grandma-home.pantown.com : บ้านคุณย่า
[ลูกบ้านSignIn][เจ้าบ้านSignIn]

<center><b>แก้วมังกร</b>

แก้วมังกร
  รูปที่ 1
ชื่อรูป : เริ่มแล้ว
คำอธิบายรูป :เริ่มตุ่มดอก ๕ มิ.ย.๕๕
Comment (0)
  รูปที่ 2
ชื่อรูป : โตขึ้นนิด
คำอธิบายรูป :๒๒ มิ.ย.๕๕
Comment (0)
  รูปที่ 3
ชื่อรูป : ค่อย ๆ
คำอธิบายรูป :๒๖ มิ.ย.๕๕
Comment (0)
  รูปที่ 4
ชื่อรูป : ยาวขึ้น
คำอธิบายรูป :๒๗ มิ.ย.๕๕
Comment (0)
  รูปที่ 5
ชื่อรูป : สวยขึ้น
คำอธิบายรูป :๓๐ มิ.ย.๕๕
Comment (0)
  รูปที่ 6
ชื่อรูป : เช้าสดใส
คำอธิบายรูป :๓ ก.ค.๕๕
Comment (0)
  รูปที่ 7
ชื่อรูป : ใกล้ความจริง
คำอธิบายรูป :๔ ก.ค.๕๕
Comment (0)
  รูปที่ 8
ชื่อรูป : จะบานแล้ว
คำอธิบายรูป :๔ ก.ค.๕๕ ตอนเย็น
Comment (0)
  รูปที่ 9
ชื่อรูป : บานแล้ว
คำอธิบายรูป :๔ ก.ค.๕๕ ค่ำ
Comment (0)
  รูปที่ 10
ชื่อรูป : อีกมุม
คำอธิบายรูป :๔ ก.ค.๕๕ กลางคืน
Comment (0)
  รูปที่ 11
ชื่อรูป : เช้าวันใหม่ยังบานอยู่
คำอธิบายรูป :๕ ก.ค.๕๕ เช้า
Comment (0)
  รูปที่ 12
ชื่อรูป : บานสวย
คำอธิบายรูป :๕ ก.ค.๕๕ เช้า
Comment (0)
  รูปที่ 13
ชื่อรูป : บานเห็นเกสร
คำอธิบายรูป :๕ ก.ค.๕๕ เช้า
Comment (0)
  รูปที่ 14
ชื่อรูป : อีกมุม
คำอธิบายรูป :๕ ก.ค.๕๕ เช้า
Comment (0)
  รูปที่ 15
ชื่อรูป : เริ่มหุบ
คำอธิบายรูป :๕ ก.ค.๕๕ เช้า
Comment (0)
  รูปที่ 16
ชื่อรูป : หุบแล้ว
คำอธิบายรูป :๕ ก.ค. ๕๕ สิบโมงเช้า
Comment (0)
  รูปที่ 17
ชื่อรูป : อีกมุม
คำอธิบายรูป :๕ ก.ค.๕๕ สิบโมงครึ่ง
Comment (0)
  รูปที่ 18
ชื่อรูป : หลบแดด
คำอธิบายรูป :๕ ก.ค.๕๕ ๑๒.๕๕ น.
Comment (0)
  รูปที่ 19
ชื่อรูป : อีกมุม
คำอธิบายรูป :๕ ก.ค.๕๕ ๑๒.๕๕ น.
Comment (0)
  รูปที่ 20
ชื่อรูป : หุบสวย
คำอธิบายรูป :๕ ก.ค.๕๕ ๑๒.๕๕ น.1
Comment (0)
  รูปที่ 21
ชื่อรูป : มองจากด้านล่าง
คำอธิบายรูป :๕ ก.ค.๕๕ เย็น
Comment (0)
  รูปที่ 22
ชื่อรูป : ดูให้ชัด ๆ
คำอธิบายรูป :๕ ก.ค.๕๕ เย็น
Comment (0)
  รูปที่ 23
ชื่อรูป : เช้าวันรุ่งขึ้นก็ยังหุบ บานแค่ ๑ คืนกับ ครึ่งวัน
คำอธิบายรูป :๖ ก.ค.๕๕
Comment (0)

 

นโยบายคุกกี้
Pantown.com ใช้คุกกี้ (cookies) หรือไฟล์ข้อมูลขนาดเล็กเพื่อจดจำการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา จดจำความชอบและความสนใจเพื่อการแสดงผลให้สอดคล้องกับความชอบและความสนใจของผู้เข้าใช้งาน เพื่อเร่งความเร็วในการแสดงผลของข้อมูล เพื่อวิเคราะห์และนำเสนอโฆษณา รวมถึงเพื่อความสะดวกในการให้บริการต่างๆในเว็บไซต์ของเรา โดยคุกกี้นี้จะถูกดาวน์โหลดเก็บไว้ในอุปกรณ์ของผู้เข้าใช้งานเพื่อระบุอุปกรณ์การใช้งานของผู้เข้าใช้ แต่จะไม่ระบุตัวบุคคลผู้เข้าใช้งาน ทั้งนี้การวิเคราะห์อาจทำโดยบุคคลอื่นที่ให้บริการหรือได้ รับมอบหมายให้กระทำการแทนในนามของ Pantown.com เช่น Google Analytics เป็นต้น