plusideal.pantown.com : คนรักงานพิมพ์ inkjet
[ลูกบ้านSignIn][เจ้าบ้านSignIn]

<center><b>ผลงานที่ผ่านมา</b>

ผลงานที่ผ่านมา
  รูปที่ 1
ชื่อรูป : สูญญากาศ พร้อมไดคัท
คำอธิบายรูป :
Comment (40)
  รูปที่ 2
ชื่อรูป : PVC ขาวพร้อมไดคัท
คำอธิบายรูป :
Comment (0)
  รูปที่ 3
ชื่อรูป : สติ๊กเกอร์ PVC ขาว ฉลากสินค้า
คำอธิบายรูป :
Comment (0)
  รูปที่ 4
ชื่อรูป : งานพิมพ์ สติ๊กเกอร์ ซีทรู
คำอธิบายรูป :
Comment (0)
  รูปที่ 5
ชื่อรูป : สติ๊กเกอร์ขาวมัน
คำอธิบายรูป :
Comment (0)
  รูปที่ 6
ชื่อรูป : สติ๊กเกอร์ใส พร้อมไดคัท (หมึกกันน้ำ)
คำอธิบายรูป :
Comment (0)
  รูปที่ 7
ชื่อรูป : งานพิมพ์กระดาษ photo
คำอธิบายรูป :
Comment (0)
  รูปที่ 8
ชื่อรูป : งานไดคัท โลโก้
คำอธิบายรูป :
Comment (0)
  รูปที่ 9
ชื่อรูป : งานพิมพ์สติ๊กเกอร์ ขาว (กันน้ำ) ไดคัทตามแบบ
คำอธิบายรูป :
Comment (0)
  รูปที่ 10
ชื่อรูป : งานพิมพ์สติ๊กเกอร์ป้ายร้านค้า PVC ขาว
คำอธิบายรูป :
Comment (0)
  รูปที่ 11
ชื่อรูป : สติ๊กเเกอร์ PVC ขาวด้าน พร้อมไดคัท
คำอธิบายรูป :
Comment (0)
  รูปที่ 12
ชื่อรูป : สติ๊กเกอร์ PVC ขาว (กันน้ำ) โลโก้สินค้า
คำอธิบายรูป :
Comment (0)
  รูปที่ 13
ชื่อรูป : งานพิมพ์สติ๊กเกอร์ ขาว ไดคัทตามแบบต่างๆ
คำอธิบายรูป :
Comment (0)
  รูปที่ 14
ชื่อรูป : PVC ขาวพร้อมไดคัท
คำอธิบายรูป :
Comment (0)
  รูปที่ 15
ชื่อรูป : สติ๊กเกอร์ PVC ใส
คำอธิบายรูป :
Comment (0)
  รูปที่ 16
ชื่อรูป : ฉลากสินค้า ขนาดเล็ก
คำอธิบายรูป :
Comment (0)
  รูปที่ 17
ชื่อรูป : ป้ายสินค้า ขนาดเล็ก
คำอธิบายรูป :
Comment (0)
  รูปที่ 18
ชื่อรูป : สติ๊กเกอร ์PVC ขาวมัน ฉลากสินค้า
คำอธิบายรูป :
Comment (0)
  รูปที่ 19
ชื่อรูป : งานพิมพ์สติ๊กเกอร์ใส เครื่องสำอางค์
คำอธิบายรูป :
Comment (0)
  รูปที่ 20
ชื่อรูป : สติ๊กเกอร์ PVC ขาว
คำอธิบายรูป :
Comment (0)
  รูปที่ 21
ชื่อรูป : พิมพ์สติ๊กเกอร์ PVC ขาวพร้อมไดคัท ขนาดใหญ่
คำอธิบายรูป :
Comment (0)
  รูปที่ 22
ชื่อรูป : โลโก้สินค้า
คำอธิบายรูป :
Comment (0)
  รูปที่ 23
ชื่อรูป : งานพิมพ์ป้ายไฟ Backlite film
คำอธิบายรูป :
Comment (0)
  รูปที่ 24
ชื่อรูป : งานพิมพ์สูญญากาศ ขนาด A4
คำอธิบายรูป :
Comment (0)
  รูปที่ 25
ชื่อรูป : สูญญากาศ
คำอธิบายรูป :
Comment (0)
  รูปที่ 26
ชื่อรูป : สูญญากาศ
คำอธิบายรูป :
Comment (0)
  รูปที่ 27
ชื่อรูป : สติ๊กเกอร์ขาว ไดคัทตามทรง
คำอธิบายรูป :
Comment (0)
  รูปที่ 28
ชื่อรูป : งานพิมพ์สติ๊กเกอร์ PVC ขาวมัน พร้อมไดคัท
คำอธิบายรูป :งานพิมพ์สติ๊กเกอร์ PVC ขาว ไดคัทตามทรงของแบบ
Comment (0)
  รูปที่ 29
ชื่อรูป : งานพิมพ์ป้ายหน้าร้าน
คำอธิบายรูป :งานพิมพ์สติ๊กเกอร์ PVC ขนาดใหญ่ สำหรับป้ายหน้าร้าน
Comment (0)
  รูปที่ 30
ชื่อรูป : งานพิมพ์ฉลากเครื่องสำอางค์
คำอธิบายรูป :งานพิมพ์สติ๊กเกอร์ขาว ฉลากเครื่องสำอางค์
Comment (0)
  รูปที่ 31
ชื่อรูป : งานไดคัทสติ๊กเกอร์ ตัวอักษร
คำอธิบายรูป :งานไดคัทสติ๊กเกอร์ PVC สี เป็นตัวอักษร ต่างๆ ตามแบบ
Comment (0)
  รูปที่ 32
ชื่อรูป : งานพิมพ์สติ๊กเกอร์ PVC ขาว ไดคัทตามแบบ
คำอธิบายรูป :งานพิมพ์สติ๊กเกอร์ ขาว ไดคัทตามขอบทรงของแบบต่างๆ
Comment (0)
  รูปที่ 33
ชื่อรูป : งานพิมพ์สติ๊กเกอร์ PVC ใส พร้อมไดคัท
คำอธิบายรูป :งานพิมพ์สติ๊กเกอร์ PVC ใส พร้อมไดคัท ขนาดเล็ก
Comment (0)
  รูปที่ 34
ชื่อรูป : สติ๊กเกอร์ขาว
คำอธิบายรูป :งานพิมพ์สติ๊กเกอร์ PVC ขาว ไดคัทสี่เหลี่ยม
Comment (0)
  รูปที่ 35
ชื่อรูป : สติ๊กเกอร์ขาว ไดคัทตามทรงแบบ
คำอธิบายรูป :งานพิมพ์สติ๊กเกอร์ PVC ขาว ไดคัทตามขอบของงาน
Comment (0)
  รูปที่ 36
ชื่อรูป : งานพิมพ์สติ๊กเกอร์ PVC ขาวไดคัทวงกลม
คำอธิบายรูป :งานพิมพ์สติ๊กเกอร์ ขาว พร้อมไดคัท วงกลม (กันน้ำ)
Comment (0)

 

Pantown.com ใช้คุกกี้ (cookies) หรือไฟล์ข้อมูลขนาดเล็กเพื่อจดจำการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา จดจำความชอบและความสนใจเพื่อการแสดงผลให้สอดคล้องกับความชอบและความสนใจของผู้เข้าใช้งาน เพื่อเร่งความเร็วในการแสดงผลของข้อมูล เพื่อวิเคราะห์และนำเสนอโฆษณา รวมถึงเพื่อความสะดวกในการให้บริการต่างๆในเว็บไซต์ของเรา โดยคุกกี้นี้จะถูกดาวน์โหลดเก็บไว้ในอุปกรณ์ของผู้เข้าใช้งานเพื่อระบุอุปกรณ์การใช้งานของผู้เข้าใช้ แต่จะไม่ระบุตัวบุคคลผู้เข้าใช้งาน ทั้งนี้การวิเคราะห์อาจทำโดยบุคคลอื่นที่ให้บริการหรือได้ รับมอบหมายให้กระทำการแทนในนามของ Pantown.com เช่น Google Analytics เป็นต้น