paknamstamp.pantown.com : ชมรมคนรักแสตมป์เมืองปากน้ำ
[ลูกบ้านSignIn][เจ้าบ้านSignIn]

<center><b>แสตมป์ไทย 2555</b>

แสตมป์ไทย 2555
  รูปที่ 1
ชื่อรูป : 994 พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
คำอธิบายรูป :วันแรกจำหน่าย 7 ธันวาคม 2555
ราคาดวงละ 5 บาท (ห้าบาทดวงเดี่ยว)
Comment (0)
  รูปที่ 2
ชื่อรูป : 993 วันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ 85 พรรษา
คำอธิบายรูป :วันแรกจำหน่าย 5 ธันวาคม 2555
ราคาดวงละ 9 บาท (เก้าบาทดวงเดี่ยว)
Comment (0)
  รูปที่ 3
ชื่อรูป : 992 เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ
คำอธิบายรูป :วันแรกจำหน่าย 1 ธันวาคม 2555
ราคาดวงละ 5 บาท (ห้าบาทดวงเดี่ยว)
Comment (0)
  รูปที่ 4
ชื่อรูป : 991 กรมพระยาดำรงราชานุภาพ 150 ปี
คำอธิบายรูป :วันแรกจำหน่าย 1 ธันวาคม 2555
ราคาชุดละ 12 บาท
Comment (0)
  รูปที่ 5
ชื่อรูป : 985 มหามงคล 80 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ
คำอธิบายรูป :วันแรกจำหน่าย 12 สิงหาคม 2555
ราคาชุดละ 80 บาท
จำนวนพิมพ์ หนึ่งล้านชุด
Comment (3)
  รูปที่ 6
ชื่อรูป : 985 กรมพระนเรศรวรฤทธิ์
คำอธิบายรูป :วันแรกจำหน่าย 14 ตุลาคม 2555
ราคาดวงละ 3 บาท
จำนวนพิมพ์ ห้าแสนดวง
Comment (0)
  รูปที่ 7
ชื่อรูป : 988 สมเด็จพระสังฆราชฯ 100 ปี ชุด 1
คำอธิบายรูป :วันแรกจำหน่าย 3 ตุลาคม 2555
ราคาดวงละ 5 บาท (ห้าบาทดวงเดี่ยว)
จำนวนพิมพ์ เจ็ดแสนดวง
Comment (5)
  รูปที่ 8
ชื่อรูป : 962 พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน .
คำอธิบายรูป :วันแรกจำหน่าย 16 มกราคม 2555
ราคาดวงละ 3 บาท
จำนวนพิมพ์ หนึ่งล้านดวง
Comment (2)
  รูปที่ 9
ชื่อรูป : 961 พระบรมราชชนกฯ 120 ปี .
คำอธิบายรูป :วันแรกจำหน่าย 1 มกราคม 2555
ราคาดวงละ 3 บาท
จำนวนพิมพ์ เจ็ดแสนดวง
Comment (2)
  รูปที่ 10
ชื่อรูป : 960 นักษัตรประจำปี มะโรง
คำอธิบายรูป :วันแรกจำหน่าย 1 มกราคม 2555
ราคาดวงละ 3 บาท
จำนวนพิมพ์ หนึ่งล้านดวง
Comment (5)