enn.pantown.com : Earth Media
[ลูกบ้านSignIn][เจ้าบ้านSignIn]

<center><b>บุคลากรและเจ้าหน้าที่ เอิร์ธมีเดีย</b>

บุคลากรและเจ้าหน้าที่ เอิร์ธมีเดีย
  รูปที่ 1
ชื่อรูป : ชุติกาญจน์ นาเมืองรักษ์ (สาวภูธร)
คำอธิบายรูป :ผู้อำนวยการสถานี
Comment (0)
  รูปที่ 2
ชื่อรูป : โอภาส นาเมืองรักษ์
คำอธิบายรูป :กรรมการบริหารสถานี
Comment (0)
  รูปที่ 3
ชื่อรูป : ปรัตถกร อุปปะ(ดีเจเอิร์ธ)
คำอธิบายรูป :กรรมการบริหารสถานี/ผู้ช่วยเทคนิค
Comment (0)
  รูปที่ 4
ชื่อรูป : ศวรกาญจน์ อุทกโยธะ(หนุ่มชุมชน)
คำอธิบายรูป :ผู้จัดการทั่วไป
Comment (0)
  รูปที่ 5
ชื่อรูป : เทิดธนา ชมสา (ดีเจเอกลักษณ์)
คำอธิบายรูป :ผู้จัดการฝ่ายการตลาด
Comment (0)
  รูปที่ 6
ชื่อรูป : .สมบัติ วงค์พันธ์(ช้าง เมืองสาเกต)
คำอธิบายรูป :ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์
Comment (0)
  รูปที่ 7
ชื่อรูป : ธีระศักดิ์ นาเมืองรักษ์
คำอธิบายรูป :ผู้จัดการฝ่ายเทคนิค
Comment (0)
  รูปที่ 8
ชื่อรูป : วิไล คำมะบุตร (ยายหวด)
คำอธิบายรูป :ผู้จัดการฝ่ายกิจกรรมบันเทิง
Comment (0)
  รูปที่ 9
ชื่อรูป : บ่าววิส วิสนุ อินจันทร์
คำอธิบายรูป :ผู้จัดการฝ่ายขาย
Comment (0)
  รูปที่ 10
ชื่อรูป : ดีเจ พงพนา
คำอธิบายรูป :นักจัดรายการอิสระ
Comment (0)
  รูปที่ 11
ชื่อรูป : ทรภูไพร วันโพนทอง
คำอธิบายรูป :นักจัดรายการอิสระ
Comment (0)
  รูปที่ 12
ชื่อรูป : บ่าวทักกี้
คำอธิบายรูป :เจ้าหน้าที่ มมร.ร้อยเอ็ด ฝ่ายข่าว สาระและความบันเทิง
Comment (0)
  รูปที่ 13
ชื่อรูป : สาววันดี ศรีสยาม
คำอธิบายรูป :ชื่อจริง วันดี แน่นอุดร
นักจัดรายการอิสระ
Comment (0)

 

Pantown.com ใช้คุกกี้ (cookies) หรือไฟล์ข้อมูลขนาดเล็กเพื่อจดจำการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา จดจำความชอบและความสนใจเพื่อการแสดงผลให้สอดคล้องกับความชอบและความสนใจของผู้เข้าใช้งาน เพื่อเร่งความเร็วในการแสดงผลของข้อมูล เพื่อวิเคราะห์และนำเสนอโฆษณา รวมถึงเพื่อความสะดวกในการให้บริการต่างๆในเว็บไซต์ของเรา โดยคุกกี้นี้จะถูกดาวน์โหลดเก็บไว้ในอุปกรณ์ของผู้เข้าใช้งานเพื่อระบุอุปกรณ์การใช้งานของผู้เข้าใช้ แต่จะไม่ระบุตัวบุคคลผู้เข้าใช้งาน ทั้งนี้การวิเคราะห์อาจทำโดยบุคคลอื่นที่ให้บริการหรือได้ รับมอบหมายให้กระทำการแทนในนามของ Pantown.com เช่น Google Analytics เป็นต้น