thai-alliance-in-hongkong.pantown.com : สมาคมรวมไทยในฮ่องกง
[ลูกบ้านSignIn][เจ้าบ้านSignIn]
Who We Are สมาคมรวมไทย
Objective จุดประสงค์สมาคม
Committee of TRA คณะกรรมการ
What We Do กิจกรรมของสมาคมรวมไทย
Contact Us ติดต่อสมาคม
Articles บทความ
Photos Acitvities ภาพกิจกรรม
Siam Meung Yim Metroplus AM1044 รายการวิทยุสยามเมืองยิ้ม
เครือข่ายหญิงไทยในฮ่องกง
โควิด 19
[62147]


สมาคมรวมไทยในฮ่องกง เป็นศูนย์รวมของแรงงานไทยที่ต้องการส่งเสริมคุณภาพชีวิต ทั้งในขณะอยู่ในฮ่องกง และมีทักษะฝีมือเมื่อกลับเมืองไทย

Pantown.com ใช้คุกกี้ (cookies) หรือไฟล์ข้อมูลขนาดเล็กเพื่อจดจำการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา จดจำความชอบและความสนใจเพื่อการแสดงผลให้สอดคล้องกับความชอบและความสนใจของผู้เข้าใช้งาน เพื่อเร่งความเร็วในการแสดงผลของข้อมูล เพื่อวิเคราะห์และนำเสนอโฆษณา รวมถึงเพื่อความสะดวกในการให้บริการต่างๆในเว็บไซต์ของเรา โดยคุกกี้นี้จะถูกดาวน์โหลดเก็บไว้ในอุปกรณ์ของผู้เข้าใช้งานเพื่อระบุอุปกรณ์การใช้งานของผู้เข้าใช้ แต่จะไม่ระบุตัวบุคคลผู้เข้าใช้งาน ทั้งนี้การวิเคราะห์อาจทำโดยบุคคลอื่นที่ให้บริการหรือได้ รับมอบหมายให้กระทำการแทนในนามของ Pantown.com เช่น Google Analytics เป็นต้น