j-lamtamenchai.pantown.com : คนรักชวนชมลำทะเมนชัย
[ลูกบ้านSignIn][เจ้าบ้านSignIn]

   กลุ่มคนรักชวนชมอำเภอลำทะเมนชัย

อำเภอลำทะเมนชัยมีผู้ที่ชื่นชอบชวนชมอยู่หลายท่านแต่ละท่านก็มีต้นชวนชมหลากหลายสายพันธุ์ เริ่มมาตั้งแต่ท่านนายอำเภอแมนสรวง ได้นำชวนชมเข้ามาเมื่อท่านมาเป็นนายอำเภอเมื่อหลายปีมาแล้ว ในช่วงนั้นท่านนายอำเภอมีต้นชวนชมมากที่สุดในอำเภอและมีหลายสายพันธุ์เด่น ๆ เช่น ราชินีพันดอก เพชรหน้าวัง ยักษ์ดำ เพชรเมืองคง มีทั้งต้นเล็กและต้นใหญ่ ต้นเล็ก ท่านได้แจกจ่ายให้กับกำนันและผู้ใหญ่บ้าน ผ่านมาหลาย ปีแต่ละหมู่บ้านจึงมีต้นชวนชมต้นใหญ่หลายต้นและได้เกิดต้นลูก ๆ ขึ้นมาอีกมากมายในอำเภอลำทะเมนชัย จึงมีกลุ่มคนที่หลงไหลต้นชวนชมในอำเภอลำทะเมนชัยหลายคนเป็นสาเหตุให้แต่ละคนได้แลกเปลี่ยนซื้อขายกัน ได้คุย ได้ให้เทคนิคต่าง ๆ ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กัน เกิดกลุ่มคนที่รักต้นชวนชมขึ้นมาในอำเภอลำทะเมนชัย

กลุ่มคนรักชวนชมอำเภอลำทะเมนชัย จ.นครราชสีมา
1.นายแพทย์สุรชัย จิตต์ดำรงค์
2.นายหมู่ใหญ่สนาม ณรงค์เพชร
3.นายปริญญา ภูมิกระจ่าง
4.นายสุระสิทธิ์ สดกลาง
5.นายณัฐพงษ์ ไวยะศรีแสง
6.นายเจษฎาภรณ์ พินิจพงศ์
7.นางณัฏฐรินทร์ เจริญพัฒนะสิน
8.นางยุพา คล้ายเมืองปัก
9.นางฉวีวรรณ ทำนุ
10.นายทวิช บัวแพ
11.นายปิยวิทย์ มิ่งศูนย์
และสมาชิกอีกหลายท่านที่ไม่ได้เอ่ยนาม

คำขวัญอำเภอลำทะเมนชัย

ถิ่นคนดีมากมีแตงโมหวาน
กล่าวขานเกษตรอินทรีย์ชีวภาพ
หลายหลากชวนชม
รื่นรมย์ลำทะเมนชัย
ถิ่นแดนไกลชายแดนตะวันออกโคราช

Pantown.com ใช้คุกกี้ (cookies) หรือไฟล์ข้อมูลขนาดเล็กเพื่อจดจำการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา จดจำความชอบและความสนใจเพื่อการแสดงผลให้สอดคล้องกับความชอบและความสนใจของผู้เข้าใช้งาน เพื่อเร่งความเร็วในการแสดงผลของข้อมูล เพื่อวิเคราะห์และนำเสนอโฆษณา รวมถึงเพื่อความสะดวกในการให้บริการต่างๆในเว็บไซต์ของเรา โดยคุกกี้นี้จะถูกดาวน์โหลดเก็บไว้ในอุปกรณ์ของผู้เข้าใช้งานเพื่อระบุอุปกรณ์การใช้งานของผู้เข้าใช้ แต่จะไม่ระบุตัวบุคคลผู้เข้าใช้งาน ทั้งนี้การวิเคราะห์อาจทำโดยบุคคลอื่นที่ให้บริการหรือได้ รับมอบหมายให้กระทำการแทนในนามของ Pantown.com เช่น Google Analytics เป็นต้น