Bonsai.pantown.com : บอนไซไทย
[ลูกบ้านSignIn][เจ้าบ้านSignIn]

   ชมรมบอนไซไทย

ประกาศ.. เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการชมรมบอนไซบอนไซไทยชุดใหม่.
ชมรมบอนไซไทยของพวกเรา ได้เริ่มก่อตั้ง ดำเนินกิจกรรมต่างๆมาต่อเนื่อง จนครบสิบปี บัดนี้ วาระของคณะกรรมชมรมได้หมดลงอีกครั้ง พวกเราจึงใช้โอกาสนี้ คัดเลือก คณะกรรมการบริหารชมรมใหม่ ดังนี้ครับ

ประธาน...คุณอ่ำ
รองประธาน...คุณดิ๊ป
ประธานที่ปรึกษา...คุณบุญเชิด
ที่ปรึกษา...คุณปอง
เลขาธิการ...คุณเชน
เหรัญญิก...คุณหนู
นายทะเบียน...คุณตั๊ก
ประชาสัมพันธ์...คุณโต้ง,คุณน้อง,คุณนนท์,คุณหมอใจ,คุณโอเล่
ปฎิคม...คุณเป้ ,ผู้กองที
คณะกรรมการบริหาร...คุณปั่น , คุณเติม ,คุณช่วย, คุณชัช ,คุณหนึ่ง, คุณกล้วย,คุณวิ
พวกเราชมรมบอนไซไทย ร่วมกลุ่ม ดำเนินกิจกรรมต่างๆกันมาครบ10 ปี พอดี... นับ ต่อจากนี้ เป็นอีกก้าวที่พวกเราจะดำเนินกิจกรรมกันต่อไป ภายใต้ สโลแกน... We're family , 10 Years Thai Bonsai Club. ตามที่พวกเราตั้งใจกันนะครับ.

3 ปีกว่าเกือบ4ปีแล้วนะครับ สำหรับการคงอยู่ของเวบนี้ เริ่มจากมีคนเข้ามาเยี่ยมวันไม่กี่ครั้ง จนถึงหลายร้อยครั้งต่อวัน จนถึงวันนี้วันที่จะมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอีกครั้งหนึ่ง คือ ผมจะเปลี่ยนจากเวบบอนไซไทย เป็นเวบชมรมบอนไซไทย ส่วนรายละเอียดและข้อมูลต่างๆ ผมและเพื่อนๆ ซึ่งก็ไม่ใช่ใครที่ไหนก็ขาประจำในเวบนี้นี่เองจะค่อยๆทยอยออกมาเล่าให้ฟังกันเป็นระยะครับ

วัตถุประสงค์ของชมรมบอนไซไทย
1, เพื่อส่งเสริมการเพาะเลี้ยงบอนไซ ตามหลักและวิธีการที่ถูกต้องแก่สมาชิกและผู้สนใจทั่วไป ตลอดจนให้ความรู้ คำปรึกษาแนะนำแนวทางการเพาะเลี้ยงบำรุงรักษาไม้บอนไซอย่างถูกวิธี
2, เพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน และ รวบรวม ความรู้ ข่าวสาร ตลอดจนวิธีการใหม่ ๆ ในวงการบอนไซทั้งในประเทศและต่างประเทศแก่สมาชิกและผู้ที่สนใจทั่วไป


วิสัยทัศน์ของชมรม
รวมกลุ่มพัฒนาอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานความเป็นประโยชน์-สุขกล่าวคือ

- การได้มีเพื่อน,มีมิตรภาพที่ดีและให้ความเคารพความเป็นปัจเจกบุคคลเสมอกันในชมรม มีการส่งเสริมแบ่งปันความรู้กันในชมรม รวมไปถึงการเปิดรับสมาชิกและแบ่งปันความรู้ให้กับผู้ที่รักการเพาะเลี้ยงบอนไซทั่วไป อย่างต่อเนื่อง

- การได้มีผลงานที่เป็นรูปธรรม ชมรมบอนไซไทยมีเป้าหมายถึงการที่สมาชิกในชมรมสามารถสร้างผลงานที่มีคุณภาพ ได้ด้วยตนเองได้ทุกคน และเล็งเห็นว่า การเพาะเลี้ยงบอนไซควรเป็นกิจกรรมที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มในตัวเองและมีความเป็นประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจได้ยาวนาน

-การได้มีสายสัมพันธ์อันดีต่อสังคมแวดล้อมชมรมบอนไซไทย ยินดีให้ความร่วมมือและเข้าร่วมกิจกรรมงานต่างๆของสมาคมผู้เพาะเลี้ยงบอนไซแห่งประเทศไทยและชมรมอื่นๆอย่างต่อเนื่อง

Pantown.com ใช้คุกกี้ (cookies) หรือไฟล์ข้อมูลขนาดเล็กเพื่อจดจำการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา จดจำความชอบและความสนใจเพื่อการแสดงผลให้สอดคล้องกับความชอบและความสนใจของผู้เข้าใช้งาน เพื่อเร่งความเร็วในการแสดงผลของข้อมูล เพื่อวิเคราะห์และนำเสนอโฆษณา รวมถึงเพื่อความสะดวกในการให้บริการต่างๆในเว็บไซต์ของเรา โดยคุกกี้นี้จะถูกดาวน์โหลดเก็บไว้ในอุปกรณ์ของผู้เข้าใช้งานเพื่อระบุอุปกรณ์การใช้งานของผู้เข้าใช้ แต่จะไม่ระบุตัวบุคคลผู้เข้าใช้งาน ทั้งนี้การวิเคราะห์อาจทำโดยบุคคลอื่นที่ให้บริการหรือได้ รับมอบหมายให้กระทำการแทนในนามของ Pantown.com เช่น Google Analytics เป็นต้น