AutisticJourney.pantown.com : การเดินทางไปกับออทิสติก
[ลูกบ้านSignIn][เจ้าบ้านSignIn]

   Welcome to Our Journey !

ขอต้อนรับสู่การเดินทางของนนท์ เด็กชายอายุเก้าขวบ กับออทิสติกของลูก

มีคำกล่าววว่า "Autistic is a life-time journey"
การเดินทางไปกับออทิสติกคือการเดินทางที่กินเวลาชั่วชีวิต
เพราะออทิสติกเป็นความผิดปกติในระบบการสั่งการของสมองในส่วนที่ควบคุมทักษะการสื่อสารและปฏิสัมพันธ์ทางสังคม

บันทึกจิปาถะของแม่ก้อย คงเป็นบันทึกแบบอนันตภาค คือไม่มีวันจบ
นอกจากจะเป็นบันทึกที่ยาวไปเรื่อยๆแล้ว บันทึกฉบับนี้คงไม่ใช่การเดินทางของครอบครัวเราครอบครัวเดียว
หากแต่คงเป็นการเดินทางของทุกคนในครอบครัว ญาติพี่น้อง เพื่อนบ้านชาวซอย และ คนรอบๆข้างในสังคม
เพราะเขาว่ากันว่า ...

It takes the whole villager to raise an autistic child.
"ต้องใช้คนทั้งหมู่บ้านเพื่อเลี้ยงดูเด็กออทิสติกคนเดียว"

จากการเดินทางมากับออทิสติกของลูก ปีนี่เป็นปีที่ 7 นับแต่ลูกถูกวินิจฉัยว่าเป็นออทิสติก ...
การพัฒนาเด็กแบบลูกซักคน ต้องใช้ความรักความเข้าใจ การให้อภัยและการให้โอกาสของคนทุกๆคนรอบข้างตัวลูก

แน่นอน..เราได้รับความเห็นใจ ความเข้าใจอย่างมากมายตลอดหลายปีที่ผ่านมา
ขณะเดียวกันเราก็ต้องยอมรับว่า..

ไม่ใช่ทุกคนในสังคมที่เข้าใจ เห็นใจ และ ให้อภัย ...

แม่ก้อยหวังว่า เรื่องของลูก คงจะเป็น"ทางลัด"อีกทางหนึ่งที่จะช่วยให้เกิดความเข้าใจใน"ออทิสติก" กับผู้คนในสังคมมากขึ้น

เด็กออทิสติกคนต่อไปที่ถูกค้นพบ คงจะใช้ชีวิตง่ายขึ้น...