plusideal.pantown.com : คนรักงานพิมพ์ inkjet
[ลูกบ้านSignIn][เจ้าบ้านSignIn]

<center><b>ตัวอย่างงาน 12</b>

ตัวอย่างงาน 12
  รูปที่ 1
ชื่อรูป : PVC ขาวพร้อมไดคัท
คำอธิบายรูป :
Comment (0)
  รูปที่ 2
ชื่อรูป : งานไดคัทตัวอักษร
คำอธิบายรูป :
Comment (0)
  รูปที่ 3
ชื่อรูป : ฉลากสินค้า
คำอธิบายรูป :
Comment (0)
  รูปที่ 4
ชื่อรูป : ป้าย
คำอธิบายรูป :
Comment (0)
  รูปที่ 5
ชื่อรูป : ฉลาก สินค้า
คำอธิบายรูป :
Comment (0)
  รูปที่ 6
ชื่อรูป : โลโ้ก้ สินค้า
คำอธิบายรูป :
Comment (0)
  รูปที่ 7
ชื่อรูป : งานพิมพ์สติ๊กเกอร์ พร้อมไดคัท ทรงต่างๆตามแบบ
คำอธิบายรูป :
Comment (0)
  รูปที่ 8
ชื่อรูป : PVC ขาว ฉลากสินค้า
คำอธิบายรูป :
Comment (0)
  รูปที่ 9
ชื่อรูป : ฉลากสินค้า
คำอธิบายรูป :
Comment (0)
  รูปที่ 10
ชื่อรูป : ฉลากเครื่องสำอางค์ งานพิมพ์ละเอียดสูง
คำอธิบายรูป :
Comment (0)
  รูปที่ 11
ชื่อรูป : งานพิมพ์พร้อมไดคัท งานต่างๆ
คำอธิบายรูป :
Comment (0)
  รูปที่ 12
ชื่อรูป : สติ๊กเกอร์ PVC ขาว
คำอธิบายรูป :
Comment (0)
  รูปที่ 13
ชื่อรูป : งานพิมพ์สติ๊กเกอร์ PVC สี ขนาดใหญ่
คำอธิบายรูป :
Comment (0)
  รูปที่ 14
ชื่อรูป : ฉลากสินค้าพร้อมไดคัท ขนาดเล็ก
คำอธิบายรูป :งานพิมพ์สติ๊กเกอร์พร้อมไดคัทวงกลม ขนาดเล็กมาก
Comment (0)

 

Pantown.com ใช้คุกกี้ (cookies) หรือไฟล์ข้อมูลขนาดเล็กเพื่อจดจำการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา จดจำความชอบและความสนใจเพื่อการแสดงผลให้สอดคล้องกับความชอบและความสนใจของผู้เข้าใช้งาน เพื่อเร่งความเร็วในการแสดงผลของข้อมูล เพื่อวิเคราะห์และนำเสนอโฆษณา รวมถึงเพื่อความสะดวกในการให้บริการต่างๆในเว็บไซต์ของเรา โดยคุกกี้นี้จะถูกดาวน์โหลดเก็บไว้ในอุปกรณ์ของผู้เข้าใช้งานเพื่อระบุอุปกรณ์การใช้งานของผู้เข้าใช้ แต่จะไม่ระบุตัวบุคคลผู้เข้าใช้งาน ทั้งนี้การวิเคราะห์อาจทำโดยบุคคลอื่นที่ให้บริการหรือได้ รับมอบหมายให้กระทำการแทนในนามของ Pantown.com เช่น Google Analytics เป็นต้น