paknamstamp.pantown.com : ชมรมคนรักแสตมป์เมืองปากน้ำ
[ลูกบ้านSignIn][เจ้าบ้านSignIn]

<center><b>โครงการแสตมป์</b>

โครงการแสตมป์
  รูปที่ 1
ชื่อรูป : 956 มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ ชุดที่ 3
คำอธิบายรูป :ราคาดวงละ 100 บาท (ทองคำดวงเดี่ยว)
วันแรกจำหน่าย 5 ธันวาคม 2554
จำนวนพิมพ์ หนึ่งล้านดวง
Comment (2)
  รูปที่ 2
ชื่อรูป : 955 มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ ชุดที่ 2
คำอธิบายรูป :ราคาชุดละ 35 บาท (ห้าบาทเจ็ดดวง)
วันแรกจำหน่าย 5 ธันวาคม 2554
จำนวนพิมพ์ เจ็ดแสนชุด
Comment (2)
  รูปที่ 3
ชื่อรูป : 940 มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ ชุดที่ 1
คำอธิบายรูป :ราคาชุดละ 35 บาท (ห้าบาทเจ็ดดวง)
วันแรกจำหน่าย 5 ธันวาคม 2554
จำนวนพิมพ์ หนึ่งล้านชุด
Comment (3)
  รูปที่ 4
ชื่อรูป : 956 ชุดพระเบญจภาคีเหรียญคณาจารย์ .
คำอธิบายรูป :ราคาชุดละ 45 บาท (เก้าบาทห้าดวง)
วันแรกจำหน่าย 11 พฤศจิกายน 2554
จำนวนพิมพ์ เจ็ดแสนชุด
Comment (2)
  รูปที่ 5
ชื่อรูป : 955 ประเพณีไทย 2554 ลอยกระทง
คำอธิบายรูป :ราคาชุดละ 12 บาท (สามบาทสี่ดวง)
วันแรกจำหน่าย 10 พฤศจิกายน 2554
จำนวนพิมพ์ เจ็ดแสนชุด
Comment (2)
  รูปที่ 6
ชื่อรูป : 959 ที่ระลึก 111 สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี .
คำอธิบายรูป :ราคาดวงละ 3 บาท (ดวงเดี่ยว)
วันแรกจำหน่าย 21 ตุลาคม 2554
จำนวนพิมพ์ ห้าแสนดวง
Comment (6)
  รูปที่ 7
ชื่อรูป : 953 สัปดาห์สากลแห่งการเขียนจดหมาย 2554 .
คำอธิบายรูป :ราคาชุดละ 12 บาท (สามบาทสี่ดวง)
วันแรกจำหน่าย 4 ตุลาคม 2554
จำนวนพิมพ์ เจ็ดแสนชุด
Comment (2)
  รูปที่ 8
ชื่อรูป : 952 สัตว์ป่า ชุด 7 เสือ
คำอธิบายรูป :ราคาชุดละ 12 บาท (สามบาทสี่ดวง)
วันแรกจำหน่าย 26 กันยายน 2554
จำนวนพิมพ์ เจ็ดแสนชุด
Comment (3)
  รูปที่ 9
ชื่อรูป : 951 พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า 150 ปี ชุดที่ 2.
คำอธิบายรูป :ราคาชุดละ 12 บาท (สามบาทสี่ดวง)
วันแรกจำหน่าย 10 กันยายน 2554
จำนวนพิมพ์ สามแสนชุด
Comment (2)
  รูปที่ 10
ชื่อรูป : 950 สมาคมนักสะสมตราไปรฯ 36 ปี .
คำอธิบายรูป :วันแรกจำหน่าย 9 สิงหาคม 2554
ราคาดวงละ 3 บาท (สามบาทดวงเดี่ยว)
จำนวนพิมพ์ เจ็ดแสนชุด
Comment (2)
  รูปที่ 11
ชื่อรูป : 947 งานแสดง 2554 ลิเกไทย
คำอธิบายรูป :วันแรกจำหน่าย 4 สิงหาคม 2554
ราคาชุดละ 20 บาท (ห้าบาทสี่ดวง)
จำนวนพิมพ์ เจ็ดแสนชุด
Comment (2)
  รูปที่ 12
ชื่อรูป : 946 วันสื่อสารแห่งชาติ 2554 .
คำอธิบายรูป :วันแรกจำหน่าย 4 สิงหาคม 2554
แสตมป์ราคาชุดละ 3 บาท (สามบาทดวงเดี่ยว)
จำนวนพิมพ์ หนึ่งล้านดวง
Comment (2)
  รูปที่ 13
ชื่อรูป : 945 อักษรไทย 2554 วันภาษาไทย
คำอธิบายรูป :ราคาชุดละ 44 บาท (สี่สิบสี่ดวง)
วันแรกจำหน่าย 29 กรกฎาคม 2554
จำนวนพิมพ์ ห้าแสนชุด
Comment (2)
  รูปที่ 14
ชื่อรูป : 944 ตราประจำจังหวัด ชุดที่ 6
คำอธิบายรูป :ราคาชุดละ 30 บาท (สิบดวงคละ)
วันแรกจำหน่าย 20 กรกฎาคม 2554
จำนวนพิมพ์ สามแสนชุด
Comment (2)
  รูปที่ 15
ชื่อรูป : 939 ความสัมพันธ์ไทย-โปรตุเกส 500 ปี .
คำอธิบายรูป :ราคาดวงละ 12 บาท (สามบาทสี่ดวง)
วันแรกจำหน่าย 20 กรกฎาคม 2554
จำนวนพิมพ์ ห้าแสนชุด
Comment (2)
  รูปที่ 16
ชื่อรูป : 943 ลูกเสือไทย 100 ปี .
คำอธิบายรูป :ราคาดวงละ 3 บาท (สามบาทดวงเดี่ยว)
วันแรกจำหน่าย 1 กรกฎาคม 2554
จำนวนพิมพ์ ห้าแสนดวง
Comment (2)
  รูปที่ 17
ชื่อรูป : 942 กรมวิทยาศาสตร์บริการ 120 ปี .
คำอธิบายรูป :ราคาดวงละ 3 บาท (สามบาทดวงเดี่ยว)
วันแรกจำหน่าย 23 มิถุนายน 2554
จำนวนพิมพ์ ห้าแสนดวง
Comment (2)
  รูปที่ 18
ชื่อรูป : 941 งานกล้วยไม้ 2554
คำอธิบายรูป :ราคาชุดละ 12 บาท (สามบาทสี่ดวง)
วันแรกจำหน่าย 2 มิถุนายน 2554
จำนวนพิมพ์ เจ็ดแสนชุด
Comment (2)
  รูปที่ 19
ชื่อรูป : 938 วันวิสาขบูชา 54 พระพุทธเจ้าผจญมาร .
คำอธิบายรูป :ราคาดวงละ 3 บาท (สามบาทดวงเดี่ยว)
วันแรกจำหน่าย 17 พฤษภาคม 2554
จำนวนพิมพ์ เจ็ดแสนดวง
Comment (2)
  รูปที่ 20
ชื่อรูป : 937 ท่านปัญญานันทภิกขุ 100 ปี .
คำอธิบายรูป :ราคาชุดละ 12 บาท (สามบาทสี่ดวง)
วันแรกจำหน่าย 11 พฤษภาคม 2554
จำนวนพิมพ์ ห้าแสนชุด
Comment (2)
  รูปที่ 21
ชื่อรูป : 936 นายปรีดี พนมยงค์ 111 ปี .
คำอธิบายรูป :ราคาชุดละ 6 บาท (สามบาทสองดวง)
วันแรกจำหน่าย 11 พฤษภาคม 2554
จำนวนพิมพ์ ห้าแสนชุด
Comment (2)
  รูปที่ 22
ชื่อรูป : แสตมป์ทั่วไป หนุ่มไปรษณีย์ แบบที่ 5 .
คำอธิบายรูป :ราคาดวงละ 3 บาท (สามบาทดวงเดี่ยว)
วันแรกจำหน่าย 10 พฤษภาคม 2554
จำนวนพิมพ์ - - ดวง
Comment (2)
  รูปที่ 23
ชื่อรูป : 934 ความสัมพันธ์ ไทย-ลาว 60 ปี .
คำอธิบายรูป :ราคาชุดละ 12 บาท (สามบาทสี่ดวง)
วันแรกจำหน่าย 22 เมษายน 2554
จำนวนพิมพ์ ห้าแสนชุด
Comment (2)
  รูปที่ 24
ชื่อรูป : 935 ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช 100 ปี .
คำอธิบายรูป :ราคาชุดละ 12 บาท (สามบาทสี่ดวง)
วันแรกจำหน่าย 20 เมษายน 2554
จำนวนพิมพ์ ห้าแสนชุด
Comment (3)
  รูปที่ 25
ชื่อรูป : 933 มรดก2554 ปราสาทเมืองต่ำ .
คำอธิบายรูป :ราคาชุดละ 12 บาท (สามบาทสี่ดวง)
วันแรกจำหน่าย 2 เมษายน 2554
จำนวนพิมพ์ ห้าแสนชุด
Comment (3)
  รูปที่ 26
ชื่อรูป : 932 พัฒนาเด็กและเยาวชนถิ่นทุรกันดาร .
คำอธิบายรูป :ราคาดวงละ 3 บาท
วันแรกจำหน่าย 2 เมษายน 2554
จำนวนพิมพ์ เจ็ดแสนดวง
Comment (4)
  รูปที่ 27
ชื่อรูป : 931 งานกาชาด 2554 .
คำอธิบายรูป :ราคาดวงละ 3 บาท
วันแรกจำหน่าย 30 มีนาคม 2554
จำนวนพิมพ์ หนึ่งล้านดวง
Comment (2)
  รูปที่ 28
ชื่อรูป : 930 กรมศิลปากร 100 ปี .
คำอธิบายรูป :ราคาดวงละ 3 บาท
วันแรกจำหน่าย 27 มีนาคม 2554
จำนวนพิมพ์ ห้าแสนดวง
Comment (2)
  รูปที่ 29
ชื่อรูป : 929 ตึกยาวสวนกุหลาบ 100 ปี .
คำอธิบายรูป :ราคาดวงละ 3 บาท (สามบาทดวงเดี่ยว)
วันแรกจำหน่าย 8 มีนาคม 2554
จำนวนพิมพ์ ห้าแสนดวง
Comment (3)
  รูปที่ 30
ชื่อรูป : 928 พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย .
คำอธิบายรูป :ราคาดวงละ 3 บาท
วันแรกจำหน่าย 2 มีนาคม 2554
จำนวนพิมพ์ เจ็ดแสนดวง
Comment (6)
  รูปที่ 31
ชื่อรูป : 919 วันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ .
คำอธิบายรูป :ราคาดวงละ 9 บาท (เก้าบาทดวงเดี่ยว)
วันแรกจำหน่าย 17 กุมภาพันธ์ 2554
จำนวนพิมพ์ สองล้านดวง
Comment (2)
  รูปที่ 32
ชื่อรูป : 927 สื่อแห่งความรัก .
คำอธิบายรูป :ราคาชุดละ 10 บาท (ห้าบาทสองดวง)
วันแรกจำหน่าย 7 กุมภาพันธ์ 2554
จำนวนพิมพ์ หนึ่งล้านสองแสนชุด
Comment (2)
  รูปที่ 33
ชื่อรูป : 926 ที่ระลึก 150 ปี ถนนเจริญกรุง .
คำอธิบายรูป :ราคาดวงละ 3 บาท (สามบาทดวงเดี่ยว)
วันแรกจำหน่าย 5 กุมภาพันธ์ 2554
จำนวนพิมพ์ ห้าแสนดวง
Comment (2)
  รูปที่ 34
ชื่อรูป : 925 เทพเจ้าโป๊ยเซียน .
คำอธิบายรูป :ราคาชุดละ 24 บาท (สามบาทแปดดวง)
วันแรกจำหน่าย 1 กุมภาพันธ์ 2554
จำนวนพิมพ์ ห้าแสนชุด
Comment (4)
  รูปที่ 35
ชื่อรูป : 924 พืชผักสวนครัว .
คำอธิบายรูป :ราคาชุดละ 12 บาท (สามบาทสี่ดวง)
วันแรกจำหน่าย 15 มกราคม 2554
จำนวนพิมพ์ เจ็ดแสนชุด
Comment (2)
  รูปที่ 36
ชื่อรูป : 923 วันเด็ก 2554 ขุนช้าง-ขุนแผน
คำอธิบายรูป :ราคาชุดละ 12 บาท (สามบาทสี่ดวง)
วันแรกจำหน่าย 8 มกราคม 2554
จำนวนพิมพ์ เจ็ดแสนชุด
Comment (2)
  รูปที่ 37
ชื่อรูป : 922 นักษัตรประจำปี 2554 ปีเถาะ
คำอธิบายรูป :ราคาดวงละ 3 บาท (สามบาทดวงเดี่ยว)
วันแรกจำหน่าย 1 มกราคม 2554
จำนวนพิมพ์ หนึ่งล้านดวง
Comment (2)
  รูปที่ 38
ชื่อรูป : 918 ปีใหม่ 2554 . พลุไฟ
คำอธิบายรูป :ราคาชุดละ 12 บาท (สามบาทสี่ดวง)
วันแรกจำหน่าย 15 พฤศจิกายน 2553
จำนวนพิมพ์ หนึ่งล้านชุด
Comment (2)
  รูปที่ 39
ชื่อรูป : 917 วชิราวุธวิทยาลัย 100 ปี .
คำอธิบายรูป :ราคาดวงละ 3 บาท (สามบาทดวงเดี่ยว)
วันแรกจำหน่าย 11 พฤศจิกายน 2553
จำนวนพิมพ์ เจ็ดแสนดวง
Comment (3)
  รูปที่ 40
ชื่อรูป : 916 พระจุลจอมเกล้า 100 ปี สวรรคตฯ .
คำอธิบายรูป :ราคาชุดละ 9 บาท (เก้าบาทดวงเดี่ยว)
วันแรกจำหน่าย 15 ตุลาคม 2553
จำนวนพิมพ์ หนึ่งล้านดวง
Comment (4)
  รูปที่ 41
ชื่อรูป : 915 พระโพธิสัตว์กวนอิม (ชุดสอง).
คำอธิบายรูป :ราคาชุดละ 9 บาท (เก้าบาทดวงเดี่ยว)
วันแรกจำหน่าย 10 ตุลาคม 2553
จำนวนพิมพ์ หนึ่งล้านสองแสนดวง
Comment (3)
  รูปที่ 42
ชื่อรูป : 914 กรมบัญชีกลาง 120 ปี .
คำอธิบายรูป :ราคาชุดละ 3 บาท (สามบาทดวงเดี่ยว)
วันแรกจำหน่าย 07 ตุลาคม 2553
จำนวนพิมพ์ เจ็ดแสนดวง
Comment (2)
  รูปที่ 43
ชื่อรูป : 913 สัปดาห์ 2553 ของเล่นสังกะสี .
คำอธิบายรูป :ราคาชุดละ 18 บาท (สามบาทหกดวง)
วันแรกจำหน่าย 05 ตุลาคม 2553
จำนวนพิมพ์ เจ็ดแสนดวง/แบบ
Comment (3)
  รูปที่ 44
ชื่อรูป : 912 วันเยาวชนแห่งชาติ .
คำอธิบายรูป :ราคาชุดละ 3 บาท (สามบาทดวงเดี่ยว)
วันแรกจำหน่าย 20 กันยายน 2553
จำนวนพิมพ์ เจ็ดแสนดวง
Comment (4)
  รูปที่ 45
ชื่อรูป : 911 โรงกษาปณ์ไทย 150 ปี .
คำอธิบายรูป :ราคาชุดละ 10 บาท (ห้าบาทสองดวง)
วันแรกจำหน่าย 17 กันยายน 2553
จำนวนพิมพ์ เจ็ดแสนชุด
Comment (2)
  รูปที่ 46
ชื่อรูป : 910 พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า 150 ปี ชุดที่ 1 .
คำอธิบายรูป :ราคาชุดละ 12 บาท (สามบาทสี่ดวง)
วันแรกจำหน่าย 10 กันยายน 2553
จำนวนพิมพ์ สามแสนดวง/แบบ
Comment (2)
  รูปที่ 47
ชื่อรูป : 909 จินตนาการ สืบสาน วรรณกรรมไทย .
คำอธิบายรูป :ราคาดวงละ 3 บาท (หนึ่งแบบ)
วันแรกจำหน่าย 07 สิงหาคม 2553
จำนวนพิมพ์ -- ดวง
Comment (2)
  รูปที่ 48
ชื่อรูป : 904 งานกล้วยไม้ 2553 .
คำอธิบายรูป :ราคาชุดละ 12 บาท (สามบาทสี่ดวง)
วันแรกจำหน่าย 05 สิงหาคม 2553
จำนวนพิมพ์ เจ็ดแสนดวง/แบบ
Comment (3)
  รูปที่ 49
ชื่อรูป : 908 งาน Bangkok 2010 ชุด 2.
คำอธิบายรูป :ราคาชุดละ 80 บาท 15+15+25+25
วันแรกจำหน่าย 04 สิงหาคม 2553
แสตมป์ผ้าไหมไทยครั้งแรกของโลก
Comment (3)
  รูปที่ 50
ชื่อรูป : 907 วันสื่อสารแห่งชาติ 2553 .
คำอธิบายรูป :ราคาดวงละ 3 บาท (หนึ่งแบบ)
จำนวนพิมพ์ -- ดวง
วันแรกจำหน่าย 04 สิงหาคม 2553
Comment (2)
  รูปที่ 51
ชื่อรูป : 906 ตราประจำจังหวัด ชุดที่ 5
คำอธิบายรูป :ราคาแผ่นละ 30 บาท (สิบดวง)
จำนวนพิมพ์ สามแสนดวง/แบบ
วันแรกจำหน่าย 23 กรกฎาคม 2553
Comment (2)
  รูปที่ 52
ชื่อรูป : 898 พระบิดาการค้าไทย (ร.3) .
คำอธิบายรูป :ชนิดราคา 3 บาท หนึ่งแบบ
จำนวนพิมพ์ แปดแสนดวง
วันแรกจำหน่าย 21 กรกฎาคม 2553
Comment (2)
  รูปที่ 53
ชื่อรูป : 905 อาคารไปรษณีย์กลาง 70 ปี .
คำอธิบายรูป :ชนิดราคา 3 บาทสองแบบ 5 บาทหนึ่งแบบ
จำนวนพิมพ์ เจ็ดแสนชุด
วันแรกจำหน่าย 24 มิถุนายน 2553
Comment (2)
  รูปที่ 54
ชื่อรูป : 921 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง .
คำอธิบายรูป :ชนิดราคา 3 บาท ดวงเดี่ยว
จำนวนพิมพ์ ห้าแสนดวง
วันแรกจำหน่าย 9 มิถุนายน 2553
Comment (2)
  รูปที่ 55
ชื่อรูป : 920 ที่ระลึก 50 ปี การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย .
คำอธิบายรูป :ชนิดราคา 3 บาท สี่แบบ
จำนวนพิมพ์ - - ชุด
วันแรกจำหน่าย 1 มิถุนายน 2553
Comment (3)
  รูปที่ 56
ชื่อรูป : 903 วันวิสาขบูชา 2553 ปรินิพพาน .
คำอธิบายรูป :ราคา 3 บาท หนึ่งแบบ
จำนวนพิมพ์ เจ็ดแสนดวง
วันแรกจำหน่าย 28 พฤษภาคม 2553
Comment (2)
  รูปที่ 57
ชื่อรูป : 902 ที่ระลึก 60 ปี บรมราชาภิเษก
คำอธิบายรูป :ชนิดราคา 9 บาท หนึ่งแบบ
จำนวนพิมพ์ หนึ่งล้านดวง
วันแรกจำหน่าย 5 พฤษภาคม 2553
Comment (2)
  รูปที่ 58
ชื่อรูป : 901 ที่ระลึก 50 ปี การบินไทย .
คำอธิบายรูป :ชนิดราคา 3 บาท สี่แบบ
จำนวนพิมพ์ เจ็ดแสนชุด
วันแรกจำหน่าย 1 พฤษภาคม 2553
Comment (2)
  รูปที่ 59
ชื่อรูป : 900 ที่ระลึก 60 ปี ราชาภิเษกสมรส
คำอธิบายรูป :ชนิดราคา 15 บาท สองแบบ
จำนวนพิมพ์ หนึ่งล้านชุด สี่ดวงแผ่น
วันแรกจำหน่าย 28 เมษายน 2553
Comment (5)
  รูปที่ 60
ชื่อรูป : 875 200 ปี แห่งการสวรรคตของ รัชกาลที่ 1.
คำอธิบายรูป :ชนิดราคา 3 บาท หนึ่งแบบ
จำนวนพิมพ์ หนึ่งล้านดวง
วันแรกจำหน่าย 06 เมษายน 2553
Comment (2)
  รูปที่ 61
ชื่อรูป : 898 พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว .
คำอธิบายรูป :ชนิดราคา 3 บาท หนึ่งแบบ
จำนวนพิมพ์ แปดแสนดวง
วันแรกจำหน่าย *เลื่อนไม่มีกำหนด*
Comment (0)
  รูปที่ 62
ชื่อรูป : 897 งานกาชาด 2553 .
คำอธิบายรูป :ชนิดราคา 3 บาท หนึ่งแบบ
จำนวนพิมพ์ หนึ่งล้านดวง
วันแรกจำหน่าย 30 มีนาคม 2553
Comment (2)
  รูปที่ 63
ชื่อรูป : 01-25532-00 แสตมป์หนุ่มไปรษณีย์ แบบที่ 4 .
คำอธิบายรูป :ชนิดราคา 3 บาท
จำนวนดวงในแผ่น 20 ดวง
วันแรกจำหน่าย 30 มีนาคม 2553
Comment (2)
  รูปที่ 64
ชื่อรูป : 895 งาน Bangkok 2010 ชุด 1.
คำอธิบายรูป :ชนิดราคา 5 บาท สี่ดวง
จำนวนพิมพ์ เจ็ดแสนชุด
วันแรกจำหน่าย 25 กุมภาพันธ์ 2553
Comment (2)
  รูปที่ 65
ชื่อรูป : 896 เทพเจ้า ฮก ลก ซิ่ว .
คำอธิบายรูป :ชนิดราคา 5 บาท สามแบบ
จำนวนพิมพ์ เจ็ดแสนชุด
วันแรกจำหน่าย 8 กุมภาพันธ์ 2553
Comment (2)
  รูปที่ 66
ชื่อรูป : 894 ดอกกุหลาบ 2553 กำมะหยี่ สีแดง
คำอธิบายรูป :ชนิดราคา 5 บาท หนึ่งแบบ
จำนวนพิมพ์ สองล้านดวง
วันแรกจำหน่าย 5 กุมภาพันธ์ 2553
Comment (2)
  รูปที่ 67
ชื่อรูป : 01-25531-00 แสตมป์ทั่วไปชุดข้อความ .
คำอธิบายรูป :ชนิดราคา 3 บาท หกแบบ
สวัสดี,วันเกิด,ขอบคุณ,รักนะ,คิดถึง,ยินดีด้วย
เริ่มจำหน่าย 28 มกราคม 2553
Comment (2)
  รูปที่ 68
ชื่อรูป : 893 ที่ระลึก 100 ปี ครูเอื้อ สุนทรสนาน
คำอธิบายรูป :ชนิดราคา 3 บาท หนึ่งแบบ
จำนวนพิมพ์ เจ็ดแสนดวง
วันแรกจำหน่าย 21 มกราคม 2553
Comment (0)
  รูปที่ 69
ชื่อรูป : 892 วันเด็กแห่งชาติ 2553 สังข์ทอง .
คำอธิบายรูป :ชนิดราคา 3 บาท สี่แบบ
จำนวนพิมพ์ เจ็ดแสนชุด
วันแรกจำหน่าย 9 มกราคม 2553
Comment (2)
  รูปที่ 70
ชื่อรูป : 891 ชุดสำมะโนประชากรและเคหะ 2553
คำอธิบายรูป :ชนิดราคา 3 บาท หนึ่งแบบ
จำนวนพิมพ์ เจ็ดแสนดวง
วันแรกจำหน่าย 5 มกราคม 2553
Comment (0)
  รูปที่ 71
ชื่อรูป : 890 ชุดนักษัตรประจำปี(ขาล) เสือ
คำอธิบายรูป :ชนิดราคา 3 บาท หนึ่งแบบ
จำนวนพิมพ์ หนึ่งล้านดวง
วันแรกจำหน่าย 1 มกราคม 2553
Comment (3)

 

Pantown.com ใช้คุกกี้ (cookies) หรือไฟล์ข้อมูลขนาดเล็กเพื่อจดจำการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา จดจำความชอบและความสนใจเพื่อการแสดงผลให้สอดคล้องกับความชอบและความสนใจของผู้เข้าใช้งาน เพื่อเร่งความเร็วในการแสดงผลของข้อมูล เพื่อวิเคราะห์และนำเสนอโฆษณา รวมถึงเพื่อความสะดวกในการให้บริการต่างๆในเว็บไซต์ของเรา โดยคุกกี้นี้จะถูกดาวน์โหลดเก็บไว้ในอุปกรณ์ของผู้เข้าใช้งานเพื่อระบุอุปกรณ์การใช้งานของผู้เข้าใช้ แต่จะไม่ระบุตัวบุคคลผู้เข้าใช้งาน ทั้งนี้การวิเคราะห์อาจทำโดยบุคคลอื่นที่ให้บริการหรือได้ รับมอบหมายให้กระทำการแทนในนามของ Pantown.com เช่น Google Analytics เป็นต้น