ECGH.pantown.com : ชมรมมัคคุเทศก์ภาษาสเปน
[ลูกบ้านSignIn][เจ้าบ้านSignIn]

  

สาส์นจากประธานชมรมฯ

ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่าน ที่ได้มอบความไว้วางใจให้กระผมได้กลับมาทำหน้าที่ประธานชมรมฯอีกครั้งหนึ่ง สิบสามปีผ่านไป นับว่าเป็นสิบสามปีที่น่าจดจำ ไม่เพียงแต่เรื่องของกิจกรรมนันทนาการอันหลากหลาย หากแต่ยังรวมถึงกิจกรรมทางวิชาการที่มากมาย อันเนื่องมาจากบุคคลากรที่ทรงภูมิความรู้ที่มีอยู่อย่างมากมายในชมรมของเรา ทำให้ชมรมของเราได้มีกฎระเบียบที่เข้มแข็งอันส่งผลถึงความเจริญก้าวหน้าขององค์กรโดยรวม
การย่างเข้าสู่ปีที่ ๑๔ ของชมรมฯ อันถือได้ว่าเป็นปีแห่งความรัก (ปีวาวาเลนไทน์) กระผมใคร่ที่จะนำเสนอกิจกรรมหลายๆอย่างให้สมกับคำว่าปีแห่งความรัก โดยหลังจากได้มีการประชุมเพื่อปรึกษาหารือกับคณะกรรมการชมรมฯแล้ว ก็จะได้มีการประกาศให้ทราบโดยทั่วกันผ่านทางจุลสาร และ เฟซบุค หรือ ไลน์
ณ โอกาสนี้ กระผมขอฝากข้อคิดบางประการสำหรับเพื่อนสมาชิกชมรมฯทุกท่าน ดังนี้
ชีวิตคนเรานี้สั้นนัก ดังนั้นเราจึงควรหมั่นทำความดี เพื่อตนเอง และเพื่อสังคม การรู้จักแยกแยะประโยชน์ตน และประโยชน์ของส่วนรวม แม้กระทั่งปัญหาส่วนตน และปัญหาของส่วนรวมนั้นเป็นสิ่งที่พึงกระทำเป็นอย่างยิ่ง และหลักการในการสร้างความสุขแก่ตนเอง แก่ส่วนรวมนั้นประกอบด้วยสองส่วนสำคัญ คือ
- การรับรู้ข้อมูลที่ถูกต้อง อันจะสามมารถทำให้แยกแยะถูกผิดได้ดี
- การปฏิบัติตนอย่างถูกต้อง เช่นการสร้างความรักความสามัคคีกันในหมู่คณะ การละเว้นในสิ่งต่างๆอันจะทำให้เกิดความแตกแยกของสังคมและองค์กร
สองสิ่งนี้กระผมขอฝากให้ทุกท่านถือปฏิบัติตลอดไป อันจะทำให้เกิดความสุขแก่ตนเอง และผลพลอยได้คือความรักความสามัคคีก็จะเกิดขึ้นในหมู่สมาชิกชมรมฯของเราอีกด้วย
สุดท้ายนี้ กระผมในนามของประธานชมรมมัคคุเทศก์ภาษาสเปน ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก จงดลบันดาลให้สมาชิกชมรมฯทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดไป

ด้วยจิตคารวะ
วัฒนา อินทรสมบัติ
(ประธานชมรมมัคคุเทศก์ภาษาสเปน)

***********************************************
เข้าชมห้องหลักของชมรมฯ
https://ecgh.blogspot.com/

เว็ปที่รวบรวมงานแปลเกี่ยวกับพุทธศาสนา (ไทย/สเปน/ไทย)
https://siempretoy.blogspot.com/

Pantown.com ใช้คุกกี้ (cookies) หรือไฟล์ข้อมูลขนาดเล็กเพื่อจดจำการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา จดจำความชอบและความสนใจเพื่อการแสดงผลให้สอดคล้องกับความชอบและความสนใจของผู้เข้าใช้งาน เพื่อเร่งความเร็วในการแสดงผลของข้อมูล เพื่อวิเคราะห์และนำเสนอโฆษณา รวมถึงเพื่อความสะดวกในการให้บริการต่างๆในเว็บไซต์ของเรา โดยคุกกี้นี้จะถูกดาวน์โหลดเก็บไว้ในอุปกรณ์ของผู้เข้าใช้งานเพื่อระบุอุปกรณ์การใช้งานของผู้เข้าใช้ แต่จะไม่ระบุตัวบุคคลผู้เข้าใช้งาน ทั้งนี้การวิเคราะห์อาจทำโดยบุคคลอื่นที่ให้บริการหรือได้ รับมอบหมายให้กระทำการแทนในนามของ Pantown.com เช่น Google Analytics เป็นต้น