amulat-group.pantown.com : กลุ่มอนุรักษ์พระสมเด็จ
[ลูกบ้านSignIn][เจ้าบ้านSignIn]

   เปิดตำนานพระสมเด็จ

สวัสดีครับเพื่อนๆที่เคารพ และเพื่อนๆที่ร่วมอนุรักษ์พระสมเด็จ(ของท่านเจ้าประคุณสมเด็จพุฒาจารย์ โต พรหมรังษี) ที่นี่เราเป็นกลุ่มเพื่อนๆพี่ๆ และท่านอาจารย์ที่เคารพหลายท่าน ที่ถ่ายทอดความรู้ นำมาแบ่งปันกัน และร่วมศึกษาค้นคว้า แลกเปลี่ยนข้อมูลกัน ว่าพระสมเด็จ(ของท่านเจ้าประคุณสมเด็จพุฒาจารย์ โต พรหมรังษี)จัดสร้างไว้ มีมากมายหลากหลายพิมพ์จริง และมีพิมพ์ใดบ้าง(เท่าที่เราพอหามาแบ่งปันให้ชมได้) เรียนเชิญทุกท่านที่เคารพ ร่วมศึกษาไปด้วยกันครับ

*** ผมขออำนวยพรทุกท่าน และเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่ร่วมอนุรักษ์พระพิมพ์สมเด็จ ขอบารมี ท่านเจ้าประคุณสมเด็จพุฒาจารย์ โต พรหมรังษี จงคุ้มครองท่านและครอบครัวอันเป็นที่รักยิ่งของท่านด้วยเทอญ.......จาก../ พลังคชสาร