lively.pantown.com :
[ลูกบ้านSignIn][เจ้าบ้านSignIn]
คือ..ชีวิต
ห้องโฆษณา
ห้องรับแขก ♥
อยาก-ขาย
นานาสาระ
Diary
เรื่องเล่าจากภาพ
ร่อนเร่พเนจร ♥
คือ..บทกลอน ♥
รูปนี้ ♥ มีนัย
ประดิษฐ์ - ประดอย
ลิงค์ฝาก
สต๊อกกลอนมรดก
มุมสงบ
สะสม
[36064]


ตลาดอาศรมลีลาวดี  อาศรมลีลาวดี  สุสานอักษร  อ่าวอารมณ์

ความรู้สึก ซับซ้อน บทกลอน สื่อ ความหมาย

   ♠ ♡ ♢ ♣ คือ..ชีวิต ♠ ♡ ♢ ♣

https://www.youtube.com/watch?v=mHvG3to7U5E