายก้าน
Comment (0)
  รูปที่ 10
ชื่อรูป : ตุ่มเล็ก ๆ
คำอธิบายรูป :รอวันโต
Comment (0)
  รูปที่ 11
ชื่อรูป : อีกมุม
คำอธิบายรูป :ดูให้ชัด ๆ
Comment (0)
  รูปที่ 12
ชื่อรูป : โคม - แก้ว
คำอธิบายรูป :โคมญี่ปุ่น อยู่กับแก้วมังกร
Comment (0)
  รูปที่ 13
ชื่อรูป : พรมโคมญี่ปุ่น
คำอธิบายรูป :โคมญี่ปุ่นไม่ออกดอก แต่แตกพันธุ์มากมายจนกลายเป็นพรม
Comment (0)
  รูปที่ 14
ชื่อรูป : สามยอด
คำอธิบายรูป :ชงโคต้นนี้ แตกยอดเป็นสามยอด
Comment (0)
  รูปที่ 15
ชื่อรูป : โคนสวย
คำอธิบายรูป :ต้นนี้แตกยอดที่โคน
Comment (0)
  รูปที่ 16
ชื่อรูป : นอนมา
คำอธิบายรูป :ต้นนี้คงง่วง เลยเอนนอน
Comment (0)
  รูปที่ 17
ชื่อรูป : ยอดตั้ง
คำอธิบายรูป :ต้นนี้ยอดตั้งตรง
Comment (0)
  รูปที่ 18
ชื่อรูป : ตรงกว่า
คำอธิบายรูป :ต้นนี้ยอดตั้งตรง ที่โคนแตกยอด
Comment (0)
  รูปที่ 19
ชื่อรูป : วันแรก
คำอธิบายรูป :ออกดอกวันแรก ๗ ก.ค.๕๔
Comment (0)
  รูปที่ 20
ชื่อรูป : วันที่สอง
คำอธิบายรูป :๘ ก.ค.๕๔
Comment (0)
  รูปที่ 21
ชื่อรูป : วันที่สอง
คำอธิบายรูป :ภาพรวม
Comment (0)
  รูปที่ 22
ชื่อรูป : วันที่สาม
คำอธิบายรูป :๙ ก.ค.๕๔
Comment (0)
  รูปที่ 23
ชื่อรูป : วันที่สาม
คำอธิบายรูป :มองหลายมุม
Comment (0)
  รูปที่ 24
ชื่อรูป : วันที่ห้า
คำอธิบายรูป :๑๑ ก.ค.๕๔ วันที่สี่ไม่อยู่เลยไม่มีรูป
Comment (0)
  รูปที่ 25
ชื่อรูป : วันที่ห้า
คำอธิบายรูป :ดอกเริ่มโต
Comment (0)
  รูปที่ 26
ชื่อรูป : วันที่หก
คำอธิบายรูป :๑๑ ก.ค.๕๔
Comment (0)
  รูปที่ 27
ชื่อรูป : วันที่หก
คำอธิบายรูป :ดูอีกที
Comment (0)
  รูปที่ 28
ชื่อรูป : วันที่เจ็ด
คำอธิบายรูป :๑๓ ก.ค.๕๔
Comment (0)
  รูปที่ 29
ชื่อรูป : วันที่เจ็ด
คำอธิบายรูป :ให้ดูหลายรูป
Comment (0)
  รูปที่ 30
ชื่อรูป : วันที่แปด
คำอธิบายรูป :๑๔ ก.ค.๕๔
Comment (0)
  รูปที่ 31
ชื่อรูป : วันที่แปด
คำอธิบายรูป :บางมุม
Comment (0)
  รูปที่ 32
ชื่อรูป : วันที่เก้า
คำอธิบายรูป :๑๕ ก.ค.๕๔
Comment (0)
  รูปที่ 33
ชื่อรูป : วันที่เก้า
คำอธิบายรูป :มุมนี้สวย
Comment (0)
  รูปที่ 34
ชื่อรูป : กุหลาบหนู
คำอธิบายรูป :ชมพูบาบแฉ่ง
Comment (0)

 

Pantown.com ใช้คุกกี้ (cookies) หรือไฟล์ข้อมูลขนาดเล็กเพื่อจดจำการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา จดจำความชอบและความสนใจเพื่อการแสดงผลให้สอดคล้องกับความชอบและความสนใจของผู้เข้าใช้งาน เพื่อเร่งความเร็วในการแสดงผลของข้อมูล เพื่อวิเคราะห์และนำเสนอโฆษณา รวมถึงเพื่อความสะดวกในการให้บริการต่างๆในเว็บไซต์ของเรา โดยคุกกี้นี้จะถูกดาวน์โหลดเก็บไว้ในอุปกรณ์ของผู้เข้าใช้งานเพื่อระบุอุปกรณ์การใช้งานของผู้เข้าใช้ แต่จะไม่ระบุตัวบุคคลผู้เข้าใช้งาน ทั้งนี้การวิเคราะห์อาจทำโดยบุคคลอื่นที่ให้บริการหรือได้ รับมอบหมายให้กระทำการแทนในนามของ Pantown.com เช่น Google Analytics เป็นต้น