mamiepii.pantown.com : ~* Mamie Pii *~
[ลูกบ้านSignIn][เจ้าบ้านSignIn]

<center><b>~ Taste ~</b>

~ Taste ~
  รูปที่ 1
ชื่อรูป : Taro Cake
คำอธิบายรูป :
Comment (0)
  รูปที่ 2
ชื่อรูป : Baby Coconut Pandan Cake
คำอธิบายรูป :
Comment (0)
  รูปที่ 3
ชื่อรูป : Orange Cake
คำอธิบายรูป :
Comment (0)
  รูปที่ 4
ชื่อรูป : Oreo White Chocolate Cake
คำอธิบายรูป :
Comment (0)
  รูปที่ 5
ชื่อรูป : Mocha Chip Cake
คำอธิบายรูป :
Comment (0)
  รูปที่ 6
ชื่อรูป : Double Choco Choco!!
คำอธิบายรูป :
Comment (0)
  รูปที่ 7
ชื่อรูป : Bael Fruit Cake
คำอธิบายรูป :
Comment (0)
  รูปที่ 8
ชื่อรูป : Oreo in Thai Milk Tea Cake
คำอธิบายรูป :
Comment (0)
  รูปที่ 9
ชื่อรูป : Choc Chip Banana Cake
คำอธิบายรูป :
Comment (0)
  รูปที่ 10
ชื่อรูป : Chewy Cookies
คำอธิบายรูป :
Comment (0)

 

Pantown.com ใช้คุกกี้ (cookies) หรือไฟล์ข้อมูลขนาดเล็กเพื่อจดจำการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา จดจำความชอบและความสนใจเพื่อการแสดงผลให้สอดคล้องกับความชอบและความสนใจของผู้เข้าใช้งาน เพื่อเร่งความเร็วในการแสดงผลของข้อมูล เพื่อวิเคราะห์และนำเสนอโฆษณา รวมถึงเพื่อความสะดวกในการให้บริการต่างๆในเว็บไซต์ของเรา โดยคุกกี้นี้จะถูกดาวน์โหลดเก็บไว้ในอุปกรณ์ของผู้เข้าใช้งานเพื่อระบุอุปกรณ์การใช้งานของผู้เข้าใช้ แต่จะไม่ระบุตัวบุคคลผู้เข้าใช้งาน ทั้งนี้การวิเคราะห์อาจทำโดยบุคคลอื่นที่ให้บริการหรือได้ รับมอบหมายให้กระทำการแทนในนามของ Pantown.com เช่น Google Analytics เป็นต้น